ul. Wspólna 1/3 
00-529 Warszawa 53

Cele i kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce

Dokument programowy przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 28 listopada 2000 r.

o Cele i kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce- wersja polska
dokument można także ściągnąć z serwera KBN jako Word 6.0 (206 KB)  lub RTF (223 KB)
.
o Cele i kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce- wersja angielska
Ostatnia modyfikacja: 21 września 2001 roku


BACK