NAUKI SPOŁECZNE

                  ROK                                               Nazwa jednostki

                                              NAUKI SPOŁECZNE

 BASIC AND APPLIED SOCIAL PSYCHOLOGY

                    1995  Wojskowe Biuro Badań Socjologicznych, 00-910 Warszawa ul.Emilii Gierczak 1

                    1997  Wojskowe Biuro Badań Socjologicznych, 00-910 Warszawa ul.Emilii Gierczak 1

                    1999  Wojskowe Biuro Badań Socjologicznych, 00-910 Warszawa ul.Emilii Gierczak 1

 ISRAEL STUDIES

                    1999  Uniwersytet Warszawski. Biblioteka Uniwersytecka, 00-312 Warszawa ul.Dobra 56/66

         NAUKI SPOŁECZNE -czasopisma abstraktowe,

                                                           bibliografie

 REFERATIVNYJ ZURNAL. SOCIALNYE I GUMANITARNYE NAUKI. OTECESTVENNAJA I

ZARUBEZNAJA LITERATURA. FILOSOFIJA

                    1998  Uniwersytet Opolski. Biblioteka Główna, 45-084 Opole ul.Strzelców Bytomskich 2

                    2000  Biblioteka PAN w Warszawie, 00-901 Warszawa PKiN VIp.

                           Uniwersytet Opolski. Biblioteka Główna, 45-084 Opole ul.Strzelców Bytomskich 2

         NAUKI SPOŁECZNE: CZASOPISMA OGÓLNE

 ACTES DE LA RECHERCHE EN SCIENCES SOCIALES

                    1992  Uniwersytet Łódzki. Biblioteka Uniwersytecka, 90-950 Łódź ul.Jana Matejki 34/38

                    1993  Uniwersytet Łódzki. Biblioteka Uniwersytecka, 90-950 Łódź ul.Jana Matejki 34/38

                    1994  Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27

                           Uniwersytet Łódzki. Biblioteka Uniwersytecka, 90-950 Łódź ul.Jana Matejki 34/38

                    1995  Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27

                           Uniwersytet Łódzki. Biblioteka Uniwersytecka, 90-950 Łódź ul.Jana Matejki 34/38

                    1997  Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27

                           Uniwersytet Łódzki. Biblioteka Uniwersytecka, 90-950 Łódź ul.Jana Matejki 34/38

                    1998  Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 00-047 Warszawa ul.Krakowskie Przedmieście 3

                    1999  Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27

                           Uniwersytet Łódzki. Biblioteka Uniwersytecka, 90-950 Łódź ul.Jana Matejki 34/38

                    2000  Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 00-047 Warszawa ul.Krakowskie Przedmieście 3


 AGEING AND SOCIETY

                    1992  Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27

                    1993  Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27

                    1994  Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27

                    1995  Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27

                    1997  Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27

                    1999  Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27

 AMERICA LATINA

                    1993  Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Biblioteka i Informacja Naukowa, 00-950 Warszawa ul.Warecka 1A

                           Uniwersytet Warszawski. Biblioteka Uniwersytecka, 00-312 Warszawa ul.Dobra 56/66

                    1994  Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Biblioteka i Informacja Naukowa, 00-950 Warszawa ul.Warecka 1A

 AMERICAN JOURNAL OF SEMIOTICS

                    1996  Instytut Badań Literackich PAN, 00-330 Warszawa ul.Nowy Świat 72

                           Uniwersytet Jagielloński. Biblioteka Jagiellońska, 30-059 Kraków Al.A.Mickiewicza 22

                    1998  Instytut Badań Literackich PAN, 00-330 Warszawa ul.Nowy Świat 72

                           Uniwersytet Jagielloński. Biblioteka Jagiellońska, 30-059 Kraków Al.A.Mickiewicza 22

                    2000  Instytut Badań Literackich PAN, 00-330 Warszawa ul.Nowy Świat 72

                           Uniwersytet Jagielloński. Biblioteka Jagiellońska, 30-059 Kraków Al.A.Mickiewicza 22

 AMERICAN STUDIES

                    1994  Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, 50-139 Wrocław ul.Szewska 37

                    1995  Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, 50-139 Wrocław ul.Szewska 37

                    1996  Uniwersytet Jagielloński. Biblioteka Jagiellońska, 30-059 Kraków Al.A.Mickiewicza 22

                           Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Biblioteka Główna, 20-950 Lublin ul.Idziego Radziszewskiego 11

                           Uniwersytet Wrocławski. Biblioteka Uniwersytecka, 50-076 Wrocław ul.Karola Szajnochy 10

                    1998  Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 00-047 Warszawa ul.Krakowskie Przedmieście 3

                           Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Biblioteka Uniwersytecka, 61-816 Poznań ul.Ratajczaka 38/40

                           Uniwersytet Jagielloński. Biblioteka Jagiellońska, 30-059 Kraków Al.A.Mickiewicza 22

                           Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Biblioteka Główna, 20-950 Lublin ul.Idziego Radziszewskiego 11

                           Uniwersytet Wrocławski. Biblioteka Uniwersytecka, 50-076 Wrocław ul.Karola Szajnochy 10

                    2000  Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 00-047 Warszawa ul.Krakowskie Przedmieście 3

                           Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Biblioteka Uniwersytecka, 61-816 Poznań ul.Ratajczaka 38/40

                           Uniwersytet Jagielloński. Biblioteka Jagiellońska, 30-059 Kraków Al.A.Mickiewicza 22

                           Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Biblioteka Główna, 20-950 Lublin ul.Idziego Radziszewskiego 11

                           Uniwersytet Wrocławski. Biblioteka Uniwersytecka, 50-076 Wrocław ul.Karola Szajnochy 10

 ANNALE UNIVERSITEIT VAN STELLENBOSCH

                    1996  Muzeum i Instytut Zoologii PAN, 00-679 Warszawa ul.Wilcza 64

                    1998  Muzeum i Instytut Zoologii PAN, 00-679 Warszawa ul.Wilcza 64

                    2000  Muzeum i Instytut Zoologii PAN, 00-679 Warszawa ul.Wilcza 64


 ANNALES - HISTOIRE, SCIENCES SOCIALES

                    1992  Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Biblioteka Główna, 31-510 Kraków ul.Rakowicka 27

                           Szkoła Główna Handlowa. Centralna Biblioteka Ekonomiczna, 02-521 Warszawa ul.Rakowiecka 22b

                           Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Biblioteka Uniwersytecka, 61-816 Poznań ul.Ratajczaka 38/40

                           Uniwersytet Jagielloński. Biblioteka Jagiellońska, 30-059 Kraków Al.A.Mickiewicza 22

                           Uniwersytet Łódzki. Biblioteka Uniwersytecka, 90-950 Łódź ul.Jana Matejki 34/38

                           Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Biblioteka Główna, 20-950 Lublin ul.Idziego Radziszewskiego 11

                           Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Biblioteka Główna, 87-100 Toruń ul.Gagarina 13

                           Uniwersytet Warszawski. Biblioteka Uniwersytecka, 00-312 Warszawa ul.Dobra 56/66

                    1993  Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Biblioteka Główna, 31-510 Kraków ul.Rakowicka 27

                           Szkoła Główna Handlowa. Centralna Biblioteka Ekonomiczna, 02-521 Warszawa ul.Rakowiecka 22b

                           Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Biblioteka Uniwersytecka, 61-816 Poznań ul.Ratajczaka 38/40

                           Uniwersytet Jagielloński. Biblioteka Jagiellońska, 30-059 Kraków Al.A.Mickiewicza 22

                           Uniwersytet Łódzki. Biblioteka Uniwersytecka, 90-950 Łódź ul.Jana Matejki 34/38

                           Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Biblioteka Główna, 20-950 Lublin ul.Idziego Radziszewskiego 11

                           Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Biblioteka Główna, 87-100 Toruń ul.Gagarina 13

                           Uniwersytet Warszawski. Biblioteka Uniwersytecka, 00-312 Warszawa ul.Dobra 56/66

                    1994  Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Biblioteka Główna, 31-510 Kraków ul.Rakowicka 27

                           Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, 50-139 Wrocław ul.Szewska 37

                           Szkoła Główna Handlowa. Centralna Biblioteka Ekonomiczna, 02-521 Warszawa ul.Rakowiecka 22b

                           Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Biblioteka Uniwersytecka, 61-816 Poznań ul.Ratajczaka 38/40

                           Uniwersytet Jagielloński. Biblioteka Jagiellońska, 30-059 Kraków Al.A.Mickiewicza 22

                           Uniwersytet Łódzki. Biblioteka Uniwersytecka, 90-950 Łódź ul.Jana Matejki 34/38

                           Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Biblioteka Główna, 20-950 Lublin ul.Idziego Radziszewskiego 11

                           Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Biblioteka Główna, 87-100 Toruń ul.Gagarina 13

                           Uniwersytet Warszawski. Biblioteka Uniwersytecka, 00-312 Warszawa ul.Dobra 56/66

                    1995  Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Biblioteka Główna, 31-510 Kraków ul.Rakowicka 27

                           Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, 50-139 Wrocław ul.Szewska 37

                           Szkoła Główna Handlowa. Centralna Biblioteka Ekonomiczna, 02-521 Warszawa ul.Rakowiecka 22b

                           Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Biblioteka Uniwersytecka, 61-816 Poznań ul.Ratajczaka 38/40

                           Uniwersytet Jagielloński. Biblioteka Jagiellońska, 30-059 Kraków Al.A.Mickiewicza 22

                           Uniwersytet Łódzki. Biblioteka Uniwersytecka, 90-950 Łódź ul.Jana Matejki 34/38

                           Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Biblioteka Główna, 20-950 Lublin ul.Idziego Radziszewskiego 11

                           Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Biblioteka Główna, 87-100 Toruń ul.Gagarina 13

                           Uniwersytet Warszawski. Biblioteka Uniwersytecka, 00-312 Warszawa ul.Dobra 56/66

                    1996  Biblioteka Narodowa, 00-973 Warszawa Al.Niepodległości 213

                    1997  Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Biblioteka Główna, 31-510 Kraków ul.Rakowicka 27

                           Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, 50-139 Wrocław ul.Szewska 37

                           Szkoła Główna Handlowa. Centralna Biblioteka Ekonomiczna, 02-521 Warszawa ul.Rakowiecka 22b

                           Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Biblioteka Uniwersytecka, 61-816 Poznań ul.Ratajczaka 38/40

                           Uniwersytet Jagielloński. Biblioteka Jagiellońska, 30-059 Kraków Al.A.Mickiewicza 22

                           Uniwersytet Łódzki. Biblioteka Uniwersytecka, 90-950 Łódź ul.Jana Matejki 34/38

                           Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Biblioteka Główna, 20-950 Lublin ul.Idziego Radziszewskiego 11

                           Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Biblioteka Główna, 87-100 Toruń ul.Gagarina 13

                           Uniwersytet Warszawski. Biblioteka Uniwersytecka, 00-312 Warszawa ul.Dobra 56/66

                    1998  Biblioteka Narodowa, 00-973 Warszawa Al.Niepodległości 213

                           Biblioteka PAN w Warszawie, 00-901 Warszawa PKiN VIp.

                           Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 00-140 Warszawa Al.Solidarności 105


                    1998  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, 00-272 Warszawa ul.Rynek Starego Miasta 29/31

                    1999  Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Biblioteka Główna, 31-510 Kraków ul.Rakowicka 27

                           Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, 50-139 Wrocław ul.Szewska 37

                           Szkoła Główna Handlowa. Centralna Biblioteka Ekonomiczna, 02-521 Warszawa ul.Rakowiecka 22b

                           Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Biblioteka Uniwersytecka, 61-816 Poznań ul.Ratajczaka 38/40

                           Uniwersytet Jagielloński. Biblioteka Jagiellońska, 30-059 Kraków Al.A.Mickiewicza 22

                           Uniwersytet Łódzki. Biblioteka Uniwersytecka, 90-950 Łódź ul.Jana Matejki 34/38

                           Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Biblioteka Główna, 20-950 Lublin ul.Idziego Radziszewskiego 11

                           Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Biblioteka Główna, 87-100 Toruń ul.Gagarina 13

                           Uniwersytet Warszawski. Biblioteka Uniwersytecka, 00-312 Warszawa ul.Dobra 56/66

                    2000  Biblioteka Narodowa, 00-973 Warszawa Al.Niepodległości 213

                           Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 00-140 Warszawa Al.Solidarności 105

                           Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, 00-272 Warszawa ul.Rynek Starego Miasta 29/31

                           Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 61-725 Poznań ul.S.Mielżyńskiego 27/29

 ANNALES UNIVERSITATIS SCIENTIARUM BUDAPESTINENSIS DE ROLANDO EOTVOS

NOMINATAE. SECT.: PHILOSOPHICA ET SOCIOLOGICA

                    1996  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Biblioteka Uniwersytecka, 61-816 Poznań ul.Ratajczaka 38/40

                    1998  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Biblioteka Uniwersytecka, 61-816 Poznań ul.Ratajczaka 38/40

                    2000  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Biblioteka Uniwersytecka, 61-816 Poznań ul.Ratajczaka 38/40

 ANNUARIO DE ESTUDIOS CENTROAMERICANOS

                    1996  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Biblioteka Uniwersytecka, 61-816 Poznań ul.Ratajczaka 38/40

                    1998  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Biblioteka Uniwersytecka, 61-816 Poznań ul.Ratajczaka 38/40

                    2000  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Biblioteka Uniwersytecka, 61-816 Poznań ul.Ratajczaka 38/40

 ARBOR

                    1996  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Biblioteka Uniwersytecka, 61-816 Poznań ul.Ratajczaka 38/40

                    1998  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Biblioteka Uniwersytecka, 61-816 Poznań ul.Ratajczaka 38/40

                    2000  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Biblioteka Uniwersytecka, 61-816 Poznań ul.Ratajczaka 38/40

 ARCHIVES DE SCIENCES SOCIALES DES RELIGIONS

                    1992  Uniwersytet Jagielloński. Biblioteka Jagiellońska, 30-059 Kraków Al.A.Mickiewicza 22

                    1993  Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 00-047 Warszawa ul.Krakowskie Przedmieście 3

                           Uniwersytet Jagielloński. Biblioteka Jagiellońska, 30-059 Kraków Al.A.Mickiewicza 22

                    1994  Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 00-047 Warszawa ul.Krakowskie Przedmieście 3

                           Uniwersytet Jagielloński. Biblioteka Jagiellońska, 30-059 Kraków Al.A.Mickiewicza 22

                    1995  Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 00-047 Warszawa ul.Krakowskie Przedmieście 3

                           Uniwersytet Jagielloński. Biblioteka Jagiellońska, 30-059 Kraków Al.A.Mickiewicza 22

                    1997  Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 00-047 Warszawa ul.Krakowskie Przedmieście 3

                           Uniwersytet Jagielloński. Biblioteka Jagiellońska, 30-059 Kraków Al.A.Mickiewicza 22

                    1999  Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 00-047 Warszawa ul.Krakowskie Przedmieście 3

                           Uniwersytet Jagielloński. Biblioteka Jagiellońska, 30-059 Kraków Al.A.Mickiewicza 22

 ARGUMENT


                    1992  Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27

                    1993  Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27

                    1994  Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27

                    1995  Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27

                    1997  Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27

                    1999  Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27

 ATHENAUMS MONOGRAFIEN. SOZIALWISSENSCHAFTEN

                    2000  Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica, 70-205 Szczecin ul.Podgórna 15/16

 ATLANTICA. INTERNATIONAL REVISTA DE LAS ARTES

                    1998  Muzeum Narodowe w Warszawie, 00-495 Warszawa Al.Jerozolimskie 3

                    2000  Muzeum Narodowe w Warszawie, 00-495 Warszawa Al.Jerozolimskie 3

 AUTREMENT

                    1992  Biblioteka Narodowa, 00-973 Warszawa Al.Niepodległości 213

                    1993  Biblioteka Narodowa, 00-973 Warszawa Al.Niepodległości 213

                           Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27

                    1994  Biblioteka Narodowa, 00-973 Warszawa Al.Niepodległości 213

                           Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27

                    1995  Biblioteka Narodowa, 00-973 Warszawa Al.Niepodległości 213

                           Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27

                    1997  Biblioteka Narodowa, 00-973 Warszawa Al.Niepodległości 213

                           Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27

                    1999  Biblioteka Narodowa, 00-973 Warszawa Al.Niepodległości 213

                           Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27

 BALKAN STUDIES

                    1996  Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Biblioteka Główna, 87-100 Toruń ul.Gagarina 13

                    1998  Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 00-140 Warszawa Al.Solidarności 105

                           Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, 00-272 Warszawa ul.Rynek Starego Miasta 29/31

                           Instytut Slawistyki PAN, 00-901 Warszawa PKiN pok.508

                    2000  Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 00-140 Warszawa Al.Solidarności 105

                           Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, 00-272 Warszawa ul.Rynek Starego Miasta 29/31

                           Instytut Slawistyki PAN, 00-901 Warszawa PKiN pok.508

 BAYERISCHE SOZIALPOLITIK

                    1996  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Biblioteka Uniwersytecka, 61-816 Poznań ul.Ratajczaka 38/40

                           Uniwersytet Jagielloński. Biblioteka Jagiellońska, 30-059 Kraków Al.A.Mickiewicza 22

                           Uniwersytet Wrocławski. Biblioteka Uniwersytecka, 50-076 Wrocław ul.Karola Szajnochy 10

                    1998  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Biblioteka Uniwersytecka, 61-816 Poznań ul.Ratajczaka 38/40

                           Uniwersytet Jagielloński. Biblioteka Jagiellońska, 30-059 Kraków Al.A.Mickiewicza 22

                           Uniwersytet Wrocławski. Biblioteka Uniwersytecka, 50-076 Wrocław ul.Karola Szajnochy 10

                    2000  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Biblioteka Uniwersytecka, 61-816 Poznań ul.Ratajczaka 38/40


                    2000  Uniwersytet Jagielloński. Biblioteka Jagiellońska, 30-059 Kraków Al.A.Mickiewicza 22

                           Uniwersytet Wrocławski. Biblioteka Uniwersytecka, 50-076 Wrocław ul.Karola Szajnochy 10

 BULETINUL ACADEMIEI DE STIINTE A REPUBLICII MOLDOVA. ECONOMIE SI SOCIOLOGIE

                    1996  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Biblioteka Uniwersytecka, 61-816 Poznań ul.Ratajczaka 38/40

                           Uniwersytet Jagielloński. Biblioteka Jagiellońska, 30-059 Kraków Al.A.Mickiewicza 22

