KBN ul. Wspólna 1/3 
00-529 Warszawa 53


Informator 
o 5. Programie Ramowym Badań, Rozwoju Technicznego 
i Prezentacji Unii Europejskiej

  1. Wstęp
  2. 5. Ramowy Program Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Wspólnoty Europejskiej (1998-2002)
  3. 5. Ramowy Program Badań i Szkolenia Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (1998-2002)
  4. Good and Better Proposals
  5. Objaśnienia
  6. Dodatkowe źródła informacji
Informator o 5. PR dostępny jest także
w formacie ZIPWORD 6.0 oraz  RTF.
 
Ostatnia modyfikacja: 26 kwietnia 1999 roku

BACK