ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa 53

Krajowa Komisja Etyczna
do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach

Biuro Krajowej Komisji Etycznej
do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach:
.
Anna TŁUCZKIEWICZ - DROBA
pok.: 433
tel.: (0-22)-529-24-33
Ostatnia modyfikacja: 15 marca 2004 roku.


BACK