                    1998  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Biblioteka Uniwersytecka, 61-816 Poznań ul.Ratajczaka 38/40

                           Uniwersytet Jagielloński. Biblioteka Jagiellońska, 30-059 Kraków Al.A.Mickiewicza 22

                    2000  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Biblioteka Uniwersytecka, 61-816 Poznań ul.Ratajczaka 38/40

                           Uniwersytet Jagielloński. Biblioteka Jagiellońska, 30-059 Kraków Al.A.Mickiewicza 22

 BULLETIN . SCHWEIZERISCHE AKADEMIE DER GEISTES- UND SOZIALWISSENSCHAFTEN

                    2000  Biblioteka PAN w Warszawie, 00-901 Warszawa PKiN VIp.

 BULLETIN DE L'INSTITUT FRANCAIS DE ETUDES ANDINOS

                    1998  Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 00-818 Warszawa ul.Twarda 51/55

                    2000  Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 00-818 Warszawa ul.Twarda 51/55

 BULLETIN DES SEANCES DE L'ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES D'OUTRE-MER

                    1998  Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN i UJ, 31-512 Kraków ul.Lubicz 46

                    2000  Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN i UJ, 31-512 Kraków ul.Lubicz 46

 BULLETIN OF LATIN AMERICAN RESEARCH

                    1992  Uniwersytet Gdański. Biblioteka Główna, 81-824 Sopot ul.Armii Krajowej 110

                    1993  Uniwersytet Gdański. Biblioteka Główna, 81-824 Sopot ul.Armii Krajowej 110

                           Zakład Krajów Pozaeuropejskich PAN, 00-330 Warszawa ul.Nowy Świat 72

                    1994  Uniwersytet Gdański. Biblioteka Główna, 81-824 Sopot ul.Armii Krajowej 110

                           Zakład Krajów Pozaeuropejskich PAN, 00-330 Warszawa ul.Nowy Świat 72

                    1995  Uniwersytet Gdański. Biblioteka Główna, 81-824 Sopot ul.Armii Krajowej 110

                           Zakład Krajów Pozaeuropejskich PAN, 00-330 Warszawa ul.Nowy Świat 72

                    1997  Uniwersytet Gdański. Biblioteka Główna, 81-824 Sopot ul.Armii Krajowej 110

                           Zakład Krajów Pozaeuropejskich PAN, 00-330 Warszawa ul.Nowy Świat 72

                    1999  Uniwersytet Gdański. Biblioteka Główna, 81-824 Sopot ul.Armii Krajowej 110

 BULLETIN OF THE DECCAN COLLEGE POSTGRADUATE AND RESEARCH INSTITUTE

                    2000  Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 61-725 Poznań ul.S.Mielżyńskiego 27/29

 BULLETIN OF THE UNIVERSITY MUSEUM

                    1998  Instytut Nauk Geologicznych PAN, 00-818 Warszawa ul.Twarda 51/55

                    2000  Instytut Nauk Geologicznych PAN, 00-818 Warszawa ul.Twarda 51/55


 CAHIERS VILFREDO PARETO

                    1992  Szkoła Główna Handlowa. Centralna Biblioteka Ekonomiczna, 02-521 Warszawa ul.Rakowiecka 22b

                    1993  Szkoła Główna Handlowa. Centralna Biblioteka Ekonomiczna, 02-521 Warszawa ul.Rakowiecka 22b

                    1994  Szkoła Główna Handlowa. Centralna Biblioteka Ekonomiczna, 02-521 Warszawa ul.Rakowiecka 22b

                    1995  Szkoła Główna Handlowa. Centralna Biblioteka Ekonomiczna, 02-521 Warszawa ul.Rakowiecka 22b

                    1997  Szkoła Główna Handlowa. Centralna Biblioteka Ekonomiczna, 02-521 Warszawa ul.Rakowiecka 22b

                    1999  Szkoła Główna Handlowa. Centralna Biblioteka Ekonomiczna, 02-521 Warszawa ul.Rakowiecka 22b

 COMMENTATIONES SCIENTIARUM SOCIALIUM

                    1996  Uniwersytet Łódzki. Biblioteka Uniwersytecka, 90-950 Łódź ul.Jana Matejki 34/38

                           Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Biblioteka Główna, 20-950 Lublin ul.Idziego Radziszewskiego 11

                           Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Biblioteka Główna, 87-100 Toruń ul.Gagarina 13

                    1998  Uniwersytet Łódzki. Biblioteka Uniwersytecka, 90-950 Łódź ul.Jana Matejki 34/38

                           Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Biblioteka Główna, 20-950 Lublin ul.Idziego Radziszewskiego 11

                           Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Biblioteka Główna, 87-100 Toruń ul.Gagarina 13

                    2000  Uniwersytet Łódzki. Biblioteka Uniwersytecka, 90-950 Łódź ul.Jana Matejki 34/38

                           Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Biblioteka Główna, 20-950 Lublin ul.Idziego Radziszewskiego 11

                           Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Biblioteka Główna, 87-100 Toruń ul.Gagarina 13

 DEVELOPMENT AND CHANGE

                    1992  Szkoła Główna Handlowa. Centralna Biblioteka Ekonomiczna, 02-521 Warszawa ul.Rakowiecka 22b

                    1993  Szkoła Główna Handlowa. Centralna Biblioteka Ekonomiczna, 02-521 Warszawa ul.Rakowiecka 22b

                           Uniwersytet Warszawski. Biblioteka Uniwersytecka, 00-312 Warszawa ul.Dobra 56/66

                    1994  Szkoła Główna Handlowa. Centralna Biblioteka Ekonomiczna, 02-521 Warszawa ul.Rakowiecka 22b

                    1995  Szkoła Główna Handlowa. Centralna Biblioteka Ekonomiczna, 02-521 Warszawa ul.Rakowiecka 22b

                    1997  Szkoła Główna Handlowa. Centralna Biblioteka Ekonomiczna, 02-521 Warszawa ul.Rakowiecka 22b

                    1998  Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 00-047 Warszawa ul.Krakowskie Przedmieście 3

                           Zakład Krajów Pozaeuropejskich PAN, 00-330 Warszawa ul.Nowy Świat 72

                    1999  Szkoła Główna Handlowa. Centralna Biblioteka Ekonomiczna, 02-521 Warszawa ul.Rakowiecka 22b

                    2000  Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 00-047 Warszawa ul.Krakowskie Przedmieście 3

                           Zakład Krajów Pozaeuropejskich PAN, 00-330 Warszawa ul.Nowy Świat 72

 DIALOG . KARNAVAL. CHRONOTOP

                    1995  Instytut Badań Literackich PAN, 00-330 Warszawa ul.Nowy Świat 72

                    1997  Instytut Badań Literackich PAN, 00-330 Warszawa ul.Nowy Świat 72

                    1998  Instytut Slawistyki PAN, 00-901 Warszawa PKiN pok.508

                    1999  Instytut Badań Literackich PAN, 00-330 Warszawa ul.Nowy Świat 72

                    2000  Instytut Slawistyki PAN, 00-901 Warszawa PKiN pok.508

 DOKUMENTATION OSTMITTELEUROPA

                    1992  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Biblioteka Uniwersytecka, 61-816 Poznań ul.Ratajczaka 38/40

                    1996  Biblioteka Narodowa, 00-973 Warszawa Al.Niepodległości 213

                           Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Biblioteka Uniwersytecka, 61-816 Poznań ul.Ratajczaka 38/40


                    1996  Uniwersytet Jagielloński. Biblioteka Jagiellońska, 30-059 Kraków Al.A.Mickiewicza 22

                           Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Biblioteka Główna, 01-815 Warszawa

                           ul.Dewajtis 5

                           Uniwersytet Warszawski. Biblioteka Uniwersytecka, 00-312 Warszawa ul.Dobra 56/66

                    1998  Biblioteka Narodowa, 00-973 Warszawa Al.Niepodległości 213

                           Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Biblioteka Uniwersytecka, 61-816 Poznań ul.Ratajczaka 38/40

                           Uniwersytet Jagielloński. Biblioteka Jagiellońska, 30-059 Kraków Al.A.Mickiewicza 22

                           Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Biblioteka Główna, 01-815 Warszawa

                           ul.Dewajtis 5

                           Uniwersytet Warszawski. Biblioteka Uniwersytecka, 00-312 Warszawa ul.Dobra 56/66

                    2000  Biblioteka Narodowa, 00-973 Warszawa Al.Niepodległości 213

                           Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Biblioteka Uniwersytecka, 61-816 Poznań ul.Ratajczaka 38/40

                           Uniwersytet Jagielloński. Biblioteka Jagiellońska, 30-059 Kraków Al.A.Mickiewicza 22

                           Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Biblioteka Główna, 01-815 Warszawa

                           ul.Dewajtis 5

                           Uniwersytet Warszawski. Biblioteka Uniwersytecka, 00-312 Warszawa ul.Dobra 56/66

 DREI . ZEITSCHRIFT FUR ANTHROPOLOGIE

                    2000  Uniwersytet Łódzki. Biblioteka Uniwersytecka, 90-950 Łódź ul.Jana Matejki 34/38

 DROIT SOCIAL

                    1992  Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, 00-496 Warszawa ul.Nowy Świat 11/13

                           Instytut Nauk Prawnych PAN, 00-330 Warszawa ul.Nowy Świat 72

                           Szkoła Główna Handlowa. Centralna Biblioteka Ekonomiczna, 02-521 Warszawa ul.Rakowiecka 22b

                           Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Biblioteka Główna, 20-950 Lublin ul.Idziego Radziszewskiego 11

                           Uniwersytet Warszawski. Biblioteka Uniwersytecka, 00-312 Warszawa ul.Dobra 56/66

                    1993  Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, 00-496 Warszawa ul.Nowy Świat 11/13

                           Instytut Nauk Prawnych PAN, 00-330 Warszawa ul.Nowy Świat 72

                           Szkoła Główna Handlowa. Centralna Biblioteka Ekonomiczna, 02-521 Warszawa ul.Rakowiecka 22b

                           Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Biblioteka Główna, 20-950 Lublin ul.Idziego Radziszewskiego 11

                           Uniwersytet Warszawski. Biblioteka Uniwersytecka, 00-312 Warszawa ul.Dobra 56/66

                    1994  Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, 00-496 Warszawa ul.Nowy Świat 11/13

                           Instytut Nauk Prawnych PAN, 00-330 Warszawa ul.Nowy Świat 72

                           Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27

                           Szkoła Główna Handlowa. Centralna Biblioteka Ekonomiczna, 02-521 Warszawa ul.Rakowiecka 22b

                           Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Biblioteka Główna, 20-950 Lublin ul.Idziego Radziszewskiego 11

                           Uniwersytet Warszawski. Biblioteka Uniwersytecka, 00-312 Warszawa ul.Dobra 56/66

                    1995  Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 40-226 Katowice ul.Bogucicka 3

                           Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, 00-496 Warszawa ul.Nowy Świat 11/13

                           Instytut Nauk Prawnych PAN, 00-330 Warszawa ul.Nowy Świat 72

                           Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27

                           Szkoła Główna Handlowa. Centralna Biblioteka Ekonomiczna, 02-521 Warszawa ul.Rakowiecka 22b

                           Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Biblioteka Główna, 20-950 Lublin ul.Idziego Radziszewskiego 11

                           Uniwersytet Warszawski. Biblioteka Uniwersytecka, 00-312 Warszawa ul.Dobra 56/66

                    1996  Biblioteka Narodowa, 00-973 Warszawa Al.Niepodległości 213

                    1997  Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 40-226 Katowice ul.Bogucicka 3

                           Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, 00-496 Warszawa ul.Nowy Świat 11/13

                           Instytut Nauk Prawnych PAN, 00-330 Warszawa ul.Nowy Świat 72

                           Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27

                           Szkoła Główna Handlowa. Centralna Biblioteka Ekonomiczna, 02-521 Warszawa ul.Rakowiecka 22b

                           Uniwersytet Warszawski. Biblioteka Uniwersytecka, 00-312 Warszawa ul.Dobra 56/66


                    1998  Biblioteka Narodowa, 00-973 Warszawa Al.Niepodległości 213

                    1999  Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 40-226 Katowice ul.Bogucicka 3

                           Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, 00-496 Warszawa ul.Nowy Świat 11/13

                           Instytut Nauk Prawnych PAN, 00-330 Warszawa ul.Nowy Świat 72

                           Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27

                           Szkoła Główna Handlowa. Centralna Biblioteka Ekonomiczna, 02-521 Warszawa ul.Rakowiecka 22b

                           Uniwersytet Warszawski. Biblioteka Uniwersytecka, 00-312 Warszawa ul.Dobra 56/66

                    2000  Biblioteka Narodowa, 00-973 Warszawa Al.Niepodległości 213

 EAST EUROPEAN QUARTERLY

                    1996  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Biblioteka Uniwersytecka, 61-816 Poznań ul.Ratajczaka 38/40

                           Uniwersytet Jagielloński. Biblioteka Jagiellońska, 30-059 Kraków Al.A.Mickiewicza 22

                    1998  Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Biblioteka Główna, 61-895 Poznań Powstańców Wielkopolskich 16

                           Biblioteka Kórnicka PAN, 62-035 Kórnik-Zamek ul.Zamkowa 5

                           Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 00-818 Warszawa ul.Twarda 51/55

                           Instytut Studiów Politycznych PAN, 00-625 Warszawa ul.Polna 18/20

                           Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Biblioteka Uniwersytecka, 61-816 Poznań ul.Ratajczaka 38/40

                           Uniwersytet Jagielloński. Biblioteka Jagiellońska, 30-059 Kraków Al.A.Mickiewicza 22

                    2000  Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Biblioteka Główna, 61-895 Poznań Powstańców Wielkopolskich 16

                           Biblioteka Kórnicka PAN, 62-035 Kórnik-Zamek ul.Zamkowa 5

                           Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 00-818 Warszawa ul.Twarda 51/55

                           Instytut Studiów Politycznych PAN, 00-625 Warszawa ul.Polna 18/20

                           Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Biblioteka Uniwersytecka, 61-816 Poznań ul.Ratajczaka 38/40

                           Uniwersytet Jagielloński. Biblioteka Jagiellońska, 30-059 Kraków Al.A.Mickiewicza 22

 ECONOMIE ET HUMANISME

                    1992  Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 00-818 Warszawa ul.Twarda 51/55

                           Szkoła Główna Handlowa. Centralna Biblioteka Ekonomiczna, 02-521 Warszawa ul.Rakowiecka 22b

                           Uniwersytet Warszawski. Biblioteka Uniwersytecka, 00-312 Warszawa ul.Dobra 56/66

                    1993  Szkoła Główna Handlowa. Centralna Biblioteka Ekonomiczna, 02-521 Warszawa ul.Rakowiecka 22b

                           Uniwersytet Warszawski. Biblioteka Uniwersytecka, 00-312 Warszawa ul.Dobra 56/66

                    1994  Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27

                           Szkoła Główna Handlowa. Centralna Biblioteka Ekonomiczna, 02-521 Warszawa ul.Rakowiecka 22b

                           Uniwersytet Warszawski. Biblioteka Uniwersytecka, 00-312 Warszawa ul.Dobra 56/66

                    1995  Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27

                           Szkoła Główna Handlowa. Centralna Biblioteka Ekonomiczna, 02-521 Warszawa ul.Rakowiecka 22b

                           Uniwersytet Warszawski. Biblioteka Uniwersytecka, 00-312 Warszawa ul.Dobra 56/66

                    1996  Biblioteka Narodowa, 00-973 Warszawa Al.Niepodległości 213

                    1997  Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27

                           Szkoła Główna Handlowa. Centralna Biblioteka Ekonomiczna, 02-521 Warszawa ul.Rakowiecka 22b

                           Uniwersytet Warszawski. Biblioteka Uniwersytecka, 00-312 Warszawa ul.Dobra 56/66

                    1998  Biblioteka Narodowa, 00-973 Warszawa Al.Niepodległości 213

                    1999  Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27

                           Szkoła Główna Handlowa. Centralna Biblioteka Ekonomiczna, 02-521 Warszawa ul.Rakowiecka 22b

                           Uniwersytet Warszawski. Biblioteka Uniwersytecka, 00-312 Warszawa ul.Dobra 56/66

                    2000  Biblioteka Narodowa, 00-973 Warszawa Al.Niepodległości 213


 ECONOMY AND SOCIETY

                    1992  Uniwersytet Warszawski. Biblioteka Uniwersytecka, 00-312 Warszawa ul.Dobra 56/66

                    1993  Szkoła Główna Handlowa. Centralna Biblioteka Ekonomiczna, 02-521 Warszawa ul.Rakowiecka 22b

                           Uniwersytet Warszawski. Biblioteka Uniwersytecka, 00-312 Warszawa ul.Dobra 56/66

                    1994  Szkoła Główna Handlowa. Centralna Biblioteka Ekonomiczna, 02-521 Warszawa ul.Rakowiecka 22b

                           Uniwersytet Warszawski. Biblioteka Uniwersytecka, 00-312 Warszawa ul.Dobra 56/66

                    1995  Szkoła Główna Handlowa. Centralna Biblioteka Ekonomiczna, 02-521 Warszawa ul.Rakowiecka 22b

                           Uniwersytet Warszawski. Biblioteka Uniwersytecka, 00-312 Warszawa ul.Dobra 56/66

                    1997  Szkoła Główna Handlowa. Centralna Biblioteka Ekonomiczna, 02-521 Warszawa ul.Rakowiecka 22b

                           Uniwersytet Warszawski. Biblioteka Uniwersytecka, 00-312 Warszawa ul.Dobra 56/66

                    1999  Szkoła Główna Handlowa. Centralna Biblioteka Ekonomiczna, 02-521 Warszawa ul.Rakowiecka 22b

                           Uniwersytet Warszawski. Biblioteka Uniwersytecka, 00-312 Warszawa ul.Dobra 56/66

 ESTUDOS PARAGUAYOS

                    1996  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Biblioteka Uniwersytecka, 61-816 Poznań ul.Ratajczaka 38/40

 EUROPEAN JOURNAL OF CULTURAL POLICY

                    1997  Instytut Kultury, 00-288 Warszawa ul.Świętojańska 2

                    1999  Instytut Kultury, 00-288 Warszawa ul.Świętojańska 2

 EVOLUTION REVIEW

                    1992  Ośrodek Informacji Naukowej PAN. Biblioteka, 00-330 Warszawa ul.Nowy Świat 72

                    1993  Ośrodek Informacji Naukowej PAN. Oddział w Poznaniu, 61-712 Poznań ul.Wieniawskiego 7

                    1994  Ośrodek Informacji Naukowej PAN. Oddział w Poznaniu, 61-712 Poznań ul.Wieniawskiego 7

 FOI ET DEVELOPPEMENT

                    1996  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Biblioteka Główna, 01-815 Warszawa

