ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa 53

INFORMACJA
w sprawie
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej
dotyczącej zdolności patentowej wynalazków realizowanych przy pomocy komputeraW trakcie obrad Rady ds. Konkurencyjności (17-18.05.04) w sprawie dyrektywy dotyczącej zdolności patentowej wynalazków realizowanych przy pomocy komputera określono wyjątki od zdolności patentowej poprzez przyjęcie następujących zapisów tejże dyrektywy:

Wyjątki od zdolności patentowej (Artykuł 4a)
  1. Program komputerowy jako taki nie może stanowić wynalazku posiadającego zdolność patentową.
  2. Nie uznaje się wynalazku realizowanego przy pomocy komputera za wnoszący wkład techniczny wyłącznie ze względu na wykorzystanie komputera, sieci lub innego urządzenia dającego się zaprogramować. Podobnie, wynalazki w których mamy do czynienia z programem komputerowym, czy to wyrażonym jako kod źródłowy 2 , kod obiektu 3 , czy w jakiejkolwiek innej formie, które obejmują metody biznesowe, matematyczne lub inne metody i które nie przynoszą żadnych efektów technicznych wykraczających poza normalną fizyczną interakcję pomiędzy programem a komputerem, siecią lub innym urządzeniem dającym się zaprogramować, w którym jest stosowany, nie posiadają zdolności patentowej.

Exclusions from patentability (Article 4a)

  1. A computer program as such can not constitute a patentable invention.
  2. A computer-implemented invention shall not be regarded as making a technical contribution merely because it involves the use of a computer, network or other programmable apparatus.  Accordingly, inventions involving computer programs , whether expressed as source code, object code or any other form, which implement business, mathematical or other methods and do not produce any technical effects beyond the normal physical interactions between a program and the computer, network or other programmable apparatus in which it is run shall not be patentable.

Należy podkreślić, że Polska w trakcie obrad Rady ds. Konkurencyjności nie poparła wprowadzania patentów na oprogramowanie (zgodnie ze stanowiskiem opracowanym w MNiI i przyjętym przez KERM).
Według wstępnej oceny MNiI obecny kształt artykułu 4a dyrektywy należycie wyłącza spod możliwości patentowania zarówno programy komputerowe, jak i algorytmy, zapisane w postaci metod biznesowych, metod matematycznych lub w jakiejkolwiek innej formie, związane z przetwarzaniem danych.
Dyrektywa dotycząca zdolności patentowej wynalazków realizowanych przy pomocy komputera będzie podlegała kolejnym etapom procedury. Jej drugie czytanie w Parlamencie Europejskim nastąpi prawdopodobnie jesienią 2004 roku.
W związku z tym Minister Nauki i Informatyzacji planuje:
1
wyróżnione fragmenty dyrektywy stanowią nowe zapisy w jej części zasadniczej, które zostały zaproponowane na skutek powstania mniejszości blokującej w pierwszej części obrad
2 kod wstępnie przetworzony
3 kod skompilowany
Ostatnia modyfikacja: 27 maja 2004 rokuBACK