5. Zaawansowana infrastruktura specjalizowana

W celu realizacji wymaganych zaawansowanych usług sieciowych i zaawansowanych aplikacji zaawansowana infrastruktura sieciowa wymaga dodatkowo wyposażenia w specjalizowaną infrastrukturę, taką jak: W realizacji programu wymagane będą także specjalizowane systemy sieciowe związane z zaawansowanymi badaniami nad technikami i zaawansowanymi usługami sieciowymi.

5.1. Systemy KDM

Prowadzone badania i rozwój aplikacji nauk obliczeniowych wymagają rozbudowy centrów KDM i wzajemnego ich połączenia bardzo szybką siecią komputerową. W tym celu konieczna jest rozbudowa mocy obliczeniowej w krajowych centrach KDM oraz budowa alternatywnej struktury obliczeniowej klastrów.

Centra KDM powinny mieć moc obliczeniową rzędu minimum 300 GFLOPSów. Wszystkie systemy obliczeniowe dużej mocy w tych centrach powinny mieć charakter środowiskowy – ogólnokrajowy.
 

5.2. Archiwizatory
Ważnym elementem zaawansowanej infrastruktury informatycznej, warunkującym możliwość realizacji zaawansowanych aplikacji i usług sieciowych, jest możliwość archiwizacji danych. Z tego powodu konieczne jest zainstalowanie w kraju uzasadnionej liczby archiwizatorów o dostatecznej pojemności. Roczny przyrost pojemności wynosić będzie około 25%. Systemy archiwizacji będą powiązane w strukturę krajową wraz z odpowiednim oprogramowaniem zaawansowanych usług sieciowych, zapewniających scentralizowane zarządzanie oraz dostęp użytkowników.
 

5.3. Serwery multimedialnych baz danych (bibliotek cyfrowych)

Realizacja zaawansowanych aplikacji wymaga dostępu do niezawodnych i efektywnych serwerów bibliotek cyfrowych. Konieczna jest więc instalacja takich serwerów w co najmniej 10 ośrodkach MAN.

Serwer powinien mieć architekturę wieloprocesorową lub klastra, efektywny system pamięci zewnętrznych w układzie macierzy co najmniej o pojemności kilkuset GB, pamięć operacyjną od 4 GB.
 

5.4. Systemy zdalnego nauczania

Rozwój aplikacji zdalnego nauczania wymaga wyposażenia co najmniej kilku centrów w kraju w systemy zdalnego nauczania obejmujące: studia zdalnego nauczania i sale zdalnego nauczania.
Wyposażenie takiego studia obejmuje:

Dla celów badawczych i rozwojowych przynajmniej jeden z zestawów powinien zapewnić technologię telewizji wysokiej rozdzielczości HDTV.

Drugim składnikiem aplikacji zdalnego nauczania są sale audytorskie zdalnego nauczania.
Wyposażenie takiej sali obejmuje:

Konieczne jest uruchomienie minimum kilkunastu takich sal na terenie kraju, głównie w mniejszych ośrodkach akademickich.
 

5.5. Serwery komunikacyjne
Do realizowania usług komunikacyjnych wymagane są serwery komunikacyjne, które powinny być instalowane we wszystkich centrach MAN. Konfiguracja takiego serwera obejmować będzie klaster co najmniej dwóch systemów typu UNIX, pełniących odpowiednio rolę serwera w sieci krajowej oraz serwera lokalnego (dla sieci MAN).
Konfiguracja takiego serwera obejmuje:

5.6. Specjalizowane sieci

Intensywnie wykorzystywanym obszarem badawczym będą bezprzewodowe szerokopasmowe systemy sieciowe oraz multimedialne terminale mobilne. Stworzona zostanie co najmniej jedna pilotowa instalacja takiej sieci
w celu umożliwienia prac nad aplikacjami dla niej.
 

 BACK