ul. Wspólna 1/3 
00-529 Warszawa 53

Program rozwoju infrastruktury informatycznej
polskiego środowiska naukowo-akademickiego
na lata 2001-2005

  "PIONIER:
Polski Internet Optyczny
- Zaawansowane Aplikacje, Usługi i Technologie
dla Społeczeństwa Informacyjnego"

  
 

Dokument przygotowany na podstawie opracowania wykonanego 
przez zespół w składzie: 
prof. dr hab. Jacek Rychlewski  
prof. dr hab. inż. Jan Węglarz  
dr inż. Stanisław Starzak  
dr inż. Maciej Stroiński  
mgr inż. Mścisław Nakonieczny  
przy udziale:  
prof. dr hab. Bogdana Lesynga, prof. dr hab. inż. Mariana Nogi,  
prof. dr hab. Marka Niezgódki, mgr inż. Piotra Sąsiedzkiego,  
mgr inż. Jerzego Żenkiewicza    

Warszawa, 21 września 2000 r.


Spis treści

1. Wprowadzenie  1.1. Cele programu 
1.2. Formy realizacji programu
2. Zaawansowane aplikacje sieciowe  2.1. Aplikacje komunikacyjne 
2.2. Aplikacje nauk obliczeniowych 
2.3. Aplikacje wspomagania nauczania dostępem do Internetu 
2.4. Aplikacje zdalnego nauczania 
2.5. Aplikacje informacji przestrzennej 
2.6. Aplikacje zarządzania zasobami środowiska 
2.7. Aplikacje telemedyczne 
2.8. Aplikacje pracy grupowej
3. Zaawansowane usługi sieciowe  3.1. System sieciowych usług obliczeniowych i danych 
3.2. System sieciowych usług bibliotek cyfrowych 
3.3. Inne narzędzia wspólne 
3.4. Specjalizowane narzędzia zaawansowanych usług sieciowych 
3.5. Oprogramowanie dla wytworzenia usług i narzędzi
4. Zaawansowana infrastruktura sieciowa 

5. Zaawansowana infrastruktura specjalizowana 

5.1. Systemy KDM 
5.2. Archiwizatory 
5.3. Serwery multimedialnych baz danych (bibliotek cyfrowych) 
5.4. Systemy zdalnego nauczania 
5.5. Serwery komunikacyjne 
5.6. Specjalizowane sieci
6. Międzynarodowe połączenia sieciowe 
 
 
 

Projekt można przegrać na swój twardy dysk wybierając jeden z poniższych formatów:

 Ostatnia modyfikacja: 25 września 2000  roku


 BACK