ul. Wspólna 1/3 
00-529 Warszawa 53

Referencje w zakresie metod alternatywnych
do doświadczeń na zwierzętach

Zamieszczamy zestawienie referencji (w formacie MS Excel, 20 602 rekordy) metod alternatynych do doświadczeń na zwierzętach udostępnionych przez Akademie fur Tierschutz. 

Zestawienie referencji:
aft.zip (1,87MB) - skompresowany plik MS Excel aft.xls (5,25MB)
 

Ostatnia modyfikacja: 22 maja 2002 rokuBACK