                           ul.Dewajtis 5

                    1998  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Biblioteka Główna, 01-815 Warszawa

                           ul.Dewajtis 5

                    2000  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Biblioteka Główna, 01-815 Warszawa

                           ul.Dewajtis 5

 FOR A CHANGE

                    1998  Uniwersytet Łódzki. Biblioteka Uniwersytecka, 90-950 Łódź ul.Jana Matejki 34/38

                    2000  Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, 50-139 Wrocław ul.Szewska 37

                           Uniwersytet Łódzki. Biblioteka Uniwersytecka, 90-950 Łódź ul.Jana Matejki 34/38

 FUNDAMENTA SCIENTIAE

                    1992  Biblioteka PAN w Warszawie, 00-901 Warszawa PKiN VIp.

                    1993  Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27

                    1994  Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27

                    1995  Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27

                    1997  Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27


                    1999  Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27

 GESCHICHTE UND GESELLSCHAFT

                    1994  Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27

                    1995  Instytut Zachodni. Instytut Naukowo-Badawczy im. Zygmunta Wojciechowskiego, 61-854 Poznań

                           ul.Mostowa 27

                           Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27

                    1997  Instytut Zachodni. Instytut Naukowo-Badawczy im. Zygmunta Wojciechowskiego, 61-854 Poznań

                           ul.Mostowa 27

                           Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27

                    1999  Instytut Zachodni. Instytut Naukowo-Badawczy im. Zygmunta Wojciechowskiego, 61-854 Poznań

                           ul.Mostowa 27

                           Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27

 GLAS . ODELJENJE DRUSTVENIH NAUKA

                    1996  Muzeum i Instytut Zoologii PAN, 00-679 Warszawa ul.Wilcza 64

                           Uniwersytet Jagielloński. Biblioteka Jagiellońska, 30-059 Kraków Al.A.Mickiewicza 22

                    1998  Instytut Matematyczny PAN. Centralna Biblioteka Matematyczna, 00-950 Warszawa ul.Śniadeckich 8

                           Muzeum i Instytut Zoologii PAN, 00-679 Warszawa ul.Wilcza 64

                           Uniwersytet Jagielloński. Biblioteka Jagiellońska, 30-059 Kraków Al.A.Mickiewicza 22

                    2000  Biblioteka Gdańska PAN, 80-858 Gdańsk ul.Wałowa 15

                           Muzeum i Instytut Zoologii PAN, 00-679 Warszawa ul.Wilcza 64

                           Uniwersytet Jagielloński. Biblioteka Jagiellońska, 30-059 Kraków Al.A.Mickiewicza 22

 HISTORICAL METHODS

                    1992  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Biblioteka Główna, 20-950 Lublin ul.Idziego Radziszewskiego 11

                    1993  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, 00-272 Warszawa ul.Rynek Starego Miasta 29/31

                           Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Biblioteka Główna, 20-950 Lublin ul.Idziego Radziszewskiego 11

                    1994  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, 00-272 Warszawa ul.Rynek Starego Miasta 29/31

                           Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Biblioteka Główna, 20-950 Lublin ul.Idziego Radziszewskiego 11

                    1995  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, 00-272 Warszawa ul.Rynek Starego Miasta 29/31

                           Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Biblioteka Główna, 20-950 Lublin ul.Idziego Radziszewskiego 11

                    1997  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, 00-272 Warszawa ul.Rynek Starego Miasta 29/31

                           Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27

                           Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Biblioteka Główna, 20-950 Lublin ul.Idziego Radziszewskiego 11

                    1999  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, 00-272 Warszawa ul.Rynek Starego Miasta 29/31

                           Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27

                           Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Biblioteka Główna, 20-950 Lublin ul.Idziego Radziszewskiego 11

 HISTORY OF THE FAMILY

                    1999  Biblioteka Narodowa, 00-973 Warszawa Al.Niepodległości 213

                           Uniwersytet w Białymstoku. Biblioteka Główna, 15-048 Białystok ul.Marii Skłodowskiej-Curie 14

                           Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Biblioteka Główna, 25-509 Kielce

                           ul.Leśna 16

 HISTORY OF THE HUMAN SCIENCES

                    1994  Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27

                    1995  Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27


                    1995  Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica, 70-205 Szczecin ul.Podgórna 15/16

                    1997  Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27

                           Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica, 70-205 Szczecin ul.Podgórna 15/16

                    1999  Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27

                           Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica, 70-205 Szczecin ul.Podgórna 15/16

 HITOTSUBASHI JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

                    1996  Uniwersytet Wrocławski. Biblioteka Uniwersytecka, 50-076 Wrocław ul.Karola Szajnochy 10

                    1998  Uniwersytet Wrocławski. Biblioteka Uniwersytecka, 50-076 Wrocław ul.Karola Szajnochy 10

                    2000  Uniwersytet Wrocławski. Biblioteka Uniwersytecka, 50-076 Wrocław ul.Karola Szajnochy 10

 HUMAN ECOLOGY FORUM

                    2000  Uniwersytet Jagielloński. Biblioteka Jagiellońska, 30-059 Kraków Al.A.Mickiewicza 22

 HUMAN NATURE

                    1992  Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27

                    1993  Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27

                    1994  Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27

                    1995  Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27

                           Politechnika Częstochowska. Biblioteka Główna, 42-200 Częstochowa Al.Armii Krajowej 36

                    1997  Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27

                    1999  Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27

 HUMAN ORGANIZATION. A SCIENTIFIC QUARTERLY FOR STUDY OF DEVELOPMENT CHANGE

                    1992  Uniwersytet Jagielloński. Biblioteka Jagiellońska, 30-059 Kraków Al.A.Mickiewicza 22

                    1993  Uniwersytet Jagielloński. Biblioteka Jagiellońska, 30-059 Kraków Al.A.Mickiewicza 22

                    1994  Uniwersytet Jagielloński. Biblioteka Jagiellońska, 30-059 Kraków Al.A.Mickiewicza 22

                    1995  Uniwersytet Jagielloński. Biblioteka Jagiellońska, 30-059 Kraków Al.A.Mickiewicza 22

                    1997  Uniwersytet Jagielloński. Biblioteka Jagiellońska, 30-059 Kraków Al.A.Mickiewicza 22

                    1998  Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 00-047 Warszawa ul.Krakowskie Przedmieście 3

                    1999  Uniwersytet Jagielloński. Biblioteka Jagiellońska, 30-059 Kraków Al.A.Mickiewicza 22

                    2000  Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 00-047 Warszawa ul.Krakowskie Przedmieście 3

 HUMAN RELATIONS

                    1992  Biblioteka PAN w Warszawie, 00-901 Warszawa PKiN VIp.

                           Centrum Badań Przedsiębiorczości i Zarządzania PAN, 00-901 Warszawa PKiN VIIp,pok.703

                           Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 00-047 Warszawa ul.Krakowskie Przedmieście 3

                           Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27

                           Uniwersytet Łódzki. Biblioteka Uniwersytecka, 90-950 Łódź ul.Jana Matejki 34/38

                    1993  Centrum Badań Przedsiębiorczości i Zarządzania PAN, 00-901 Warszawa PKiN VIIp,pok.703

                           Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 00-047 Warszawa ul.Krakowskie Przedmieście 3

                           Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27

                           Uniwersytet Gdański. Biblioteka Główna, 81-824 Sopot ul.Armii Krajowej 110

                           Uniwersytet Łódzki. Biblioteka Uniwersytecka, 90-950 Łódź ul.Jana Matejki 34/38


                    1994  Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 00-047 Warszawa ul.Krakowskie Przedmieście 3

                           Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27

                           Uniwersytet Gdański. Biblioteka Główna, 81-824 Sopot ul.Armii Krajowej 110

                           Uniwersytet Łódzki. Biblioteka Uniwersytecka, 90-950 Łódź ul.Jana Matejki 34/38

                    1995  Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 00-047 Warszawa ul.Krakowskie Przedmieście 3

                           Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27

                           Uniwersytet Gdański. Biblioteka Główna, 81-824 Sopot ul.Armii Krajowej 110

                           Uniwersytet Łódzki. Biblioteka Uniwersytecka, 90-950 Łódź ul.Jana Matejki 34/38

                    1996  Uniwersytet Jagielloński. Biblioteka Jagiellońska, 30-059 Kraków Al.A.Mickiewicza 22

                    1997  Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Biblioteka Główna, 31-510 Kraków ul.Rakowicka 27

                           Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 00-047 Warszawa ul.Krakowskie Przedmieście 3

                           Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27

                           Uniwersytet Gdański. Biblioteka Główna, 81-824 Sopot ul.Armii Krajowej 110

                           Uniwersytet Łódzki. Biblioteka Uniwersytecka, 90-950 Łódź ul.Jana Matejki 34/38

                    1998  Uniwersytet Jagielloński. Biblioteka Jagiellońska, 30-059 Kraków Al.A.Mickiewicza 22

                    1999  Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27

                           Uniwersytet Gdański. Biblioteka Główna, 81-824 Sopot ul.Armii Krajowej 110

                           Uniwersytet Łódzki. Biblioteka Uniwersytecka, 90-950 Łódź ul.Jana Matejki 34/38

                    2000  Uniwersytet Jagielloński. Biblioteka Jagiellońska, 30-059 Kraków Al.A.Mickiewicza 22

 HUMOR

                    1992  Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27

                    1993  Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27

                           Uniwersytet Warszawski. Biblioteka Uniwersytecka, 00-312 Warszawa ul.Dobra 56/66

                    1994  Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27

                           Uniwersytet Warszawski. Biblioteka Uniwersytecka, 00-312 Warszawa ul.Dobra 56/66

                    1995  Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27

                           Uniwersytet Warszawski. Biblioteka Uniwersytecka, 00-312 Warszawa ul.Dobra 56/66

                    1997  Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27

                           Uniwersytet Warszawski. Biblioteka Uniwersytecka, 00-312 Warszawa ul.Dobra 56/66

                    1999  Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27

                           Uniwersytet Warszawski. Biblioteka Uniwersytecka, 00-312 Warszawa ul.Dobra 56/66

 INDEX TO SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES PROCEEDINGS

                    1992  Biblioteka Narodowa, 00-973 Warszawa Al.Niepodległości 213

                    1993  Biblioteka Narodowa, 00-973 Warszawa Al.Niepodległości 213

                    1994  Biblioteka Narodowa, 00-973 Warszawa Al.Niepodległości 213

                    1995  Biblioteka Narodowa, 00-973 Warszawa Al.Niepodległości 213

                    1997  Biblioteka Narodowa, 00-973 Warszawa Al.Niepodległości 213

                    1999  Biblioteka Narodowa, 00-973 Warszawa Al.Niepodległości 213

 INNOVATION

                    1998  Instytut Studiów Politycznych PAN, 00-625 Warszawa ul.Polna 18/20

                    2000  Instytut Studiów Politycznych PAN, 00-625 Warszawa ul.Polna 18/20


 INTERNATIONAL JOURNAL OF CULTURAL PROPERTY

                    1993  Uniwersytet Warszawski. Biblioteka Uniwersytecka, 00-312 Warszawa ul.Dobra 56/66

                    1994  Uniwersytet Warszawski. Biblioteka Uniwersytecka, 00-312 Warszawa ul.Dobra 56/66

                    1995  Uniwersytet Śląski. Biblioteka Główna, 40-007 Katowice ul.Bankowa 14

                           Uniwersytet Warszawski. Biblioteka Uniwersytecka, 00-312 Warszawa ul.Dobra 56/66

                    1997  Uniwersytet Śląski. Biblioteka Główna, 40-007 Katowice ul.Bankowa 14

                           Uniwersytet Warszawski. Biblioteka Uniwersytecka, 00-312 Warszawa ul.Dobra 56/66

                    1999  Uniwersytet Śląski. Biblioteka Główna, 40-007 Katowice ul.Bankowa 14

                           Uniwersytet Warszawski. Biblioteka Uniwersytecka, 00-312 Warszawa ul.Dobra 56/66

 INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION MANAGEMENT

                    1992  Uniwersytet Jagielloński. Biblioteka Jagiellońska, 30-059 Kraków Al.A.Mickiewicza 22

                    1993  Biblioteka PAN w Warszawie, 00-901 Warszawa PKiN VIp.

                           Uniwersytet Jagielloński. Biblioteka Jagiellońska, 30-059 Kraków Al.A.Mickiewicza 22

                           Uniwersytet Warszawski. Biblioteka Uniwersytecka, 00-312 Warszawa ul.Dobra 56/66

                    1994  Biblioteka PAN w Warszawie, 00-901 Warszawa PKiN VIp.

                           Uniwersytet Jagielloński. Biblioteka Jagiellońska, 30-059 Kraków Al.A.Mickiewicza 22

                           Uniwersytet Warszawski. Biblioteka Uniwersytecka, 00-312 Warszawa ul.Dobra 56/66

                    1995  Biblioteka PAN w Warszawie, 00-901 Warszawa PKiN VIp.

                           Uniwersytet Jagielloński. Biblioteka Jagiellońska, 30-059 Kraków Al.A.Mickiewicza 22

                           Uniwersytet Warszawski. Biblioteka Uniwersytecka, 00-312 Warszawa ul.Dobra 56/66

                    1997  Biblioteka PAN w Warszawie, 00-901 Warszawa PKiN VIp.

                           Uniwersytet Jagielloński. Biblioteka Jagiellońska, 30-059 Kraków Al.A.Mickiewicza 22

                           Uniwersytet Warszawski. Biblioteka Uniwersytecka, 00-312 Warszawa ul.Dobra 56/66

                    1999  Biblioteka PAN w Warszawie, 00-901 Warszawa PKiN VIp.

                           Uniwersytet Jagielloński. Biblioteka Jagiellońska, 30-059 Kraków Al.A.Mickiewicza 22

                           Uniwersytet Warszawski. Biblioteka Uniwersytecka, 00-312 Warszawa ul.Dobra 56/66

 INTERNATIONAL JOURNAL OF PUBLIC OPINION RESEARCH

                    1992  Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27

                    1993  Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27

                    1994  Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27

                    1995  Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27

                           Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica, 70-205 Szczecin ul.Podgórna 15/16

                    1997  Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27

                           Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica, 70-205 Szczecin ul.Podgórna 15/16

                    1999  Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27

                           Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica, 70-205 Szczecin ul.Podgórna 15/16

 INTERNATIONAL MIGRATION REVIEW

                    1992  Uniwersytet Jagielloński. Biblioteka Jagiellońska, 30-059 Kraków Al.A.Mickiewicza 22

                    1993  Biblioteka Kórnicka PAN, 62-035 Kórnik-Zamek ul.Zamkowa 5

                           Szkoła Główna Handlowa. Centralna Biblioteka Ekonomiczna, 02-521 Warszawa ul.Rakowiecka 22b

                           Uniwersytet Jagielloński. Biblioteka Jagiellońska, 30-059 Kraków Al.A.Mickiewicza 22


                    1993  Zakład Badań Narodowościowych PAN, 61-772 Poznań ul.Stary Rynek 78/79

                    1994  Biblioteka Kórnicka PAN, 62-035 Kórnik-Zamek ul.Zamkowa 5

                           Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, 00-272 Warszawa ul.Rynek Starego Miasta 29/31

                           Szkoła Główna Handlowa. Centralna Biblioteka Ekonomiczna, 02-521 Warszawa ul.Rakowiecka 22b

                           Uniwersytet Jagielloński. Biblioteka Jagiellońska, 30-059 Kraków Al.A.Mickiewicza 22

                           Zakład Badań Narodowościowych PAN, 61-772 Poznań ul.Stary Rynek 78/79

                    1995  Biblioteka Kórnicka PAN, 62-035 Kórnik-Zamek ul.Zamkowa 5

                           Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, 00-272 Warszawa ul.Rynek Starego Miasta 29/31

                           Szkoła Główna Handlowa. Centralna Biblioteka Ekonomiczna, 02-521 Warszawa ul.Rakowiecka 22b

                           Uniwersytet Jagielloński. Biblioteka Jagiellońska, 30-059 Kraków Al.A.Mickiewicza 22

                           Zakład Badań Narodowościowych PAN, 61-772 Poznań ul.Stary Rynek 78/79

                    1997  Biblioteka Kórnicka PAN, 62-035 Kórnik-Zamek ul.Zamkowa 5

                           Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, 00-272 Warszawa ul.Rynek Starego Miasta 29/31

                           Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27

                           Szkoła Główna Handlowa. Centralna Biblioteka Ekonomiczna, 02-521 Warszawa ul.Rakowiecka 22b

                           Uniwersytet Jagielloński. Biblioteka Jagiellońska, 30-059 Kraków Al.A.Mickiewicza 22

                           Zakład Badań Narodowościowych PAN, 61-772 Poznań ul.Stary Rynek 78/79

                    1999  Biblioteka Kórnicka PAN, 62-035 Kórnik-Zamek ul.Zamkowa 5

                           Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, 00-272 Warszawa ul.Rynek Starego Miasta 29/31

                           Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27

                           Szkoła Główna Handlowa. Centralna Biblioteka Ekonomiczna, 02-521 Warszawa ul.Rakowiecka 22b

                           Uniwersytet Jagielloński. Biblioteka Jagiellońska, 30-059 Kraków Al.A.Mickiewicza 22

                           Zakład Badań Narodowościowych PAN, 61-772 Poznań ul.Stary Rynek 78/79

 INTERNATIONAL POLITICS

                    1992  Uniwersytet Warszawski. Biblioteka Uniwersytecka, 00-312 Warszawa ul.Dobra 56/66

                    1993  Szkoła Główna Handlowa. Centralna Biblioteka Ekonomiczna, 02-521 Warszawa ul.Rakowiecka 22b

                           Uniwersytet Warszawski. Biblioteka Uniwersytecka, 00-312 Warszawa ul.Dobra 56/66

                    1994  Szkoła Główna Handlowa. Centralna Biblioteka Ekonomiczna, 02-521 Warszawa ul.Rakowiecka 22b

                           Uniwersytet Warszawski. Biblioteka Uniwersytecka, 00-312 Warszawa ul.Dobra 56/66

                    1995  Szkoła Główna Handlowa. Centralna Biblioteka Ekonomiczna, 02-521 Warszawa ul.Rakowiecka 22b

                           Uniwersytet Warszawski. Biblioteka Uniwersytecka, 00-312 Warszawa ul.Dobra 56/66

                    1996  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Biblioteka Uniwersytecka, 61-816 Poznań ul.Ratajczaka 38/40

