ul. Wspólna 1/3 
00-529 Warszawa 53

Informacja o prowadzonych w ostatnim roku działaniach
administracji publicznej na rzecz społeczeństwa informacyjnego

- prezentacje przedstawione podczas spotkania Forum ds. Społeczeństwa Informacyjnego w dniu 19.12.2001

Poniższe prezentacje dostępne są w formacie programu MS Power Point (ppt): Ostatnia modyfikacja: 20 grudnia 2001 roku


BACK