MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Uprzejmie informujemy, że strony www.kbn.gov.pl pełnią jedynie funkcję archiwalną. Aktualizacja tych stron została zakończona 5 lipca 2004 r.
Zapraszamy na aktualne strony internetowe MNiSW pod adresem www.mnisw.gov.pl
...


...