ul. Wspólna 1/3 
00-529 Warszawa 53

Skład Forum ds. Społeczeństwa Informacyjnego

(bliższe informacje: tel. (0-22)-625-51-51; fax (0-22)-625-42-65; e-mail: di@kbn.gov.pl)
.
Instytucja
Reprezentant
Adres
Telefon
Fax
E-mail
Komitet Badań Naukowych Michał Kleiber
Minister Nauki - Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych
Ul. Wspólna 1/3 +22 628 19 44 +22 62819 44 pkbn@kbn.gov.pl
Urząd Służby Cywilnej Robert Bartold
Dyrektor Departamentu Rekrutacji i Selekcji w Służbie Cywilnej
Al. Szucha 2/4
00-582 Warszawa
+22 694 75 37
694 64 04
+22 694 71 90 robert_bartold@usc.gov.pl
Związek Miast Polskich Marek Bigosiński
Wicedyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych
Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych
Ul. Wawrzyniaka 37
60-504 Poznań
+61 847 19 17 +61 847 54 22 marekb@wokiss.pl
Ministerstwo Infrastruktury Elżbieta Borkowska
p.o. Dyrektora
Departamentu Strategii i Rozwoju Telekomunikacji
Ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
+22 530 53 35 +22 530 59 36 elab@ml.gov.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Eugeniusz Chyłek
p.o. dyrektora Departamentu Rozwoju Wsi
Ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
+22 623 24 21 +22 628 18 44 eugeniusz.chylek@minrol.gov.pl
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Jerzy Dałek
Radca Ministra
Wydział Informatyzacji
Al. J.Ch.Szucha 25
00-918 Warszawa
+22 628 27 61 +22 622 37 04 dalek@men.waw.pl
Towarzystwo Telekomunikacji Wiejskiej RUTEL Marian Dąbrowski "Elektrim" S.A.
ul. Pańska 77/79
00-834 Warszawa
+22 432 87 62 +22 432 87 80 mdabrowski@eranet.pl
Polska Akademia Nauk Piotr Dembiński
Dyrektor Instytutu Podstaw Informatyki
Ul. J. K. Ordona 21
01-237 Warszawa
+22 836 28 41 +22 837 65 64 Piotr.Dembinski@IPIPAN.waw.pl
Polska Izba Informatyki i 
Telekomunikacji
Aleksander Frydrych
Wiceprezes PIIT ds. Oprogramowania i Usług
Ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa,
pok. 204
+22 628 22 60
628 24 06
+22 628 55 36 alekf@ddg.art.pl

 

Stowarzyszenie "Miasta w Internecie" Krzysztof Głomb
Prezes
Ul. Krakowska 11 A III p.
33-100 Tarnów
+14 626 20 65 +14 626 20 65 glomb@um.tarnow.pl
Sejm RP Zbigniew Jabłoński
Dyrektor Ośrodka Informatyki Kancelarii Sejmu RP
Ul. Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa
+22 694 16 36  +22 694 24 53 zbigniew.jablonski@sejm.gov.pl
Fundacja Ochrony Twórczości Audiowizualnej Mariusz Kaczmarek
Dyrektor Generalny FOTA
Ul. Wernyhory 2
02-727 Warszawa
+22 847 98 98
847 98 97
+22 847 98 97 fota1@fota.atomnet.pl

 

Krajowa Izba Gospodarcza Stefan Kamiński
Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, Przewodniczący Komitetu Polityki Gospodarczej KIG
Ul. Stępińska 22/30
00-739 Warszawa
+22 851 03 09
816 90 23
+22 851 03 00 kigeit@kigeit.org.pl
Polskie Towarzystwo Informatyki Medycznej Edward Kącki
Prezes Z.G. PTIM
Ul. Sterlinga 16/18
90-217 Łódź
+42 632 85 89 +42 630 34 14 ekacki@ics.p.lodz.pl
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Anna Kierzkowska
p.o. dyrektora Departamentu Dokumentacji Europejskiej
Al. Ujazdowskie 9
00-918 Warszawa
+22 455 53 65 +22455 53 73 anna_kierzkowska@mail.ukie.gov.pl
Rządowe Centrum Studiów Strategicznych Andrzej Kisiel
p.o. Dyrektora Departamentu Programowania Strategicznego
Ul. Wspólna 4
00-926 Warszawa
+22 661 88 80 +22 621 74 43 Andrzej_Kisiel@mail.rcss.gov.pl

 