                    1997  Szkoła Główna Handlowa. Centralna Biblioteka Ekonomiczna, 02-521 Warszawa ul.Rakowiecka 22b

                           Uniwersytet Warszawski. Biblioteka Uniwersytecka, 00-312 Warszawa ul.Dobra 56/66

                    1999  Szkoła Główna Handlowa. Centralna Biblioteka Ekonomiczna, 02-521 Warszawa ul.Rakowiecka 22b

                           Uniwersytet Warszawski. Biblioteka Uniwersytecka, 00-312 Warszawa ul.Dobra 56/66

 INTERNATIONAL REGIONAL SCIENCE REVIEW

                    1998  Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 00-818 Warszawa ul.Twarda 51/55

                    2000  Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 00-818 Warszawa ul.Twarda 51/55

 INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCE JOURNAL

                    1992  Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 00-047 Warszawa ul.Krakowskie Przedmieście 3

                           Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27

                           Szkoła Główna Handlowa. Centralna Biblioteka Ekonomiczna, 02-521 Warszawa ul.Rakowiecka 22b


                    1992  Uniwersytet Gdański. Biblioteka Główna, 81-824 Sopot ul.Armii Krajowej 110

                    1993  Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 00-047 Warszawa ul.Krakowskie Przedmieście 3

                           Szkoła Główna Handlowa. Centralna Biblioteka Ekonomiczna, 02-521 Warszawa ul.Rakowiecka 22b

                           Uniwersytet Gdański. Biblioteka Główna, 81-824 Sopot ul.Armii Krajowej 110

                    1994  Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 00-047 Warszawa ul.Krakowskie Przedmieście 3

                           Szkoła Główna Handlowa. Centralna Biblioteka Ekonomiczna, 02-521 Warszawa ul.Rakowiecka 22b

                           Uniwersytet Gdański. Biblioteka Główna, 81-824 Sopot ul.Armii Krajowej 110

                    1995  Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 00-047 Warszawa ul.Krakowskie Przedmieście 3

                           Szkoła Główna Handlowa. Centralna Biblioteka Ekonomiczna, 02-521 Warszawa ul.Rakowiecka 22b

                           Uniwersytet Gdański. Biblioteka Główna, 81-824 Sopot ul.Armii Krajowej 110

                    1997  Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 00-047 Warszawa ul.Krakowskie Przedmieście 3

                           Szkoła Główna Handlowa. Centralna Biblioteka Ekonomiczna, 02-521 Warszawa ul.Rakowiecka 22b

                           Uniwersytet Gdański. Biblioteka Główna, 81-824 Sopot ul.Armii Krajowej 110

                    1999  Szkoła Główna Handlowa. Centralna Biblioteka Ekonomiczna, 02-521 Warszawa ul.Rakowiecka 22b

 ITEMS

                    1998  Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 00-047 Warszawa ul.Krakowskie Przedmieście 3

                    2000  Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 00-047 Warszawa ul.Krakowskie Przedmieście 3

 IZVESTIJA AKADEMII NAUK KAZACHSTANA. SER. OBSCESTVENNYCH NAUK

                    1996  Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Biblioteka Główna, 87-100 Toruń ul.Gagarina 13

 IZVESTIJA AKADEMII NAUK KIRGIZII. SER. OBSCESTVENNYE NAUKI

                    1996  Muzeum i Instytut Zoologii PAN, 00-679 Warszawa ul.Wilcza 64

                    1998  Muzeum i Instytut Zoologii PAN, 00-679 Warszawa ul.Wilcza 64

 IZVESTIJA SEVERO-KAVKAZKOGO NAUCNOGO CENTRA VYSSEJ SKOLY. SER.:

ESTESTVENNYE NAUKI

                    1996  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Biblioteka Uniwersytecka, 61-816 Poznań ul.Ratajczaka 38/40

 IZVESTIJA SIBIRSKOGO OTDELENIJA ROSSIJSKOJ AKADEMII NAUK. SER.: ISTORIJA,

FILOLOGIJA, FILOSOFIJA

                    1996  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Biblioteka Główna, 20-950 Lublin ul.Idziego Radziszewskiego 11

                    1998  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Biblioteka Główna, 20-950 Lublin ul.Idziego Radziszewskiego 11

 JAHRBUCH FUR WISSENSCHAFT UND ETHIK

                    1999  Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 00-047 Warszawa ul.Krakowskie Przedmieście 3

 JEWISH SOCIAL STUDIES

                    1992  Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27

                    1993  Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27

                    1994  Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27

                    1995  Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27

                    1997  Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27


                    1999  Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27

 JOURNAL OF CONFLICT RESOLUTION

                    1992  Instytut Badań Systemowych PAN, 01-447 Warszawa ul.Newelska 6

                    1993  Instytut Badań Systemowych PAN, 01-447 Warszawa ul.Newelska 6

                    1994  Instytut Badań Systemowych PAN, 01-447 Warszawa ul.Newelska 6

                    1995  Instytut Badań Systemowych PAN, 01-447 Warszawa ul.Newelska 6

                    1997  Instytut Badań Systemowych PAN, 01-447 Warszawa ul.Newelska 6

                    1998  Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 00-047 Warszawa ul.Krakowskie Przedmieście 3

                    1999  Instytut Badań Systemowych PAN, 01-447 Warszawa ul.Newelska 6

                    2000  Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 00-047 Warszawa ul.Krakowskie Przedmieście 3

 JOURNAL OF DEVELOPING SOCIETIES

                    1992  Zakład Krajów Pozaeuropejskich PAN, 00-330 Warszawa ul.Nowy Świat 72

                    1993  Zakład Krajów Pozaeuropejskich PAN, 00-330 Warszawa ul.Nowy Świat 72

                    1994  Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27

                           Zakład Krajów Pozaeuropejskich PAN, 00-330 Warszawa ul.Nowy Świat 72

                    1995  Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27

                           Zakład Krajów Pozaeuropejskich PAN, 00-330 Warszawa ul.Nowy Świat 72

                    1997  Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27

                           Zakład Krajów Pozaeuropejskich PAN, 00-330 Warszawa ul.Nowy Świat 72

                    1999  Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27

                           Zakład Krajów Pozaeuropejskich PAN, 00-330 Warszawa ul.Nowy Świat 72

 JOURNAL OF INDO-EUROPEAN STUDIES

                    1992  Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27

                    1993  Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27

                    1994  Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27

                    1995  Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27

                    1997  Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27

                    1999  Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27

                    2000  Uniwersytet Jagielloński. Biblioteka Jagiellońska, 30-059 Kraków Al.A.Mickiewicza 22

                           Uniwersytet Warszawski. Biblioteka Uniwersytecka, 00-312 Warszawa ul.Dobra 56/66

 JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY STUDIES

                    1999  Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie. Biblioteka Główna, 35-959 Rzeszów ul.Rejtana 16b

 JOURNAL OF PUBLIC POLICY

                    1992  Instytut Zdrowia Publicznego. Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka, 31-531 Kraków ul.Grzegórzecka

                           20

                    1993  Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 00-047 Warszawa ul.Krakowskie Przedmieście 3

                           Instytut Zdrowia Publicznego. Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka, 31-531 Kraków ul.Grzegórzecka

                           20

                    1994  Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 00-047 Warszawa ul.Krakowskie Przedmieście 3

                    1995  Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 00-047 Warszawa ul.Krakowskie Przedmieście 3

                    1997  Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 00-047 Warszawa ul.Krakowskie Przedmieście 3


                    1999  Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 00-047 Warszawa ul.Krakowskie Przedmieście 3

 KNOWLEDGE AND POLICY

                    1993  Biblioteka PAN w Warszawie, 00-901 Warszawa PKiN VIp.

                           Centrum Upowszechniania Nauki PAN, 00-330 Warszawa Nowy Świat 72

                    1994  Biblioteka PAN w Warszawie, 00-901 Warszawa PKiN VIp.

                    1995  Biblioteka PAN w Warszawie, 00-901 Warszawa PKiN VIp.

                    1997  Biblioteka PAN w Warszawie, 00-901 Warszawa PKiN VIp.

                    1999  Biblioteka PAN w Warszawie, 00-901 Warszawa PKiN VIp.

 LEVIATHAN. ZEITSCHRIFT FUR SOZIALWISSENSCHAFT

                    1992  Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27

                    1993  Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27

                    1994  Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27

                    1995  Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27

                    1997  Instytut Zachodni. Instytut Naukowo-Badawczy im. Zygmunta Wojciechowskiego, 61-854 Poznań

                           ul.Mostowa 27

                           Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27

                    1998  Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 00-047 Warszawa ul.Krakowskie Przedmieście 3

                    1999  Instytut Zachodni. Instytut Naukowo-Badawczy im. Zygmunta Wojciechowskiego, 61-854 Poznań

                           ul.Mostowa 27

                           Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27

                    2000  Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 00-047 Warszawa ul.Krakowskie Przedmieście 3

 MESOAMERICA

                    1998  Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 00-140 Warszawa Al.Solidarności 105

                    2000  Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 00-140 Warszawa Al.Solidarności 105

 MIDDLE EAST STUDIES ASSOCIATION BULLETIN

                    1996  Uniwersytet Warszawski. Biblioteka Uniwersytecka, 00-312 Warszawa ul.Dobra 56/66

                    1998  Uniwersytet Warszawski. Biblioteka Uniwersytecka, 00-312 Warszawa ul.Dobra 56/66

                    2000  Uniwersytet Warszawski. Biblioteka Uniwersytecka, 00-312 Warszawa ul.Dobra 56/66

                           Zakład Krajów Pozaeuropejskich PAN, 00-330 Warszawa ul.Nowy Świat 72

 MODERN SRI LANKA STUDIES

                    1996  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Biblioteka Uniwersytecka, 61-816 Poznań ul.Ratajczaka 38/40

                    1998  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Biblioteka Uniwersytecka, 61-816 Poznań ul.Ratajczaka 38/40

                    2000  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Biblioteka Uniwersytecka, 61-816 Poznań ul.Ratajczaka 38/40

 MOSAIC

                    1996  Politechnika Wrocławska. Biblioteka Główna i Ośrodek Informacji Naukowo-Technicznej, 50-370 Wrocław

                           ul.Wybrzeże Wyspiańskiego 27

 NATIONALITIES PAPERS

                    1993  Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Biblioteka i Informacja Naukowa, 00-950 Warszawa ul.Warecka 1A


                    1994  Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Biblioteka i Informacja Naukowa, 00-950 Warszawa ul.Warecka 1A

                    1995  Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Biblioteka i Informacja Naukowa, 00-950 Warszawa ul.Warecka 1A

                    1996  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Biblioteka Uniwersytecka, 61-816 Poznań ul.Ratajczaka 38/40

                           Uniwersytet Łódzki. Biblioteka Uniwersytecka, 90-950 Łódź ul.Jana Matejki 34/38

                           Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Biblioteka Główna, 20-950 Lublin ul.Idziego Radziszewskiego 11

                           Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Biblioteka Główna, 87-100 Toruń ul.Gagarina 13

                           Uniwersytet Wrocławski. Biblioteka Uniwersytecka, 50-076 Wrocław ul.Karola Szajnochy 10

                    1997  Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Biblioteka i Informacja Naukowa, 00-950 Warszawa ul.Warecka 1A

                    1998  Biblioteka Gdańska PAN, 80-858 Gdańsk ul.Wałowa 15

                           Biblioteka PAN w Warszawie, 00-901 Warszawa PKiN VIp.

                           Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca, 00-925 Warszawa Al.Niepodległości 208

                           Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 00-047 Warszawa ul.Krakowskie Przedmieście 3

                           Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, 00-272 Warszawa ul.Rynek Starego Miasta 29/31

                           Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Biblioteka Uniwersytecka, 61-816 Poznań ul.Ratajczaka 38/40

                           Uniwersytet Łódzki. Biblioteka Uniwersytecka, 90-950 Łódź ul.Jana Matejki 34/38

                           Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Biblioteka Główna, 20-950 Lublin ul.Idziego Radziszewskiego 11

                           Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Biblioteka Główna, 87-100 Toruń ul.Gagarina 13

                           Uniwersytet Wrocławski. Biblioteka Uniwersytecka, 50-076 Wrocław ul.Karola Szajnochy 10

                    1999  Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Biblioteka i Informacja Naukowa, 00-950 Warszawa ul.Warecka 1A

                    2000  Biblioteka Gdańska PAN, 80-858 Gdańsk ul.Wałowa 15

                           Biblioteka Kórnicka PAN, 62-035 Kórnik-Zamek ul.Zamkowa 5

                           Biblioteka PAN w Warszawie, 00-901 Warszawa PKiN VIp.

                           Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, 50-139 Wrocław ul.Szewska 37

                           Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca, 00-925 Warszawa Al.Niepodległości 208

                           Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 00-047 Warszawa ul.Krakowskie Przedmieście 3

                           Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, 00-272 Warszawa ul.Rynek Starego Miasta 29/31

                           Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 61-725 Poznań ul.S.Mielżyńskiego 27/29

                           Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Biblioteka Uniwersytecka, 61-816 Poznań ul.Ratajczaka 38/40

                           Uniwersytet Łódzki. Biblioteka Uniwersytecka, 90-950 Łódź ul.Jana Matejki 34/38

                           Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Biblioteka Główna, 20-950 Lublin ul.Idziego Radziszewskiego 11

                           Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Biblioteka Główna, 87-100 Toruń ul.Gagarina 13

                           Uniwersytet Wrocławski. Biblioteka Uniwersytecka, 50-076 Wrocław ul.Karola Szajnochy 10

 NEWS FROM THE FOUNDATION

                    2000  Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Biblioteka Główna, 31-510 Kraków ul.Rakowicka 27

 NORDEUROPA STUDIEN

                    1996  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Biblioteka Uniwersytecka, 61-816 Poznań ul.Ratajczaka 38/40

                           Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Biblioteka Główna, 87-100 Toruń ul.Gagarina 13

                    1998  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Biblioteka Uniwersytecka, 61-816 Poznań ul.Ratajczaka 38/40

                    2000  Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 61-725 Poznań ul.S.Mielżyńskiego 27/29

 OBSCESTVENNAJA MYSL' ZA RUBEZOM

                    1992  Szkoła Główna Handlowa. Centralna Biblioteka Ekonomiczna, 02-521 Warszawa ul.Rakowiecka 22b


 OBSCESTVENNYE NAUKI I SOVREMENNOST'

                    1992  Biblioteka PAN w Warszawie, 00-901 Warszawa PKiN VIp.

                           Ośrodek Informacji Naukowej PAN. Biblioteka, 00-330 Warszawa ul.Nowy Świat 72

                           Uniwersytet Gdański. Biblioteka Główna, 81-824 Sopot ul.Armii Krajowej 110

                    1993  Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Biblioteka i Informacja Naukowa, 00-950 Warszawa ul.Warecka 1A

                           Ośrodek Informacji Naukowej PAN. Biblioteka, 00-330 Warszawa ul.Nowy Świat 72

                           Uniwersytet Gdański. Biblioteka Główna, 81-824 Sopot ul.Armii Krajowej 110

                           Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Biblioteka Główna, 42-200 Częstochowa

                           ul.Waszyngtona 4/8

                    1994  Ośrodek Informacji Naukowej PAN. Biblioteka, 00-330 Warszawa ul.Nowy Świat 72

                           Uniwersytet Gdański. Biblioteka Główna, 81-824 Sopot ul.Armii Krajowej 110

                           Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Biblioteka Główna, 42-200 Częstochowa

                           ul.Waszyngtona 4/8

                    1995  Uniwersytet Gdański. Biblioteka Główna, 81-824 Sopot ul.Armii Krajowej 110

                           Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Biblioteka Główna, 42-200 Częstochowa

                           ul.Waszyngtona 4/8

                    1996  Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu. Biblioteka Główna, 53-345 Wrocław

                           ul.Komandorska 118/120

                           Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Biblioteka Uniwersytecka, 61-816 Poznań ul.Ratajczaka 38/40

                           Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Biblioteka Główna, 87-100 Toruń ul.Gagarina 13

                           Uniwersytet Opolski. Biblioteka Główna, 45-084 Opole ul.Strzelców Bytomskich 2

                           Uniwersytet Warszawski. Biblioteka Uniwersytecka, 00-312 Warszawa ul.Dobra 56/66

                           Uniwersytet Wrocławski. Biblioteka Uniwersytecka, 50-076 Wrocław ul.Karola Szajnochy 10

                    1997  Uniwersytet Gdański. Biblioteka Główna, 81-824 Sopot ul.Armii Krajowej 110

                           Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Biblioteka Główna, 42-200 Częstochowa

                           ul.Waszyngtona 4/8

                    1998  Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu. Biblioteka Główna, 53-345 Wrocław

                           ul.Komandorska 118/120

                           Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 00-047 Warszawa ul.Krakowskie Przedmieście 3

                           Uniwersytet Warszawski. Biblioteka Uniwersytecka, 00-312 Warszawa ul.Dobra 56/66

                           Uniwersytet Wrocławski. Biblioteka Uniwersytecka, 50-076 Wrocław ul.Karola Szajnochy 10

                    1999  Uniwersytet Gdański. Biblioteka Główna, 81-824 Sopot ul.Armii Krajowej 110

                           Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Biblioteka Główna, 42-200 Częstochowa

                           ul.Waszyngtona 4/8

                    2000  Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu. Biblioteka Główna, 53-345 Wrocław

                           ul.Komandorska 118/120

                           Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, 50-139 Wrocław ul.Szewska 37

                           Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 00-047 Warszawa ul.Krakowskie Przedmieście 3

                           Uniwersytet Warszawski. Biblioteka Uniwersytecka, 00-312 Warszawa ul.Dobra 56/66

                           Uniwersytet Wrocławski. Biblioteka Uniwersytecka, 50-076 Wrocław ul.Karola Szajnochy 10

 ORGANIZATION STUDIES

                    1992  Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu. Biblioteka Główna, 53-345 Wrocław

                           ul.Komandorska 118/120

                    1993  Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu. Biblioteka Główna, 53-345 Wrocław

                           ul.Komandorska 118/120

                           Uniwersytet Łódzki. Biblioteka Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, 90-255 Łódź ul.Polskiej

                           Organizacji Wojskowej 3/5

                    1994  Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu. Biblioteka Główna, 53-345 Wrocław

