KBN ul. Wspolna 1/3 
00-529 Warszawa 53


Dofinansowanie przygotowan do uczestnictwa 
w 5. Programie Ramowym UE

- Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych ustalanych w budżecie państwa na naukę. (Dz. U. Nr 146, poz. 1642)
- Współfinansowanie programów realizowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (dotyczy SPUB-M)
- Uzupełniajace kryteria i tryb przyznawania środków finansowych na wybrane międzynarodowe specjalne programy (SPUB-M)
.
Ostatnia modyfikacja: 21 października 2002 roku

BACK