Komitet Badań Naukowych Małgorzata Kozłowska Dom Zjazdów i Konferencji Polskiej Akademii Nauk
ul. Modlińska 105
05-110 Jabłonna k/Warszawy
+22 782-54-61
+22 782-54-89
+22 782-54-61
+22 782-54-89
palacpan@wp.pl
Kancelaria Prezydenta RP Sylweriusz Królak
Wicedyrektor Biura Prawa i Ustroju KPRP
Ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa
+22 695 27 41 +22 695 21 98 skrolak@prezydent.pl
Federacja Związków i Stowarzyszeń Gmin i Powiatów Polskich Grzegorz Kuźma
Wicedyrektor FZGiP RP
Ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
+22 530 52 11 +22 530 59 06 g.kuzma@ml.gov.pl
Ministerstwo Gospodarki Wiesław Kuźmicz
Instytut Technologii Elektronowej
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
+22 54 87 850 +22 54 87 802 kuzmicz@ite.waw.pl
Komitet Badań Naukowych Jan Madey
Prorektor ds. Finansów i Polityki Kadrowej
Uniwersytet Warszawski
Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
+22 826 85 72 +22 828 07 23 madey@mimuw@edu.pl
Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskie przy Unii Europejskiej Włodzimierz Marciński
Radca
282-284,Av.de Tervuren
B-1150 Brussels
+32 02 7777214 +32 02 7777297
7777298
wlodzimierz.marcinski@pol-mission-eu.be
Senat RP Grzegorz Matuszak Ul. Piotrowska 67 
90-422 Łódź
+42 2507050 +42 250 70 53 biuro@grzegorzmatuszak.pl
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzy Michna
Dyrektor Departamentu Rozwoju Informatyki i Systemu Rejestrów Państwowych
Ul. Batorego 5
02-514 Warszawa
+22 825 00 16 +22 825 42 16 jmichna@mswia.gov.pl
Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej Diana Pietruch-Reizes
Prezes
Uniwersytet Śląski
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Pl. Sejmu Śl. 1
40-032 Katowice
+32 200 93 11 +32 255 26 49 pietruch@homer.fil.us.edu.pl
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich  Aleksander Radwański Instytut Bibliotekoznawstwa
Uniwersytetu Wrocławskiego
Pl. Uniwersytecki 9/13
50-137 Wrocław
+71 343 78 11
wt. - śr.
+71 375 24 12 arad@liber.ibi.uni.wroc.pl
Ministerstwo Środowiska Marek Sobiecki
Dyrektor Departamentu Polityki Ekologicznej i Integracji Europejskiej
Ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
+22 579 27 96 +22 579 27 95 marek.sobiecki@mos.gov.pl
Stowarzyszenie Audytu i Kontroli Systemów Informa-tycznych (ISACA) Witold Staniszkis
Prezes
Ul. Puławska 465
Warszawa
+22 643 92 08 +22 643 92 10 Witold.Staniszkis@rodan.pl
Polskie Towarzystwo Informatyczne Prof. dr hab Zdzisław Szyjewski
Prezes PTI
Instytut Informatyki w Zarządzaniu
Uniwersytet Szczeciński
Ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
+91 487 80 80 +91 487 88 64 zszyjew@uoo.univ.szczecin.pl
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Hanna Świątkiewicz-Zych
Wicedyrektor Departamentu Polityki Rynku 
Pracy 
Ul. Nowogrodzka 1/5
00-513 Warszawa
+22 628 46 37
661 04 35
+22 661 04 38 Hanna_Swiatkiewicz-Zych@mpips.gov.pl
Ministerstwo Kultury Marcin Wasilewski ul. Krakowskie Przedmieście
15/17 00-071 Warszawa
+22 828 96 45 +22 826 91 48 marcin@mk.gov.pl
Komitet Badań Naukowych Jan Węglarz Instytut Informatyki
Politechnika Poznańska
Ul. Piotrowo 3a
60-965 Poznań
+61 8790 790 +61 877 15 25 weglarz@put.poznan.pl
Ministerstwo Infrastruktury Danuta Wieczorek
p.o. Dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego
Ul. Stawki 2 +22 530 53 27 +22 530 59 36 d.wieczorek@ml.gov.pl
Stowarzyszenie Elektryków Polskich Andrzej M. Wilk
Wice
przewodniczący Centralnego Kolegium Sekcji Telekomunikacyjnej 
"POLKOMTEL" S.A.
al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa
+22 607 18 29 +22 828 56 99 (SEP) andrzej.wilk@polkomtel.com.pl
Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej Prof. dr hab. Stanisław Wrycza
Prezes
Katedra Informatyki Ekonomicznej
Wydział Zarządzania Uniwersytet Gdański
Ul. Armii Krajowej 119/121
81-824 Sopot
+58 551 59 31
sekr. +58 550 94 00
+58 551 59 31 swrycza@julia.univ.gda.pl
Naczelna Organizacja Techniczna Andrzej Zieliński Instytut Łączności
Ul. Szachowa 1
04-894 Warszawa
+22 512 81 70 +22 872 90... a.zielinski@iti.waw.pl
Ministerstwo Zdrowia Dominik Żochowski
Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
Al. Jerozolimskie 155
00-326 Warszawa
+22 824 27 27 +22 824 27 37 dominik.zochowski@csioz.gov.pl
Główny Urząd Statystyczny Wojciech Borowik
Wiceprezes
Al. Niepodległości 208
00-925 Warszawa
+22 608 31 02 +22 825 22 63 w.borowik@stat.gov.pl
Stowarzyszenie "Polski Rynek Oprogramo-wania PRO" Mirosław Wiatr
Wiceprezes Stowarzyszenia
SOFTTUTOR S.A.
Ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
+22 628 61 48 +22 621 26 74 m.wiatr@softtutor.com.pl

 

Ostatnia modyfikacja: 30 września 2002 rokuBACK