                           ul.Komandorska 118/120

                           Uniwersytet Łódzki. Biblioteka Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, 90-255 Łódź ul.Polskiej

                           Organizacji Wojskowej 3/5

                    1995  Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu. Biblioteka Główna, 53-345 Wrocław

                           ul.Komandorska 118/120

                           Politechnika Częstochowska. Biblioteka Główna, 42-200 Częstochowa Al.Armii Krajowej 36

                           Uniwersytet Łódzki. Biblioteka Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, 90-255 Łódź ul.Polskiej

                           Organizacji Wojskowej 3/5

                    1997  Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu. Biblioteka Główna, 53-345 Wrocław

                           ul.Komandorska 118/120

                           Politechnika Częstochowska. Biblioteka Główna, 42-200 Częstochowa Al.Armii Krajowej 36

                           Uniwersytet Łódzki. Biblioteka Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, 90-255 Łódź ul.Polskiej

                           Organizacji Wojskowej 3/5

                           Uniwersytet Warszawski. Biblioteka Uniwersytecka, 00-312 Warszawa ul.Dobra 56/66

                    1999  Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu. Biblioteka Główna, 53-345 Wrocław

                           ul.Komandorska 118/120


                    1999  Politechnika Częstochowska. Biblioteka Główna, 42-200 Częstochowa Al.Armii Krajowej 36

                           Uniwersytet Łódzki. Biblioteka Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, 90-255 Łódź ul.Polskiej

                           Organizacji Wojskowej 3/5

                           Uniwersytet Warszawski. Biblioteka Uniwersytecka, 00-312 Warszawa ul.Dobra 56/66

 PERSPECTIVAS

                    1996  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Biblioteka Uniwersytecka, 61-816 Poznań ul.Ratajczaka 38/40

                    1998  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Biblioteka Uniwersytecka, 61-816 Poznań ul.Ratajczaka 38/40

                    2000  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Biblioteka Uniwersytecka, 61-816 Poznań ul.Ratajczaka 38/40

 PEUPLES MEDITERRANEENS. MEDITERRANEAN PEOPLES

                    1992  Zakład Krajów Pozaeuropejskich PAN, 00-330 Warszawa ul.Nowy Świat 72

                    1993  Zakład Krajów Pozaeuropejskich PAN, 00-330 Warszawa ul.Nowy Świat 72

                    1994  Zakład Krajów Pozaeuropejskich PAN, 00-330 Warszawa ul.Nowy Świat 72

                    1995  Zakład Krajów Pozaeuropejskich PAN, 00-330 Warszawa ul.Nowy Świat 72

                    1997  Zakład Krajów Pozaeuropejskich PAN, 00-330 Warszawa ul.Nowy Świat 72

                    1999  Zakład Krajów Pozaeuropejskich PAN, 00-330 Warszawa ul.Nowy Świat 72

 PHILOSOPHY OF THE SOCIAL SCIENCES

                    1992  Biblioteka PAN w Warszawie, 00-901 Warszawa PKiN VIp.

                           Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 00-047 Warszawa ul.Krakowskie Przedmieście 3

                           Uniwersytet Jagielloński. Biblioteka Jagiellońska, 30-059 Kraków Al.A.Mickiewicza 22

                           Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Biblioteka Główna, 20-950 Lublin ul.Idziego Radziszewskiego 11

                           Uniwersytet Warszawski. Biblioteka Uniwersytecka, 00-312 Warszawa ul.Dobra 56/66

                    1993  Biblioteka PAN w Warszawie, 00-901 Warszawa PKiN VIp.

                           Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 00-047 Warszawa ul.Krakowskie Przedmieście 3

                           Uniwersytet Jagielloński. Biblioteka Jagiellońska, 30-059 Kraków Al.A.Mickiewicza 22

                           Uniwersytet Warszawski. Biblioteka Uniwersytecka, 00-312 Warszawa ul.Dobra 56/66

                    1994  Biblioteka PAN w Warszawie, 00-901 Warszawa PKiN VIp.

                           Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 00-047 Warszawa ul.Krakowskie Przedmieście 3

                           Uniwersytet Jagielloński. Biblioteka Jagiellońska, 30-059 Kraków Al.A.Mickiewicza 22

                           Uniwersytet Warszawski. Biblioteka Uniwersytecka, 00-312 Warszawa ul.Dobra 56/66

                    1995  Biblioteka PAN w Warszawie, 00-901 Warszawa PKiN VIp.

                           Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 00-047 Warszawa ul.Krakowskie Przedmieście 3

                           Uniwersytet Jagielloński. Biblioteka Jagiellońska, 30-059 Kraków Al.A.Mickiewicza 22

                           Uniwersytet Warszawski. Biblioteka Uniwersytecka, 00-312 Warszawa ul.Dobra 56/66

                    1997  Biblioteka PAN w Warszawie, 00-901 Warszawa PKiN VIp.

                           Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 00-047 Warszawa ul.Krakowskie Przedmieście 3

                           Uniwersytet Jagielloński. Biblioteka Jagiellońska, 30-059 Kraków Al.A.Mickiewicza 22

                           Uniwersytet Warszawski. Biblioteka Uniwersytecka, 00-312 Warszawa ul.Dobra 56/66

                    1999  Biblioteka PAN w Warszawie, 00-901 Warszawa PKiN VIp.

                           Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 00-047 Warszawa ul.Krakowskie Przedmieście 3

                           Uniwersytet Jagielloński. Biblioteka Jagiellońska, 30-059 Kraków Al.A.Mickiewicza 22

                           Uniwersytet Śląski. Biblioteka Główna, 40-007 Katowice ul.Bankowa 14

                           Uniwersytet Warszawski. Biblioteka Uniwersytecka, 00-312 Warszawa ul.Dobra 56/66


 PITANIE I OBSCESTVO

                    1996  Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, 02-532 Warszawa ul.Rakowiecka 36

                    1998  Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, 02-532 Warszawa ul.Rakowiecka 36

                    2000  Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, 02-532 Warszawa ul.Rakowiecka 36

 POPULATION ET SOCIETES

                    1993  Szkoła Główna Handlowa. Centralna Biblioteka Ekonomiczna, 02-521 Warszawa ul.Rakowiecka 22b

                    1994  Szkoła Główna Handlowa. Centralna Biblioteka Ekonomiczna, 02-521 Warszawa ul.Rakowiecka 22b

                    1995  Szkoła Główna Handlowa. Centralna Biblioteka Ekonomiczna, 02-521 Warszawa ul.Rakowiecka 22b

                    1997  Szkoła Główna Handlowa. Centralna Biblioteka Ekonomiczna, 02-521 Warszawa ul.Rakowiecka 22b

                    1998  Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca, 00-925 Warszawa Al.Niepodległości 208

                    1999  Szkoła Główna Handlowa. Centralna Biblioteka Ekonomiczna, 02-521 Warszawa ul.Rakowiecka 22b

                    2000  Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca, 00-925 Warszawa Al.Niepodległości 208

 PRILOZI . MAKEDONSKA AKADEMIJA NA NAUKITE I UMETNOSTITE. ODDELENIE ZA

OPSTESTVENI NAUKI

                    1996  Uniwersytet Jagielloński. Biblioteka Jagiellońska, 30-059 Kraków Al.A.Mickiewicza 22

                           Uniwersytet Łódzki. Biblioteka Uniwersytecka, 90-950 Łódź ul.Jana Matejki 34/38

                    1998  Uniwersytet Jagielloński. Biblioteka Jagiellońska, 30-059 Kraków Al.A.Mickiewicza 22

                           Uniwersytet Łódzki. Biblioteka Uniwersytecka, 90-950 Łódź ul.Jana Matejki 34/38

                    2000  Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 61-725 Poznań ul.S.Mielżyńskiego 27/29

                           Uniwersytet Jagielloński. Biblioteka Jagiellońska, 30-059 Kraków Al.A.Mickiewicza 22

                           Uniwersytet Łódzki. Biblioteka Uniwersytecka, 90-950 Łódź ul.Jana Matejki 34/38

 PRINCETON UNIVERSITY LIBRARY CHRONICLE

                    1996  Uniwersytet Jagielloński. Biblioteka Jagiellońska, 30-059 Kraków Al.A.Mickiewicza 22

                    1998  Uniwersytet Jagielloński. Biblioteka Jagiellońska, 30-059 Kraków Al.A.Mickiewicza 22

                    2000  Uniwersytet Jagielloński. Biblioteka Jagiellońska, 30-059 Kraków Al.A.Mickiewicza 22

 PUBLIC OPINION QUARTERLY

                    1992  Szkoła Główna Handlowa. Centralna Biblioteka Ekonomiczna, 02-521 Warszawa ul.Rakowiecka 22b

                    1993  Szkoła Główna Handlowa. Centralna Biblioteka Ekonomiczna, 02-521 Warszawa ul.Rakowiecka 22b

                    1994  Szkoła Główna Handlowa. Centralna Biblioteka Ekonomiczna, 02-521 Warszawa ul.Rakowiecka 22b

                           Uniwersytet Łódzki. Biblioteka Uniwersytecka, 90-950 Łódź ul.Jana Matejki 34/38

                    1995  Szkoła Główna Handlowa. Centralna Biblioteka Ekonomiczna, 02-521 Warszawa ul.Rakowiecka 22b

                           Uniwersytet Łódzki. Biblioteka Uniwersytecka, 90-950 Łódź ul.Jana Matejki 34/38

                    1996  Uniwersytet Warszawski. Biblioteka Uniwersytecka, 00-312 Warszawa ul.Dobra 56/66

                    1997  Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27

                           Szkoła Główna Handlowa. Centralna Biblioteka Ekonomiczna, 02-521 Warszawa ul.Rakowiecka 22b

                           Uniwersytet Łódzki. Biblioteka Uniwersytecka, 90-950 Łódź ul.Jana Matejki 34/38

                    1998  Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 00-047 Warszawa ul.Krakowskie Przedmieście 3

                           Uniwersytet Warszawski. Biblioteka Uniwersytecka, 00-312 Warszawa ul.Dobra 56/66

                    1999  Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27

                           Szkoła Główna Handlowa. Centralna Biblioteka Ekonomiczna, 02-521 Warszawa ul.Rakowiecka 22b


                    1999  Uniwersytet Łódzki. Biblioteka Uniwersytecka, 90-950 Łódź ul.Jana Matejki 34/38

                    2000  Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 00-047 Warszawa ul.Krakowskie Przedmieście 3

                           Uniwersytet Warszawski. Biblioteka Uniwersytecka, 00-312 Warszawa ul.Dobra 56/66

 RATIONALITY AND SOCIETY

                    1994  Uniwersytet Wrocławski. Biblioteka Uniwersytecka, 50-076 Wrocław ul.Karola Szajnochy 10

                    1995  Uniwersytet Wrocławski. Biblioteka Uniwersytecka, 50-076 Wrocław ul.Karola Szajnochy 10

                    1997  Uniwersytet Wrocławski. Biblioteka Uniwersytecka, 50-076 Wrocław ul.Karola Szajnochy 10

                    1999  Uniwersytet Wrocławski. Biblioteka Uniwersytecka, 50-076 Wrocław ul.Karola Szajnochy 10

 RECHERCHE SOCIALE

                    1992  Szkoła Główna Handlowa. Centralna Biblioteka Ekonomiczna, 02-521 Warszawa ul.Rakowiecka 22b

                    1993  Szkoła Główna Handlowa. Centralna Biblioteka Ekonomiczna, 02-521 Warszawa ul.Rakowiecka 22b

                    1994  Szkoła Główna Handlowa. Centralna Biblioteka Ekonomiczna, 02-521 Warszawa ul.Rakowiecka 22b

                    1995  Szkoła Główna Handlowa. Centralna Biblioteka Ekonomiczna, 02-521 Warszawa ul.Rakowiecka 22b

                    1997  Szkoła Główna Handlowa. Centralna Biblioteka Ekonomiczna, 02-521 Warszawa ul.Rakowiecka 22b

                    1999  Szkoła Główna Handlowa. Centralna Biblioteka Ekonomiczna, 02-521 Warszawa ul.Rakowiecka 22b

 REPERTOIRE MONDIAL DES INSTITUTIONS DE SCIENCES SOCIALES

                    1996  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Biblioteka Uniwersytecka, 61-816 Poznań ul.Ratajczaka 38/40

 RESEARCH BULLETIN OF THE PANJAB UNIVERSITY

                    1996  Muzeum i Instytut Zoologii PAN, 00-679 Warszawa ul.Wilcza 64

                    1998  Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, 31-016 Kraków ul.Sławkowska 17

                           Muzeum i Instytut Zoologii PAN, 00-679 Warszawa ul.Wilcza 64

                    2000  Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, 31-016 Kraków ul.Sławkowska 17

                           Muzeum i Instytut Zoologii PAN, 00-679 Warszawa ul.Wilcza 64

 REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES

                    1996  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Biblioteka Uniwersytecka, 61-816 Poznań ul.Ratajczaka 38/40

                    1998  Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 00-047 Warszawa ul.Krakowskie Przedmieście 3

                           Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Biblioteka Uniwersytecka, 61-816 Poznań ul.Ratajczaka 38/40

                    2000  Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 00-047 Warszawa ul.Krakowskie Przedmieście 3

                           Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Biblioteka Uniwersytecka, 61-816 Poznań ul.Ratajczaka 38/40

 REVISTA EUROPEA DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS Y DEL CARIBE

                    1993  Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Biblioteka i Informacja Naukowa, 00-950 Warszawa ul.Warecka 1A

                    1994  Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Biblioteka i Informacja Naukowa, 00-950 Warszawa ul.Warecka 1A

                    1995  Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Biblioteka i Informacja Naukowa, 00-950 Warszawa ul.Warecka 1A

                    1997  Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Biblioteka i Informacja Naukowa, 00-950 Warszawa ul.Warecka 1A

                    1999  Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Biblioteka i Informacja Naukowa, 00-950 Warszawa ul.Warecka 1A


 REVUE INTERNATIONALE DES SCIENCES SOCIALES. EDITION FRANCAISE

                    1992  Biblioteka Gdańska PAN, 80-858 Gdańsk ul.Wałowa 15

                           Uniwersytet Jagielloński. Biblioteka Jagiellońska, 30-059 Kraków Al.A.Mickiewicza 22

                           Uniwersytet Łódzki. Biblioteka Uniwersytecka, 90-950 Łódź ul.Jana Matejki 34/38

                           Uniwersytet Warszawski. Biblioteka Uniwersytecka, 00-312 Warszawa ul.Dobra 56/66

                           Uniwersytet Wrocławski. Biblioteka Uniwersytecka, 50-076 Wrocław ul.Karola Szajnochy 10

                    1993  Biblioteka Gdańska PAN, 80-858 Gdańsk ul.Wałowa 15

                           Uniwersytet Łódzki. Biblioteka Uniwersytecka, 90-950 Łódź ul.Jana Matejki 34/38

                           Uniwersytet Warszawski. Biblioteka Uniwersytecka, 00-312 Warszawa ul.Dobra 56/66

                           Uniwersytet Wrocławski. Biblioteka Uniwersytecka, 50-076 Wrocław ul.Karola Szajnochy 10

                    1994  Biblioteka Gdańska PAN, 80-858 Gdańsk ul.Wałowa 15

                           Uniwersytet Łódzki. Biblioteka Uniwersytecka, 90-950 Łódź ul.Jana Matejki 34/38

                           Uniwersytet Warszawski. Biblioteka Uniwersytecka, 00-312 Warszawa ul.Dobra 56/66

                           Uniwersytet Wrocławski. Biblioteka Uniwersytecka, 50-076 Wrocław ul.Karola Szajnochy 10

                    1995  Biblioteka Gdańska PAN, 80-858 Gdańsk ul.Wałowa 15

                           Biblioteka Śląska, 40-021 Katowice pl.Rady Europy 1

                           Uniwersytet Łódzki. Biblioteka Uniwersytecka, 90-950 Łódź ul.Jana Matejki 34/38

                           Uniwersytet Warszawski. Biblioteka Uniwersytecka, 00-312 Warszawa ul.Dobra 56/66

                           Uniwersytet Wrocławski. Biblioteka Uniwersytecka, 50-076 Wrocław ul.Karola Szajnochy 10

                    1996  Biblioteka Narodowa, 00-973 Warszawa Al.Niepodległości 213

                           Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Biblioteka Uniwersytecka, 61-816 Poznań ul.Ratajczaka 38/40

                    1997  Biblioteka Gdańska PAN, 80-858 Gdańsk ul.Wałowa 15

                           Biblioteka Śląska, 40-021 Katowice pl.Rady Europy 1

                           Uniwersytet Łódzki. Biblioteka Uniwersytecka, 90-950 Łódź ul.Jana Matejki 34/38

                           Uniwersytet Warszawski. Biblioteka Uniwersytecka, 00-312 Warszawa ul.Dobra 56/66

                           Uniwersytet Wrocławski. Biblioteka Uniwersytecka, 50-076 Wrocław ul.Karola Szajnochy 10

                    1998  Biblioteka Narodowa, 00-973 Warszawa Al.Niepodległości 213

                           Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Biblioteka Uniwersytecka, 61-816 Poznań ul.Ratajczaka 38/40

                    1999  Biblioteka Gdańska PAN, 80-858 Gdańsk ul.Wałowa 15

                           Biblioteka Śląska, 40-021 Katowice pl.Rady Europy 1

                           Uniwersytet Łódzki. Biblioteka Uniwersytecka, 90-950 Łódź ul.Jana Matejki 34/38

                           Uniwersytet Warszawski. Biblioteka Uniwersytecka, 00-312 Warszawa ul.Dobra 56/66

                           Uniwersytet Wrocławski. Biblioteka Uniwersytecka, 50-076 Wrocław ul.Karola Szajnochy 10

                    2000  Biblioteka Narodowa, 00-973 Warszawa Al.Niepodległości 213

 REVUE INTERNATIONALE DES SCIENCES SOCIALES. ENGLISH EDITION

                    1992  Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27

                    1993  Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27

                           Uniwersytet Jagielloński. Biblioteka Jagiellońska, 30-059 Kraków Al.A.Mickiewicza 22

                    1994  Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27

                           Uniwersytet Jagielloński. Biblioteka Jagiellońska, 30-059 Kraków Al.A.Mickiewicza 22

                    1995  Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27

                           Uniwersytet Jagielloński. Biblioteka Jagiellońska, 30-059 Kraków Al.A.Mickiewicza 22

