ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa 53

Informacje własne departamentów Ministerstwa Nauki i Informatyzacji

- Departament Badań Naukowych
- Departament Promocji Społeczeństwa Informacyjnego
- Departament Studiów i Polityki Naukowej
- Departament Systemów Informatycznych Nauki
- Departament Informacji i Promocji
- Departament Bazy Badawczej


Ostatnia modyfikacja: 6 maja 2004 rokuBACK