ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa 53

Komunikat w sprawie Centrów Doskonałości


Szanowni Państwo - koordynatorzy konsorcjów naukowych (sieci naukowych) - Centrów Doskonałości,
Uprzejmie informuję, że w odpowiedzi na ogłoszenie Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych w sprawie możliwości dofinansowania działań koordynacyjnych i organizacyjnych dla koordynatorów Centrów Doskonałości w ustalonym terminie do dnia 15 kwietnia 2004 r., złożonych zostało 393 wnioski, 7 wniosków nie zostało dopuszczonych do procedury oceny ze względu na niedotrzymanie terminu ich złożenia.
W celu weryfikacji listy wniosków dopuszczonych do procesu ewaluacji umieszczony został wykaz tych konsorcjów wraz z zestawem podstawowych informacji oraz numerem kodowym nadanym poszczególnym Centrom Doskonałości. Uprzejmie proszę o zweryfikowanie tych danych oraz ich uzupełnienie i przekazanie tych informacji w układzie, w jakim zostały podane w ogłoszeniu (tabela w Word) na następujący adres e-mail: dfs@mnii.gov.pl w terminie do dnia 24 czerwca br. Dodatkowe informacje można uzyskać w Sekretariacie Departamentu Funduszy Strukturalnych pod numerem tel. (22) 529 23 82.
Jednocześnie informuję, że dokonane zostanie przyporządkowanie tematyki badawczej poszczególnych konsorcjów naukowych (sieci naukowych) - Centrów Doskonałości do następujących pól i tematów badawczych, zgodnych z przeprowadzanym aktualnie przez MNil Narodowym Programem Foresight:
1 ZDROWIE I ŻYCIE
1.1 Chemikalia i farmaceutyki
1.2 Bezpieczeństwo żywności
1.3 Technologie w medycynie (zastosowanie)
2 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
2.1 Społeczeństwo (poziom życia)
2.2 Energia
2.3 Ekologia
2.4 Technologie na rzecz ochrony środowiska - pod kątem możliwości odbudowy środowiska naturalnego
2.5 Zasoby naturalne i nowe materiały
2.6 Wzrost gospodarczy - z punktu widzenia dostępnych i zmieniających się czynników wytwórczych i zmian struktury przemysłu (rozwój przemysłów nowoczesnych i modernizacja starych - utrzymać czy zamykać?)
2.7 Infrastruktura (w tym głównie transport)
3 TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I TELEKOMUNIKACYJNE (SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE)
3.1 Infrastruktura
3.2 Sieci
3.3 Dostęp do informacji
3.4 ePolska w eEuropie
3.5 Edukacja
4 BEZPIECZEŃSTWO
4.1 Ekonomiczne zewnętrzne i wewnętrzne
4.2 Socjalne
4.3 Techniczno-technologiczne
4.4 Stabilność polityczna

W celu przyporządkowania tematyki badawczej poszczególnych Centrów Doskonałości do powyższych pól i tematów badawczych uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższej tabelki poprzez zaznaczenie znakiem „ X" odpowiednich rubryk.Ostatnia modyfikacja: 17 czerwca 2004 rokuBACK