                    1997  Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27

                           Uniwersytet Jagielloński. Biblioteka Jagiellońska, 30-059 Kraków Al.A.Mickiewicza 22

                    1999  Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27

                           Uniwersytet Jagielloński. Biblioteka Jagiellońska, 30-059 Kraków Al.A.Mickiewicza 22


 RIVISTA INTERNAZIONALE DI SCIENZE SOCIALI

                    1996  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Biblioteka Uniwersytecka, 61-816 Poznań ul.Ratajczaka 38/40

                           Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Biblioteka Główna, 01-815 Warszawa

                           ul.Dewajtis 5

                           Uniwersytet Wrocławski. Biblioteka Uniwersytecka, 50-076 Wrocław ul.Karola Szajnochy 10

                    1998  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Biblioteka Uniwersytecka, 61-816 Poznań ul.Ratajczaka 38/40

                           Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Biblioteka Główna, 01-815 Warszawa

                           ul.Dewajtis 5

                           Uniwersytet Wrocławski. Biblioteka Uniwersytecka, 50-076 Wrocław ul.Karola Szajnochy 10

                    2000  Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 61-725 Poznań ul.S.Mielżyńskiego 27/29

                           Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Biblioteka Uniwersytecka, 61-816 Poznań ul.Ratajczaka 38/40

                           Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Biblioteka Główna, 01-815 Warszawa

                           ul.Dewajtis 5

                           Uniwersytet Wrocławski. Biblioteka Uniwersytecka, 50-076 Wrocław ul.Karola Szajnochy 10

 ROCZNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NA OBCZY¬NIE

                    2000  Uniwersytet Jagielloński. Biblioteka Jagiellońska, 30-059 Kraków Al.A.Mickiewicza 22

 SINTESE

                    2000  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Biblioteka Główna, 01-815 Warszawa

                           ul.Dewajtis 5

 SISTEMA. REVISTA DE CIENCAS SOCIALES

                    1992  Instytut Studiów Politycznych PAN, 00-625 Warszawa ul.Polna 18/20

                    1993  Instytut Studiów Politycznych PAN, 00-625 Warszawa ul.Polna 18/20

                    1994  Instytut Studiów Politycznych PAN, 00-625 Warszawa ul.Polna 18/20

                    1995  Instytut Studiów Politycznych PAN, 00-625 Warszawa ul.Polna 18/20

                    1997  Instytut Studiów Politycznych PAN, 00-625 Warszawa ul.Polna 18/20

                    1999  Instytut Studiów Politycznych PAN, 00-625 Warszawa ul.Polna 18/20

 SLAVIC REVIEW. AMERICAN QUARTERLY OF SOVIET AND EAST EUROPEAN STUDIES

                    1992  Biblioteka Narodowa, 00-973 Warszawa Al.Niepodległości 213

                           Instytut Badań Literackich PAN, 00-330 Warszawa ul.Nowy Świat 72

                           Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, 00-272 Warszawa ul.Rynek Starego Miasta 29/31

                           Uniwersytet Gdański. Biblioteka Główna, 81-824 Sopot ul.Armii Krajowej 110

                           Uniwersytet Łódzki. Biblioteka Uniwersytecka, 90-950 Łódź ul.Jana Matejki 34/38

                           Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Biblioteka Główna, 87-100 Toruń ul.Gagarina 13

                           Uniwersytet Warszawski. Biblioteka Uniwersytecka, 00-312 Warszawa ul.Dobra 56/66

                           Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Biblioteka Główna, 25-509 Kielce

                           ul.Leśna 16

                    1993  Biblioteka Narodowa, 00-973 Warszawa Al.Niepodległości 213

                           Instytut Badań Literackich PAN, 00-330 Warszawa ul.Nowy Świat 72

                           Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, 00-272 Warszawa ul.Rynek Starego Miasta 29/31

                           Uniwersytet Gdański. Biblioteka Główna, 81-824 Sopot ul.Armii Krajowej 110

                           Uniwersytet Łódzki. Biblioteka Uniwersytecka, 90-950 Łódź ul.Jana Matejki 34/38

                           Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Biblioteka Główna, 87-100 Toruń ul.Gagarina 13

                           Uniwersytet Warszawski. Biblioteka Uniwersytecka, 00-312 Warszawa ul.Dobra 56/66

                           Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Biblioteka Główna, 25-509 Kielce

                           ul.Leśna 16


                    1994  Biblioteka Narodowa, 00-973 Warszawa Al.Niepodległości 213

                           Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, 50-139 Wrocław ul.Szewska 37

                           Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, 00-272 Warszawa ul.Rynek Starego Miasta 29/31

                           Uniwersytet Gdański. Biblioteka Główna, 81-824 Sopot ul.Armii Krajowej 110

                           Uniwersytet Łódzki. Biblioteka Uniwersytecka, 90-950 Łódź ul.Jana Matejki 34/38

                           Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Biblioteka Główna, 87-100 Toruń ul.Gagarina 13

                           Uniwersytet Warszawski. Biblioteka Uniwersytecka, 00-312 Warszawa ul.Dobra 56/66

                           Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Biblioteka Główna, 25-509 Kielce

                           ul.Leśna 16

                    1995  Biblioteka Narodowa, 00-973 Warszawa Al.Niepodległości 213

                           Biblioteka Śląska, 40-021 Katowice pl.Rady Europy 1

                           Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, 50-139 Wrocław ul.Szewska 37

                           Instytut Badań Literackich PAN, 00-330 Warszawa ul.Nowy Świat 72

                           Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, 00-272 Warszawa ul.Rynek Starego Miasta 29/31

                           Uniwersytet Gdański. Biblioteka Główna, 81-824 Sopot ul.Armii Krajowej 110

                           Uniwersytet Łódzki. Biblioteka Uniwersytecka, 90-950 Łódź ul.Jana Matejki 34/38

                           Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Biblioteka Główna, 87-100 Toruń ul.Gagarina 13

                           Uniwersytet Warszawski. Biblioteka Uniwersytecka, 00-312 Warszawa ul.Dobra 56/66

                           Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Biblioteka Główna, 25-509 Kielce

                           ul.Leśna 16

                    1996  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Biblioteka Uniwersytecka, 61-816 Poznań ul.Ratajczaka 38/40

                           Uniwersytet Jagielloński. Biblioteka Jagiellońska, 30-059 Kraków Al.A.Mickiewicza 22

                           Uniwersytet Wrocławski. Biblioteka Uniwersytecka, 50-076 Wrocław ul.Karola Szajnochy 10

                    1997  Biblioteka Narodowa, 00-973 Warszawa Al.Niepodległości 213

                           Biblioteka Śląska, 40-021 Katowice pl.Rady Europy 1

                           Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, 50-139 Wrocław ul.Szewska 37

                           Instytut Badań Literackich PAN, 00-330 Warszawa ul.Nowy Świat 72

                           Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, 00-272 Warszawa ul.Rynek Starego Miasta 29/31

                           Uniwersytet Gdański. Biblioteka Główna, 81-824 Sopot ul.Armii Krajowej 110

                           Uniwersytet Łódzki. Biblioteka Uniwersytecka, 90-950 Łódź ul.Jana Matejki 34/38

                           Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Biblioteka Główna, 87-100 Toruń ul.Gagarina 13

                           Uniwersytet Warszawski. Biblioteka Uniwersytecka, 00-312 Warszawa ul.Dobra 56/66

                           Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Biblioteka Główna, 25-509 Kielce

                           ul.Leśna 16

                    1998  Instytut Slawistyki PAN, 00-901 Warszawa PKiN pok.508

                           Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Biblioteka Uniwersytecka, 61-816 Poznań ul.Ratajczaka 38/40

                           Uniwersytet Jagielloński. Biblioteka Jagiellońska, 30-059 Kraków Al.A.Mickiewicza 22

                           Uniwersytet Wrocławski. Biblioteka Uniwersytecka, 50-076 Wrocław ul.Karola Szajnochy 10

                    1999  Biblioteka Narodowa, 00-973 Warszawa Al.Niepodległości 213

                           Biblioteka Śląska, 40-021 Katowice pl.Rady Europy 1

                           Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, 50-139 Wrocław ul.Szewska 37

                           Instytut Badań Literackich PAN, 00-330 Warszawa ul.Nowy Świat 72

                           Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, 00-272 Warszawa ul.Rynek Starego Miasta 29/31

                           Uniwersytet Gdański. Biblioteka Główna, 81-824 Sopot ul.Armii Krajowej 110

                           Uniwersytet Łódzki. Biblioteka Uniwersytecka, 90-950 Łódź ul.Jana Matejki 34/38

                           Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Biblioteka Główna, 87-100 Toruń ul.Gagarina 13

                           Uniwersytet Warszawski. Biblioteka Uniwersytecka, 00-312 Warszawa ul.Dobra 56/66

                           Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Biblioteka Główna, 25-509 Kielce

                           ul.Leśna 16

                    2000  Biblioteka Kórnicka PAN, 62-035 Kórnik-Zamek ul.Zamkowa 5

                           Instytut Slawistyki PAN, 00-901 Warszawa PKiN pok.508

                           Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Biblioteka Uniwersytecka, 61-816 Poznań ul.Ratajczaka 38/40

                           Uniwersytet Jagielloński. Biblioteka Jagiellońska, 30-059 Kraków Al.A.Mickiewicza 22

                           Uniwersytet Wrocławski. Biblioteka Uniwersytecka, 50-076 Wrocław ul.Karola Szajnochy 10


 SOCIAL EPISTEMOLOGY

                    1994  Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27

                    1995  Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27

                    1997  Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27

                    1999  Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27

 SOCIAL HISTORY

                    1992  Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27

                    1993  Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27

                    1994  Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27

                    1995  Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27

                    1997  Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27

                    1999  Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27

 SOCIAL RESEARCH

                    1992  Szkoła Główna Handlowa. Centralna Biblioteka Ekonomiczna, 02-521 Warszawa ul.Rakowiecka 22b

                           Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Biblioteka Uniwersytecka, 61-816 Poznań ul.Ratajczaka 38/40

                           Uniwersytet Jagielloński. Biblioteka Jagiellońska, 30-059 Kraków Al.A.Mickiewicza 22

                           Uniwersytet Łódzki. Biblioteka Uniwersytecka, 90-950 Łódź ul.Jana Matejki 34/38

                           Uniwersytet Warszawski. Biblioteka Uniwersytecka, 00-312 Warszawa ul.Dobra 56/66

                           Uniwersytet Wrocławski. Biblioteka Uniwersytecka, 50-076 Wrocław ul.Karola Szajnochy 10

                    1993  Szkoła Główna Handlowa. Centralna Biblioteka Ekonomiczna, 02-521 Warszawa ul.Rakowiecka 22b

                           Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Biblioteka Uniwersytecka, 61-816 Poznań ul.Ratajczaka 38/40

                           Uniwersytet Jagielloński. Biblioteka Jagiellońska, 30-059 Kraków Al.A.Mickiewicza 22

                           Uniwersytet Łódzki. Biblioteka Uniwersytecka, 90-950 Łódź ul.Jana Matejki 34/38

                           Uniwersytet Warszawski. Biblioteka Uniwersytecka, 00-312 Warszawa ul.Dobra 56/66

                           Uniwersytet Wrocławski. Biblioteka Uniwersytecka, 50-076 Wrocław ul.Karola Szajnochy 10

                    1994  Szkoła Główna Handlowa. Centralna Biblioteka Ekonomiczna, 02-521 Warszawa ul.Rakowiecka 22b

                           Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Biblioteka Uniwersytecka, 61-816 Poznań ul.Ratajczaka 38/40

                           Uniwersytet Jagielloński. Biblioteka Jagiellońska, 30-059 Kraków Al.A.Mickiewicza 22

                           Uniwersytet Łódzki. Biblioteka Uniwersytecka, 90-950 Łódź ul.Jana Matejki 34/38

                           Uniwersytet Warszawski. Biblioteka Uniwersytecka, 00-312 Warszawa ul.Dobra 56/66

                           Uniwersytet Wrocławski. Biblioteka Uniwersytecka, 50-076 Wrocław ul.Karola Szajnochy 10

                    1995  Biblioteka Śląska, 40-021 Katowice pl.Rady Europy 1

                           Szkoła Główna Handlowa. Centralna Biblioteka Ekonomiczna, 02-521 Warszawa ul.Rakowiecka 22b

                           Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Biblioteka Uniwersytecka, 61-816 Poznań ul.Ratajczaka 38/40

                           Uniwersytet Jagielloński. Biblioteka Jagiellońska, 30-059 Kraków Al.A.Mickiewicza 22

                           Uniwersytet Łódzki. Biblioteka Uniwersytecka, 90-950 Łódź ul.Jana Matejki 34/38

                           Uniwersytet Warszawski. Biblioteka Uniwersytecka, 00-312 Warszawa ul.Dobra 56/66

                           Uniwersytet Wrocławski. Biblioteka Uniwersytecka, 50-076 Wrocław ul.Karola Szajnochy 10

                    1997  Biblioteka Śląska, 40-021 Katowice pl.Rady Europy 1

                           Szkoła Główna Handlowa. Centralna Biblioteka Ekonomiczna, 02-521 Warszawa ul.Rakowiecka 22b

                           Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Biblioteka Uniwersytecka, 61-816 Poznań ul.Ratajczaka 38/40

                           Uniwersytet Jagielloński. Biblioteka Jagiellońska, 30-059 Kraków Al.A.Mickiewicza 22

                           Uniwersytet Łódzki. Biblioteka Uniwersytecka, 90-950 Łódź ul.Jana Matejki 34/38


                    1997  Uniwersytet Warszawski. Biblioteka Uniwersytecka, 00-312 Warszawa ul.Dobra 56/66

                    1999  Biblioteka Śląska, 40-021 Katowice pl.Rady Europy 1

                           Szkoła Główna Handlowa. Centralna Biblioteka Ekonomiczna, 02-521 Warszawa ul.Rakowiecka 22b

                           Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Biblioteka Uniwersytecka, 61-816 Poznań ul.Ratajczaka 38/40

                           Uniwersytet Jagielloński. Biblioteka Jagiellońska, 30-059 Kraków Al.A.Mickiewicza 22

                           Uniwersytet Łódzki. Biblioteka Uniwersytecka, 90-950 Łódź ul.Jana Matejki 34/38

                           Uniwersytet Warszawski. Biblioteka Uniwersytecka, 00-312 Warszawa ul.Dobra 56/66

                    2000  Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 61-725 Poznań ul.S.Mielżyńskiego 27/29

 SOCIAL RESEARCH METHODOLOGY

                    1993  Ośrodek Informacji Naukowej PAN. Oddział w Poznaniu, 61-712 Poznań ul.Wieniawskiego 7

 SOCIAL SCIENCE HISTORY

                    1992  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Biblioteka Główna, 20-950 Lublin ul.Idziego Radziszewskiego 11

                    1994  Biblioteka Narodowa, 00-973 Warszawa Al.Niepodległości 213

                    1995  Biblioteka Narodowa, 00-973 Warszawa Al.Niepodległości 213

                    1997  Biblioteka Narodowa, 00-973 Warszawa Al.Niepodległości 213

                    1998  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, 00-272 Warszawa ul.Rynek Starego Miasta 29/31

                    1999  Biblioteka Narodowa, 00-973 Warszawa Al.Niepodległości 213

                    2000  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, 00-272 Warszawa ul.Rynek Starego Miasta 29/31

 SOCIAL SCIENCE INFORMATION

                    1992  Uniwersytet Łódzki. Biblioteka Uniwersytecka, 90-950 Łódź ul.Jana Matejki 34/38

                    1993  Ośrodek Informacji Naukowej PAN. Biblioteka, 00-330 Warszawa ul.Nowy Świat 72

                           Uniwersytet Łódzki. Biblioteka Uniwersytecka, 90-950 Łódź ul.Jana Matejki 34/38

                    1994  Ośrodek Informacji Naukowej PAN. Biblioteka, 00-330 Warszawa ul.Nowy Świat 72

                           Uniwersytet Łódzki. Biblioteka Uniwersytecka, 90-950 Łódź ul.Jana Matejki 34/38

                    1995  Uniwersytet Łódzki. Biblioteka Uniwersytecka, 90-950 Łódź ul.Jana Matejki 34/38

                    1996  Szkoła Główna Handlowa. Centralna Biblioteka Ekonomiczna, 02-521 Warszawa ul.Rakowiecka 22b

                    1997  Uniwersytet Łódzki. Biblioteka Uniwersytecka, 90-950 Łódź ul.Jana Matejki 34/38

                    1998  Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 00-047 Warszawa ul.Krakowskie Przedmieście 3

                           Szkoła Główna Handlowa. Centralna Biblioteka Ekonomiczna, 02-521 Warszawa ul.Rakowiecka 22b

                    1999  Uniwersytet Łódzki. Biblioteka Uniwersytecka, 90-950 Łódź ul.Jana Matejki 34/38

                    2000  Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 00-047 Warszawa ul.Krakowskie Przedmieście 3

                           Szkoła Główna Handlowa. Centralna Biblioteka Ekonomiczna, 02-521 Warszawa ul.Rakowiecka 22b

 SOCIAL SCIENCE QUARTERLY

                    1993  Szkoła Główna Handlowa. Centralna Biblioteka Ekonomiczna, 02-521 Warszawa ul.Rakowiecka 22b

                    1994  Szkoła Główna Handlowa. Centralna Biblioteka Ekonomiczna, 02-521 Warszawa ul.Rakowiecka 22b

                    1995  Szkoła Główna Handlowa. Centralna Biblioteka Ekonomiczna, 02-521 Warszawa ul.Rakowiecka 22b

                    1997  Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27

                           Szkoła Główna Handlowa. Centralna Biblioteka Ekonomiczna, 02-521 Warszawa ul.Rakowiecka 22b

                    1999  Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27

                           Szkoła Główna Handlowa. Centralna Biblioteka Ekonomiczna, 02-521 Warszawa ul.Rakowiecka 22b


