KBN ul. Wspolna 1/3 
00-529 Warszawa 53


Aktualności o 5. Programie Ramowym UE

- 2001/11/17 Lista członków eksperckich grup doradczych powołanych przez Komisje Europejską do realizacji poszczególnych akcji kluczowych  5. PR
- 2001/11/17 Lista polskich delegatów do Komitetów Programowych 5. PR
- 2001/11/13 Informacja dla koordynatorów projektów realizowanych w ramach 5. Programu Ramowego UE
- 2001/03/20 Nowości odnośnie programów tematycznych i horyzontalnych 5 PR na stronach Krajowego Punktu Kontaktowego:
Archiwum
Ostatnia modyfikacja: 26 lipca 2002 roku

BACK