ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa 53

Skład Krajowej Komisji Etycznej
do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 21 kwietnia 1999 r., powołana została przez Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych prof. Andrzeja Wiszniewskiego piętnastoosobowa Krajowa Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach (KKE).

Skład KKE:

Przedstawiciel MNiI do współpracy z KKE - dr Paweł Lenartowicz, tel. (0-22) 529-25-97

Członkowie KKE zostali wybrani spośród kandydatów zgłoszonych przez wyższe uczelnie, instytuty naukowe, PAN, członków KBN oraz organizacje pozarządowe, których celem jest ochrona zwierząt.

KKE opracuje ogólne zasady funkcjonowania komisji lokalnych, które zostaną przez nią powołane. Do zadań KKE należeć będzie także rozpatrywanie odwołań od decyzji lokalnych komisji etycznych oraz wydawanie opinii o stosowności wdrażania danych metod alternatywnych i zgodności przeprowadzanych w kraju doświadczeń i testów na zwierzętach z prawem Unii Europejskiej.

Ostatnia modyfikacja: 28 października 2003 rokuBACK