 SOCIAL SCIENCE RESEARCH

                    1992  Uniwersytet Łódzki. Biblioteka Uniwersytecka, 90-950 Łódź ul.Jana Matejki 34/38

                    1993  Biblioteka PAN w Warszawie, 00-901 Warszawa PKiN VIp.

                           Uniwersytet Łódzki. Biblioteka Uniwersytecka, 90-950 Łódź ul.Jana Matejki 34/38

                    1994  Biblioteka PAN w Warszawie, 00-901 Warszawa PKiN VIp.

                           Uniwersytet Łódzki. Biblioteka Uniwersytecka, 90-950 Łódź ul.Jana Matejki 34/38

                    1995  Biblioteka PAN w Warszawie, 00-901 Warszawa PKiN VIp.

                           Uniwersytet Łódzki. Biblioteka Uniwersytecka, 90-950 Łódź ul.Jana Matejki 34/38

                    1997  Biblioteka PAN w Warszawie, 00-901 Warszawa PKiN VIp.

                           Uniwersytet Łódzki. Biblioteka Uniwersytecka, 90-950 Łódź ul.Jana Matejki 34/38

                    1999  Biblioteka PAN w Warszawie, 00-901 Warszawa PKiN VIp.

                           Uniwersytet Łódzki. Biblioteka Uniwersytecka, 90-950 Łódź ul.Jana Matejki 34/38

 SOCIAL SCIENCES

                    1993  Uniwersytet Warszawski. Biblioteka Uniwersytecka, 00-312 Warszawa ul.Dobra 56/66

 SOCIAL SCIENCES IN CHINA

                    1992  Zakład Krajów Pozaeuropejskich PAN, 00-330 Warszawa ul.Nowy Świat 72

                    1993  Zakład Krajów Pozaeuropejskich PAN, 00-330 Warszawa ul.Nowy Świat 72

                    1994  Zakład Krajów Pozaeuropejskich PAN, 00-330 Warszawa ul.Nowy Świat 72

                    1995  Zakład Krajów Pozaeuropejskich PAN, 00-330 Warszawa ul.Nowy Świat 72

                    1997  Zakład Krajów Pozaeuropejskich PAN, 00-330 Warszawa ul.Nowy Świat 72

                    1999  Zakład Krajów Pozaeuropejskich PAN, 00-330 Warszawa ul.Nowy Świat 72

 SOCIAL SCIENCES IN RUSSIA

                    1996  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Biblioteka Uniwersytecka, 61-816 Poznań ul.Ratajczaka 38/40

 SOCIAL STUDIES OF SCIENCE

                    1992  Biblioteka PAN w Warszawie, 00-901 Warszawa PKiN VIp.

                           Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 00-047 Warszawa ul.Krakowskie Przedmieście 3

                           Ośrodek Informacji Naukowej PAN. Biblioteka, 00-330 Warszawa ul.Nowy Świat 72

                           Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Biblioteka Uniwersytecka, 61-816 Poznań ul.Ratajczaka 38/40

                           Uniwersytet Warszawski. Biblioteka Uniwersytecka, 00-312 Warszawa ul.Dobra 56/66

                    1993  Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 00-047 Warszawa ul.Krakowskie Przedmieście 3

                           Ośrodek Informacji Naukowej PAN. Biblioteka, 00-330 Warszawa ul.Nowy Świat 72

                           Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Biblioteka Uniwersytecka, 61-816 Poznań ul.Ratajczaka 38/40

                           Uniwersytet Warszawski. Biblioteka Uniwersytecka, 00-312 Warszawa ul.Dobra 56/66

                    1994  Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 00-047 Warszawa ul.Krakowskie Przedmieście 3

                           Ośrodek Informacji Naukowej PAN. Biblioteka, 00-330 Warszawa ul.Nowy Świat 72

                           Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Biblioteka Uniwersytecka, 61-816 Poznań ul.Ratajczaka 38/40

                           Uniwersytet Warszawski. Biblioteka Uniwersytecka, 00-312 Warszawa ul.Dobra 56/66

                    1995  Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 00-047 Warszawa ul.Krakowskie Przedmieście 3

                           Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Biblioteka Uniwersytecka, 61-816 Poznań ul.Ratajczaka 38/40


                    1995  Uniwersytet Warszawski. Biblioteka Uniwersytecka, 00-312 Warszawa ul.Dobra 56/66

                    1997  Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 00-047 Warszawa ul.Krakowskie Przedmieście 3

                           Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Biblioteka Uniwersytecka, 61-816 Poznań ul.Ratajczaka 38/40

                           Uniwersytet Warszawski. Biblioteka Uniwersytecka, 00-312 Warszawa ul.Dobra 56/66

                    1999  Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 00-047 Warszawa ul.Krakowskie Przedmieście 3

                           Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Biblioteka Uniwersytecka, 61-816 Poznań ul.Ratajczaka 38/40

                           Uniwersytet Warszawski. Biblioteka Uniwersytecka, 00-312 Warszawa ul.Dobra 56/66

 SOVIET AND POST SOVIET REVIEW

                    1996  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Biblioteka Uniwersytecka, 61-816 Poznań ul.Ratajczaka 38/40

                    1998  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Biblioteka Uniwersytecka, 61-816 Poznań ul.Ratajczaka 38/40

                    2000  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Biblioteka Uniwersytecka, 61-816 Poznań ul.Ratajczaka 38/40

 SOZIALGERICHTSBARKEIT

                    1992  Uniwersytet Łódzki. Biblioteka Uniwersytecka, 90-950 Łódź ul.Jana Matejki 34/38

                    1993  Uniwersytet Łódzki. Biblioteka Uniwersytecka, 90-950 Łódź ul.Jana Matejki 34/38

 SOZIALWISSENSCHAFTLICHE LITERATUR RUNDSCHAU

                    1994  Uniwersytet Łódzki. Biblioteka Uniwersytecka, 90-950 Łódź ul.Jana Matejki 34/38

                    1995  Uniwersytet Łódzki. Biblioteka Uniwersytecka, 90-950 Łódź ul.Jana Matejki 34/38

                    1997  Uniwersytet Łódzki. Biblioteka Uniwersytecka, 90-950 Łódź ul.Jana Matejki 34/38

                    1999  Uniwersytet Łódzki. Biblioteka Uniwersytecka, 90-950 Łódź ul.Jana Matejki 34/38

 STATISTIQUES SOCIALES

                    1998  Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca, 00-925 Warszawa Al.Niepodległości 208

                    2000  Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca, 00-925 Warszawa Al.Niepodległości 208

 STUDI URBINATI. SERIE B: SCIENZE UMANE E SOCIALI

                    1996  Instytut Badań Literackich PAN, 00-330 Warszawa ul.Nowy Świat 72

                    1998  Instytut Badań Literackich PAN, 00-330 Warszawa ul.Nowy Świat 72

                    2000  Instytut Badań Literackich PAN, 00-330 Warszawa ul.Nowy Świat 72

 SYMBOLIC INTERACTION

                    1997  Wojskowe Biuro Badań Socjologicznych, 00-910 Warszawa ul.Emilii Gierczak 1

                    1999  Wojskowe Biuro Badań Socjologicznych, 00-910 Warszawa ul.Emilii Gierczak 1

 SYSTEM DYNAMICS REVIEW

                    1992  Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Biblioteka Główna, 61-895 Poznań Powstańców Wielkopolskich 16

                    1993  Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Biblioteka Główna, 61-895 Poznań Powstańców Wielkopolskich 16

                    1994  Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Biblioteka Główna, 61-895 Poznań Powstańców Wielkopolskich 16

                    1995  Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Biblioteka Główna, 61-895 Poznań Powstańców Wielkopolskich 16

                    1997  Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Biblioteka Główna, 61-895 Poznań Powstańców Wielkopolskich 16


                    1999  Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Biblioteka Główna, 61-895 Poznań Powstańców Wielkopolskich 16

 TECHNOSCIENCE

                    1993  Komitet Badań Naukowych. Biblioteka, 00-529 Warszawa ul.Wspólna 3/5

                    1994  Komitet Badań Naukowych. Biblioteka, 00-529 Warszawa ul.Wspólna 3/5

                    1995  Komitet Badań Naukowych. Biblioteka, 00-529 Warszawa ul.Wspólna 3/5

                    1997  Komitet Badań Naukowych. Biblioteka, 00-529 Warszawa ul.Wspólna 3/5

                    1999  Komitet Badań Naukowych. Biblioteka, 00-529 Warszawa ul.Wspólna 3/5

 THEORY AND DECISION

                    1992  Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Biblioteka Główna, 61-895 Poznań Powstańców Wielkopolskich 16

                           Biblioteka PAN w Warszawie, 00-901 Warszawa PKiN VIp.

                           Instytut Psychologii PAN, 01-673 Warszawa ul.Podleśna 61

                           Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27

                           Szkoła Główna Handlowa. Centralna Biblioteka Ekonomiczna, 02-521 Warszawa ul.Rakowiecka 22b

                           Uniwersytet Warszawski. Biblioteka Uniwersytecka, 00-312 Warszawa ul.Dobra 56/66

                           Uniwersytet Wrocławski. Biblioteka Uniwersytecka, 50-076 Wrocław ul.Karola Szajnochy 10

                    1993  Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Biblioteka Główna, 61-895 Poznań Powstańców Wielkopolskich 16

                           Biblioteka PAN w Warszawie, 00-901 Warszawa PKiN VIp.

                           Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27

                           Szkoła Główna Handlowa. Centralna Biblioteka Ekonomiczna, 02-521 Warszawa ul.Rakowiecka 22b

                           Uniwersytet Warszawski. Biblioteka Uniwersytecka, 00-312 Warszawa ul.Dobra 56/66

                           Uniwersytet Wrocławski. Biblioteka Uniwersytecka, 50-076 Wrocław ul.Karola Szajnochy 10

                    1994  Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Biblioteka Główna, 61-895 Poznań Powstańców Wielkopolskich 16

                           Biblioteka PAN w Warszawie, 00-901 Warszawa PKiN VIp.

                           Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27

                           Szkoła Główna Handlowa. Centralna Biblioteka Ekonomiczna, 02-521 Warszawa ul.Rakowiecka 22b

                           Uniwersytet Warszawski. Biblioteka Uniwersytecka, 00-312 Warszawa ul.Dobra 56/66

                           Uniwersytet Wrocławski. Biblioteka Uniwersytecka, 50-076 Wrocław ul.Karola Szajnochy 10

                    1995  Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu. Biblioteka Główna, 53-345 Wrocław

                           ul.Komandorska 118/120

                           Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Biblioteka Główna, 61-895 Poznań Powstańców Wielkopolskich 16

                           Biblioteka PAN w Warszawie, 00-901 Warszawa PKiN VIp.

                           Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27

                           Szkoła Główna Handlowa. Centralna Biblioteka Ekonomiczna, 02-521 Warszawa ul.Rakowiecka 22b

                           Uniwersytet Warszawski. Biblioteka Uniwersytecka, 00-312 Warszawa ul.Dobra 56/66

                           Uniwersytet Wrocławski. Biblioteka Uniwersytecka, 50-076 Wrocław ul.Karola Szajnochy 10

                    1997  Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu. Biblioteka Główna, 53-345 Wrocław

                           ul.Komandorska 118/120

                           Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Biblioteka Główna, 61-895 Poznań Powstańców Wielkopolskich 16

                           Biblioteka PAN w Warszawie, 00-901 Warszawa PKiN VIp.

                           Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27

                           Szkoła Główna Handlowa. Centralna Biblioteka Ekonomiczna, 02-521 Warszawa ul.Rakowiecka 22b

                           Uniwersytet Warszawski. Biblioteka Uniwersytecka, 00-312 Warszawa ul.Dobra 56/66

                           Uniwersytet Wrocławski. Biblioteka Uniwersytecka, 50-076 Wrocław ul.Karola Szajnochy 10

                    1999  Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu. Biblioteka Główna, 53-345 Wrocław

                           ul.Komandorska 118/120

                           Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Biblioteka Główna, 61-895 Poznań Powstańców Wielkopolskich 16

                           Biblioteka PAN w Warszawie, 00-901 Warszawa PKiN VIp.

                           Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27

                           Szkoła Główna Handlowa. Centralna Biblioteka Ekonomiczna, 02-521 Warszawa ul.Rakowiecka 22b


                    1999  Uniwersytet Warszawski. Biblioteka Uniwersytecka, 00-312 Warszawa ul.Dobra 56/66

                           Uniwersytet Wrocławski. Biblioteka Uniwersytecka, 50-076 Wrocław ul.Karola Szajnochy 10

 TIJDSCHRIFT VOOR ECONOMISCHE EN SOCIALE GEOGRAFIE

                    1992  Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 00-818 Warszawa ul.Twarda 51/55

                    1993  Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 00-818 Warszawa ul.Twarda 51/55

                    1994  Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 00-818 Warszawa ul.Twarda 51/55

                    1995  Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 00-818 Warszawa ul.Twarda 51/55

                    1997  Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 00-818 Warszawa ul.Twarda 51/55

                    1999  Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 00-818 Warszawa ul.Twarda 51/55

 TRANSACTIONS OF THE ROYAL SOCIETY OF CANADA

                    2000  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Biblioteka Główna, 20-950 Lublin ul.Idziego Radziszewskiego 11

 UNDIMENTIONAL SCALING OF SOCIAL VARIABLES: CONCEPTS AND PROCEDURES

                    1994  Wojskowe Biuro Badań Socjologicznych, 00-910 Warszawa ul.Emilii Gierczak 1

 URBAN AFFAIRS QUARTERLY

                    1992  Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 00-818 Warszawa ul.Twarda 51/55

                    1993  Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 00-818 Warszawa ul.Twarda 51/55

                    1995  Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Biblioteka Główna, 61-895 Poznań Powstańców Wielkopolskich 16

                    1997  Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Biblioteka Główna, 61-895 Poznań Powstańców Wielkopolskich 16

                    1999  Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Biblioteka Główna, 61-895 Poznań Powstańców Wielkopolskich 16

 URBAN HISTORY YEARBOOK

                    1992  Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Biblioteka Główna, 31-510 Kraków ul.Rakowicka 27

                    1993  Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Biblioteka Główna, 31-510 Kraków ul.Rakowicka 27

                    1994  Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Biblioteka Główna, 31-510 Kraków ul.Rakowicka 27

                    1995  Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Biblioteka Główna, 31-510 Kraków ul.Rakowicka 27

 VESCI NACYJANALNAJ AKADEMII NAVUK BELARUSI. SER.: GUMANITARNYCH NAVUK

                    1993  Uniwersytet Warszawski. Biblioteka Uniwersytecka, 00-312 Warszawa ul.Dobra 56/66

                    1996  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Biblioteka Uniwersytecka, 61-816 Poznań ul.Ratajczaka 38/40

                           Uniwersytet Jagielloński. Biblioteka Jagiellońska, 30-059 Kraków Al.A.Mickiewicza 22

                           Uniwersytet Łódzki. Biblioteka Uniwersytecka, 90-950 Łódź ul.Jana Matejki 34/38

                           Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Biblioteka Główna, 20-950 Lublin ul.Idziego Radziszewskiego 11

                           Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Biblioteka Główna, 87-100 Toruń ul.Gagarina 13

                           Uniwersytet Warszawski. Biblioteka Uniwersytecka, 00-312 Warszawa ul.Dobra 56/66

                           Uniwersytet Wrocławski. Biblioteka Uniwersytecka, 50-076 Wrocław ul.Karola Szajnochy 10

                    1998  Instytut Slawistyki PAN, 00-901 Warszawa PKiN pok.508

                           Instytut Studiów Politycznych PAN, 00-625 Warszawa ul.Polna 18/20

                           Uniwersytet Jagielloński. Biblioteka Jagiellońska, 30-059 Kraków Al.A.Mickiewicza 22

                           Uniwersytet Łódzki. Biblioteka Uniwersytecka, 90-950 Łódź ul.Jana Matejki 34/38


                    1998  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Biblioteka Główna, 20-950 Lublin ul.Idziego Radziszewskiego 11

                           Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Biblioteka Główna, 87-100 Toruń ul.Gagarina 13

                           Uniwersytet Warszawski. Biblioteka Uniwersytecka, 00-312 Warszawa ul.Dobra 56/66

                           Uniwersytet Wrocławski. Biblioteka Uniwersytecka, 50-076 Wrocław ul.Karola Szajnochy 10

                    2000  Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, 50-139 Wrocław ul.Szewska 37

                           Instytut Slawistyki PAN, 00-901 Warszawa PKiN pok.508

                           Instytut Studiów Politycznych PAN, 00-625 Warszawa ul.Polna 18/20

                           Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 61-725 Poznań ul.S.Mielżyńskiego 27/29

                           Uniwersytet Łódzki. Biblioteka Uniwersytecka, 90-950 Łódź ul.Jana Matejki 34/38

                           Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Biblioteka Główna, 20-950 Lublin ul.Idziego Radziszewskiego 11

                           Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Biblioteka Główna, 87-100 Toruń ul.Gagarina 13

                           Uniwersytet Warszawski. Biblioteka Uniwersytecka, 00-312 Warszawa ul.Dobra 56/66

                           Uniwersytet Wrocławski. Biblioteka Uniwersytecka, 50-076 Wrocław ul.Karola Szajnochy 10

 VESTNIK BELARUSSKOGO GOSUDARSTVENNOGO UNIVERSITETA. SER.4: FILOLOGIJA,

ZURNALISTYKA, PEDAGOGIKA, PSYCHOLOGIJA

                    1996  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Biblioteka Uniwersytecka, 61-816 Poznań ul.Ratajczaka 38/40

                           Uniwersytet Jagielloński. Biblioteka Jagiellońska, 30-059 Kraków Al.A.Mickiewicza 22

                           Uniwersytet Łódzki. Biblioteka Uniwersytecka, 90-950 Łódź ul.Jana Matejki 34/38

                           Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Biblioteka Główna, 20-950 Lublin ul.Idziego Radziszewskiego 11

                           Uniwersytet Warszawski. Biblioteka Uniwersytecka, 00-312 Warszawa ul.Dobra 56/66

                           Uniwersytet Wrocławski. Biblioteka Uniwersytecka, 50-076 Wrocław ul.Karola Szajnochy 10

                    1998  Biblioteka Gdańska PAN, 80-858 Gdańsk ul.Wałowa 15

                           Instytut Slawistyki PAN, 00-901 Warszawa PKiN pok.508

                           Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Biblioteka Uniwersytecka, 61-816 Poznań ul.Ratajczaka 38/40

                           Uniwersytet Jagielloński. Biblioteka Jagiellońska, 30-059 Kraków Al.A.Mickiewicza 22

                           Uniwersytet Łódzki. Biblioteka Uniwersytecka, 90-950 Łódź ul.Jana Matejki 34/38

                           Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Biblioteka Główna, 20-950 Lublin ul.Idziego Radziszewskiego 11

                           Uniwersytet Warszawski. Biblioteka Uniwersytecka, 00-312 Warszawa ul.Dobra 56/66

                           Uniwersytet Wrocławski. Biblioteka Uniwersytecka, 50-076 Wrocław ul.Karola Szajnochy 10

