ul. Wspólna 1/3 
00-529 Warszawa 53

Zwierzęta laboratoryjne hodowane w ośrodkach naukowych w Polsce

- Nazewnictwo najczęściej używanych modeli - plik w formacie MS WORD (121 KB) oraz RTF (162 KB)
- Wykaz hodowli - plik w formacie MS WORD (190 KB) oraz RTF (243 KB)
.
- Spis zwierząt laboratoryjnych hodowanych w ośrodkach naukowych w Polsce (wersja angielska)
- plik w formacie MS WORD (316 KB) oraz RTF (649 KB)

 

Ostatnia modyfikacja: 27 marca 2003  roku


BACK