ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa 53

Raporty o stanie realizacji zadań
w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego
w Polsce

Zgodnie z ustaleniami podjętymi podczas posiedzenia Rady Ministrów w dniu 28 listopada 2000 r. Minister Nauki - Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych został zobowiązany do monitorowania stanu realizacji zadań w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce oraz do przedkładania Radzie Ministrów co kwartał odpowiednich informacji.


o Raport o stanie realizacji zadań w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce w III i IV kwartale 2003 r.
o Raport o stanie realizacji zadań w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce w II kwartale 2003 r.
o Raport o stanie realizacji zadań w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce w IV kwartale 2002 r.
o Raport o stanie realizacji zadań w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce w III kwartale 2002 r.
o Raport o stanie realizacji zadań w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce w II kwartale 2002 r.
o Raport o stanie realizacji zadań w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce w I kwartale 2002 r..
o Raport o stanie realizacji zadań w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce w IV kwartale 2001 r.
o Raport o stanie realizacji zadań w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce w III kwartale 2001 r.
o Raport o stanie realizacji zadań w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce w II kwartale 2001 r..
o Raport o stanie realizacji zadań w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce w I kwartale 2001 r..Ostatnia modyfikacja: 13 kwietnia 2004 rokuBACK