                    2000  Biblioteka Gdańska PAN, 80-858 Gdańsk ul.Wałowa 15

                           Instytut Slawistyki PAN, 00-901 Warszawa PKiN pok.508

                           Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Biblioteka Uniwersytecka, 61-816 Poznań ul.Ratajczaka 38/40

                           Uniwersytet Jagielloński. Biblioteka Jagiellońska, 30-059 Kraków Al.A.Mickiewicza 22

                           Uniwersytet Łódzki. Biblioteka Uniwersytecka, 90-950 Łódź ul.Jana Matejki 34/38

                           Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Biblioteka Główna, 20-950 Lublin ul.Idziego Radziszewskiego 11

                           Uniwersytet Warszawski. Biblioteka Uniwersytecka, 00-312 Warszawa ul.Dobra 56/66

                           Uniwersytet Wrocławski. Biblioteka Uniwersytecka, 50-076 Wrocław ul.Karola Szajnochy 10

 VESTNIK MOSKOVSKOGO UNIVERSITETA. SER.12: POLITICESKIE NAUKI

                    1996  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Biblioteka Uniwersytecka, 61-816 Poznań ul.Ratajczaka 38/40

                           Uniwersytet Jagielloński. Biblioteka Jagiellońska, 30-059 Kraków Al.A.Mickiewicza 22

                           Uniwersytet Łódzki. Biblioteka Uniwersytecka, 90-950 Łódź ul.Jana Matejki 34/38

                           Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Biblioteka Główna, 20-950 Lublin ul.Idziego Radziszewskiego 11

                           Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Biblioteka Główna, 87-100 Toruń ul.Gagarina 13

                           Uniwersytet Warszawski. Biblioteka Uniwersytecka, 00-312 Warszawa ul.Dobra 56/66

                    1998  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Biblioteka Uniwersytecka, 61-816 Poznań ul.Ratajczaka 38/40

                           Uniwersytet Jagielloński. Biblioteka Jagiellońska, 30-059 Kraków Al.A.Mickiewicza 22

                           Uniwersytet Łódzki. Biblioteka Uniwersytecka, 90-950 Łódź ul.Jana Matejki 34/38


                    1998  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Biblioteka Główna, 20-950 Lublin ul.Idziego Radziszewskiego 11

                           Uniwersytet Warszawski. Biblioteka Uniwersytecka, 00-312 Warszawa ul.Dobra 56/66

                    2000  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Biblioteka Uniwersytecka, 61-816 Poznań ul.Ratajczaka 38/40

                           Uniwersytet Jagielloński. Biblioteka Jagiellońska, 30-059 Kraków Al.A.Mickiewicza 22

                           Uniwersytet Łódzki. Biblioteka Uniwersytecka, 90-950 Łódź ul.Jana Matejki 34/38

                           Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Biblioteka Główna, 20-950 Lublin ul.Idziego Radziszewskiego 11

                           Uniwersytet Warszawski. Biblioteka Uniwersytecka, 00-312 Warszawa ul.Dobra 56/66

 VIDYODAYA. JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE

                    1998  Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, 31-016 Kraków ul.Sławkowska 17

                    2000  Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN i UJ, 31-512 Kraków ul.Lubicz 46

                           Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, 31-016 Kraków ul.Sławkowska 17

 VOPROSY OBSCESTVENNYCH NAUK

                    1996  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Biblioteka Uniwersytecka, 61-816 Poznań ul.Ratajczaka 38/40

                           Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Biblioteka Główna, 20-950 Lublin ul.Idziego Radziszewskiego 11

                    1998  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Biblioteka Uniwersytecka, 61-816 Poznań ul.Ratajczaka 38/40

                           Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Biblioteka Główna, 20-950 Lublin ul.Idziego Radziszewskiego 11

                    2000  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Biblioteka Główna, 20-950 Lublin ul.Idziego Radziszewskiego 11

 VSWG. VIERTELJAHRESSCHRIFT FUR SOZIAL- UND WIRTSCHAFTSGESCHICHTE

                    1992  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Biblioteka Uniwersytecka, 61-816 Poznań ul.Ratajczaka 38/40

                           Uniwersytet Jagielloński. Biblioteka Jagiellońska, 30-059 Kraków Al.A.Mickiewicza 22

                           Uniwersytet Łódzki. Biblioteka Uniwersytecka, 90-950 Łódź ul.Jana Matejki 34/38

                           Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Biblioteka Główna, 87-100 Toruń ul.Gagarina 13

                           Uniwersytet Warszawski. Biblioteka Uniwersytecka, 00-312 Warszawa ul.Dobra 56/66

                           Uniwersytet Wrocławski. Biblioteka Uniwersytecka, 50-076 Wrocław ul.Karola Szajnochy 10

                    1993  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Biblioteka Uniwersytecka, 61-816 Poznań ul.Ratajczaka 38/40

                           Uniwersytet Jagielloński. Biblioteka Jagiellońska, 30-059 Kraków Al.A.Mickiewicza 22

                           Uniwersytet Łódzki. Biblioteka Uniwersytecka, 90-950 Łódź ul.Jana Matejki 34/38

                           Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Biblioteka Główna, 87-100 Toruń ul.Gagarina 13

                           Uniwersytet Warszawski. Biblioteka Uniwersytecka, 00-312 Warszawa ul.Dobra 56/66

                           Uniwersytet Wrocławski. Biblioteka Uniwersytecka, 50-076 Wrocław ul.Karola Szajnochy 10

                    1994  Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27

                           Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Biblioteka Uniwersytecka, 61-816 Poznań ul.Ratajczaka 38/40

                           Uniwersytet Jagielloński. Biblioteka Jagiellońska, 30-059 Kraków Al.A.Mickiewicza 22

                           Uniwersytet Łódzki. Biblioteka Uniwersytecka, 90-950 Łódź ul.Jana Matejki 34/38

                           Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Biblioteka Główna, 87-100 Toruń ul.Gagarina 13

                           Uniwersytet Warszawski. Biblioteka Uniwersytecka, 00-312 Warszawa ul.Dobra 56/66

                           Uniwersytet Wrocławski. Biblioteka Uniwersytecka, 50-076 Wrocław ul.Karola Szajnochy 10

                    1995  Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27

                           Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Biblioteka Uniwersytecka, 61-816 Poznań ul.Ratajczaka 38/40

                           Uniwersytet Jagielloński. Biblioteka Jagiellońska, 30-059 Kraków Al.A.Mickiewicza 22

                           Uniwersytet Łódzki. Biblioteka Uniwersytecka, 90-950 Łódź ul.Jana Matejki 34/38

                           Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Biblioteka Główna, 87-100 Toruń ul.Gagarina 13

                           Uniwersytet Warszawski. Biblioteka Uniwersytecka, 00-312 Warszawa ul.Dobra 56/66


                    1995  Uniwersytet Wrocławski. Biblioteka Uniwersytecka, 50-076 Wrocław ul.Karola Szajnochy 10

                    1996  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Biblioteka Uniwersytecka, 61-816 Poznań ul.Ratajczaka 38/40

                    1997  Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27

                           Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Biblioteka Uniwersytecka, 61-816 Poznań ul.Ratajczaka 38/40

                           Uniwersytet Jagielloński. Biblioteka Jagiellońska, 30-059 Kraków Al.A.Mickiewicza 22

                           Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Biblioteka Główna, 87-100 Toruń ul.Gagarina 13

                           Uniwersytet Warszawski. Biblioteka Uniwersytecka, 00-312 Warszawa ul.Dobra 56/66

                           Uniwersytet Wrocławski. Biblioteka Uniwersytecka, 50-076 Wrocław ul.Karola Szajnochy 10

                    1998  Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca, 00-925 Warszawa Al.Niepodległości 208

                    1999  Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27

                           Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Biblioteka Uniwersytecka, 61-816 Poznań ul.Ratajczaka 38/40

                           Uniwersytet Jagielloński. Biblioteka Jagiellońska, 30-059 Kraków Al.A.Mickiewicza 22

                           Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Biblioteka Główna, 87-100 Toruń ul.Gagarina 13

                           Uniwersytet Warszawski. Biblioteka Uniwersytecka, 00-312 Warszawa ul.Dobra 56/66

                           Uniwersytet Wrocławski. Biblioteka Uniwersytecka, 50-076 Wrocław ul.Karola Szajnochy 10

                    2000  Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca, 00-925 Warszawa Al.Niepodległości 208

                           Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 61-725 Poznań ul.S.Mielżyńskiego 27/29

 WASEDA JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES

                    1996  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Biblioteka Uniwersytecka, 61-816 Poznań ul.Ratajczaka 38/40

                    1998  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Biblioteka Uniwersytecka, 61-816 Poznań ul.Ratajczaka 38/40

                    2000  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Biblioteka Uniwersytecka, 61-816 Poznań ul.Ratajczaka 38/40

 YIVO ANNUAL

                    1996  Biblioteka Narodowa, 00-973 Warszawa Al.Niepodległości 213

                    1998  Biblioteka Narodowa, 00-973 Warszawa Al.Niepodległości 213

                    2000  Biblioteka Narodowa, 00-973 Warszawa Al.Niepodległości 213

 ZEITSCHRIFT FUR INTERNATIONALE ERZIEHUNGS- UND SOZIALWISSENSCHAFTLICHE

FORSCHUNG

                    1999  Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze. Biblioteka Główna, 65-625

                           Zielona Góra Al.Wojska Polskiego 69

         NAUKI SPOŁECZNE: CZASOPISMA OGÓLNE

                      -czasopisma abstraktowe, bibliografie

 BULLETIN ANALYTIQUE DE DOCUMENTATION POLITIQUE, ECONOMIQUE ET SOCIALE

CONTEMPORAINE

                    1992  Uniwersytet Jagielloński. Biblioteka Jagiellońska, 30-059 Kraków Al.A.Mickiewicza 22

                    1993  Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Biblioteka Główna, 31-510 Kraków ul.Rakowicka 27

                           Uniwersytet Jagielloński. Biblioteka Jagiellońska, 30-059 Kraków Al.A.Mickiewicza 22

                    1994  Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Biblioteka Główna, 31-510 Kraków ul.Rakowicka 27

                           Uniwersytet Jagielloński. Biblioteka Jagiellońska, 30-059 Kraków Al.A.Mickiewicza 22

                    1995  Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Biblioteka Główna, 31-510 Kraków ul.Rakowicka 27

                           Uniwersytet Jagielloński. Biblioteka Jagiellońska, 30-059 Kraków Al.A.Mickiewicza 22

                    1997  Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Biblioteka Główna, 31-510 Kraków ul.Rakowicka 27

                           Uniwersytet Jagielloński. Biblioteka Jagiellońska, 30-059 Kraków Al.A.Mickiewicza 22


                    1998  Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 00-047 Warszawa ul.Krakowskie Przedmieście 3

                           Instytut Studiów Politycznych PAN, 00-625 Warszawa ul.Polna 18/20

                    1999  Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Biblioteka Główna, 31-510 Kraków ul.Rakowicka 27

                           Uniwersytet Jagielloński. Biblioteka Jagiellońska, 30-059 Kraków Al.A.Mickiewicza 22

                    2000  Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 00-047 Warszawa ul.Krakowskie Przedmieście 3

 CANADIAN REVIEW OF STUDIES IN NATIONALISM

                    1992  Uniwersytet Jagielloński. Biblioteka Jagiellońska, 30-059 Kraków Al.A.Mickiewicza 22

                    1993  Uniwersytet Jagielloński. Biblioteka Jagiellońska, 30-059 Kraków Al.A.Mickiewicza 22

                    1994  Uniwersytet Jagielloński. Biblioteka Jagiellońska, 30-059 Kraków Al.A.Mickiewicza 22

                    1995  Uniwersytet Jagielloński. Biblioteka Jagiellońska, 30-059 Kraków Al.A.Mickiewicza 22

                    1997  Uniwersytet Jagielloński. Biblioteka Jagiellońska, 30-059 Kraków Al.A.Mickiewicza 22

                    1999  Uniwersytet Jagielloński. Biblioteka Jagiellońska, 30-059 Kraków Al.A.Mickiewicza 22

 CANADIAN SLAVONIC PAPERS

                    1992  Instytut Morski, 80-830 Gdańsk ul.Długi Targ 41/42

                    1993  Biblioteka Narodowa, 00-973 Warszawa Al.Niepodległości 213

                    1994  Biblioteka Narodowa, 00-973 Warszawa Al.Niepodległości 213

                    1995  Biblioteka Narodowa, 00-973 Warszawa Al.Niepodległości 213

                    1997  Biblioteka Narodowa, 00-973 Warszawa Al.Niepodległości 213

                    1998  Instytut Badań Literackich PAN, 00-330 Warszawa ul.Nowy Świat 72

                    1999  Biblioteka Narodowa, 00-973 Warszawa Al.Niepodległości 213

                    2000  Instytut Badań Literackich PAN, 00-330 Warszawa ul.Nowy Świat 72

 HUNGARIAN STUDIES

                    1992  Biblioteka Gdańska PAN, 80-858 Gdańsk ul.Wałowa 15

                    1996  Uniwersytet Jagielloński. Biblioteka Jagiellońska, 30-059 Kraków Al.A.Mickiewicza 22

                    1998  Uniwersytet Jagielloński. Biblioteka Jagiellońska, 30-059 Kraków Al.A.Mickiewicza 22

                    2000  Uniwersytet Jagielloński. Biblioteka Jagiellońska, 30-059 Kraków Al.A.Mickiewicza 22

                           Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Biblioteka Główna, 87-100 Toruń ul.Gagarina 13

 INQUIRY. AN INTERDISCIPLINARY JOURNAL OF PHILOSOPHY AND THE SOCIAL SCIENCES

                    1992  Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 00-047 Warszawa ul.Krakowskie Przedmieście 3

                    1993  Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 00-047 Warszawa ul.Krakowskie Przedmieście 3

                           Instytut Zdrowia Publicznego. Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka, 31-531 Kraków ul.Grzegórzecka

                           20

                    1994  Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 00-047 Warszawa ul.Krakowskie Przedmieście 3

                    1995  Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 00-047 Warszawa ul.Krakowskie Przedmieście 3

                    1996  Uniwersytet Wrocławski. Biblioteka Uniwersytecka, 50-076 Wrocław ul.Karola Szajnochy 10

                    1997  Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 00-047 Warszawa ul.Krakowskie Przedmieście 3

                    1998  Uniwersytet Wrocławski. Biblioteka Uniwersytecka, 50-076 Wrocław ul.Karola Szajnochy 10

                    1999  Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 00-047 Warszawa ul.Krakowskie Przedmieście 3

                    2000  Uniwersytet Wrocławski. Biblioteka Uniwersytecka, 50-076 Wrocław ul.Karola Szajnochy 10

 INSTRUCTIONAL SCIENCE


                    1992  Uniwersytet Warszawski. Biblioteka Uniwersytecka, 00-312 Warszawa ul.Dobra 56/66

                    1993  Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27

                           Uniwersytet Warszawski. Biblioteka Uniwersytecka, 00-312 Warszawa ul.Dobra 56/66

                    1994  Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27

                           Uniwersytet Warszawski. Biblioteka Uniwersytecka, 00-312 Warszawa ul.Dobra 56/66

                    1995  Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27

                           Uniwersytet Warszawski. Biblioteka Uniwersytecka, 00-312 Warszawa ul.Dobra 56/66

                    1997  Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27

                           Uniwersytet Warszawski. Biblioteka Uniwersytecka, 00-312 Warszawa ul.Dobra 56/66

                    1999  Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka Uniwersytecka, 20-950 Lublin ul.Chopina 27

                           Uniwersytet Warszawski. Biblioteka Uniwersytecka, 00-312 Warszawa ul.Dobra 56/66

 LATIN AMERICAN RESEARCH REVIEW

                    1992  Zakład Krajów Pozaeuropejskich PAN, 00-330 Warszawa ul.Nowy Świat 72

                    1993  Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Biblioteka i Informacja Naukowa, 00-950 Warszawa ul.Warecka 1A

                           Zakład Krajów Pozaeuropejskich PAN, 00-330 Warszawa ul.Nowy Świat 72

                    1994  Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Biblioteka i Informacja Naukowa, 00-950 Warszawa ul.Warecka 1A

                    1996  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Biblioteka Uniwersytecka, 61-816 Poznań ul.Ratajczaka 38/40

                    1998  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, 00-272 Warszawa ul.Rynek Starego Miasta 29/31

                           Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Biblioteka Uniwersytecka, 61-816 Poznań ul.Ratajczaka 38/40

                    2000  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, 00-272 Warszawa ul.Rynek Starego Miasta 29/31

                           Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Biblioteka Uniwersytecka, 61-816 Poznań ul.Ratajczaka 38/40

 REFERATIVNYJ ZURNAL. OBSCESTVENNYE NAUKI ZA RUBEZOM. SER.8. NAUKOVEDENIE

                    1992  Szkoła Główna Handlowa. Centralna Biblioteka Ekonomiczna, 02-521 Warszawa ul.Rakowiecka 22b

                    1998  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Biblioteka Uniwersytecka, 61-816 Poznań ul.Ratajczaka 38/40

                    2000  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Biblioteka Uniwersytecka, 61-816 Poznań ul.Ratajczaka 38/40

 SOCIETAL. L'ANALYSE MENSUELLE DES REALITES ECONOMIQUES ET SOCIALES

                    1992  Uniwersytet Gdański. Biblioteka Główna, 81-824 Sopot ul.Armii Krajowej 110

                    1993  Uniwersytet Gdański. Biblioteka Główna, 81-824 Sopot ul.Armii Krajowej 110

                    1994  Uniwersytet Gdański. Biblioteka Główna, 81-824 Sopot ul.Armii Krajowej 110

                    1995  Uniwersytet Gdański. Biblioteka Główna, 81-824 Sopot ul.Armii Krajowej 110

                    1997  Uniwersytet Gdański. Biblioteka Główna, 81-824 Sopot ul.Armii Krajowej 110

                    1999  Uniwersytet Gdański. Biblioteka Główna, 81-824 Sopot ul.Armii Krajowej 110

 SPOLECENSKE VEDY V SSSR

                    1992  Szkoła Główna Handlowa. Centralna Biblioteka Ekonomiczna, 02-521 Warszawa ul.Rakowiecka 22b

 ZEITSCHRIFT FUR UMWELTPOLITIK

                    1992  Instytut Nauk Prawnych PAN, 00-330 Warszawa ul.Nowy Świat 72