ul. Wspólna 1/3 
00-529 Warszawa 53

Raport o stanie realizacji Planu działań "eEurope+" w krajach
kandydujących", Ljubljana 3-4 czerwca 2002 r.

Raport dostępny jest w formatachRTF:

Ostatnia modyfikacja: 17 lipca 2002 rokuBACK