ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa 53

Siedziby Lokalnych Komisji Etycznych do Spraw Doświadczeń
na Zwierzętach (LKE)

Adres
Przewodniczący
Lokalna Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach
Akademia Medyczna
Zakład Fizjologii Doświadczalnej
ul. A. Mickiewicz 2a
15 - 089 Białystok
mgr Agnieszka Zakrzeska sekr. tel./fax  0 – 85 748 56 99
sekr. e – mail: azakrze@amb.edu.pl 
prof. dr hab. Barbara Malinowska
tel. 0 - 85 748 56 99
748 54 00 wew. 56 99
e-mail: bmalin@amb.edu.pl
Lokalna Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach
Akademia Techniczno - Rolnicza
ul. Mazowiecka 28
85 - 084 Bydgoszcz
Mgr inż. Małgorzata Mroczkowska sekr. tel. 0 - 52 374 97 85
sekr. e-mail: mroczkm@atr.bydgoszcz.pl
lub mroczkm@mail.atr.bydgoszcz.pl
prof. dr hab. Jan Mikołajczak
tel. 0 - 52 374 97 33
e-mail: zywienie@atr.bydgoszcz.pl
Lokalna Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach
Akademia Medyczna
Katedra i Zakład Fizjopatologii
ul. Dębinki 7
80 - 211 Gdańsk
Hanna Rezmer sekr. tel. 0 - 58 349 15 10
e-mail: hrezmer@amedec.amg.gda.pl
dr Joanna Stańczak
tel. 0 - 58 699 85 51
e-mail: astan@immt.gdynia.pl
Lokalna Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach
Śląska Akademia Medyczna
Rektorat
ul. Warszawska 14
40 - 006 Katowice
Ewa Kuna sekr. tel. 0 - 32 208 35 26
sekr. e-mail: henryktrzeciak@onet.pl
prof. dr hab. Henryk Ireneusz Trzeciak
tel. 0 - 32 252 38 35
e-mail: henryktrzeciak@wp.pl
I Lokalna Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach
Uniwersytet Jagielloński
ul. Ingardena 6
30 - 060 Kraków
Mgr Elżbieta Pochroń sekr. tel. 0 - 12 664 52 06
sekr. e-mail: pochron@eko.uj.edu.pl
prof. dr hab. Anna Marchlewska - Koj
tel./fax 0 - 12 633 40 03
e-mail: amkoj@eko.uj.edu.pl
II Lokalna Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach
Instytut Farmakologii PAN
ul. Smętna 12
31 - 343 Kraków
Mgr Medard Kafel sekr. tel.: 0 - 12 662 32 10
sekr. e-mail: kafel@if-pan.krakow.pl
prof. dr hab. Lucyna Antkiewicz - Michaluk
tel. 0 - 12 662 32 03
e-mail: antkiew@if-pan.krakow.pl
I Lokalna Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach
Akademia Medyczna
ul. Aleje Racławickie 1
20 - 059 Lublin
Mgr Monika Ostrowska - Kałan sekr. tel. 0 - 81 532 29 39
sekr. e-mail: ostrosia@eskulap.am.lublin.pl
prof. dr hab. Danuta Malec
tel. 0 - 81 532 71 78 , 532 89 27
e-mail: jolka@panaceum.am.lublin.pl
II Lokalna Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach
Akademia Rolnicza
ul. Akademicka 13
20 - 950 Lublin skr. pocz. 158
Maria Boćkowska sekr. tel. 0 - 81 445 66 11
e-mail: bociek@ursus.ar.lublin.pl
prof. dr hab. Marian Budzyński
tel. 0 - 81 445 67 35
e-mail: budmar@ursus.ar.lublin.pl
Lokalna Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Zakład Farmakologii
ul. Muszyńskiego 1 (pokój 226)
90-151 Łódź.
sekr. tel.: 0 - 42 677 91 82
prof. dr hab. Jolanta Barbara Zawilska
tel. 0 - 42 677 91 78
e-mail: jzawilska@pharm.am.lodz.pl
Lokalna Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach
Uniwersytet Warmińsko - Mazurski
Katedra Fizjologii Klinicznej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
ul. Oczapowskiego 13/6
10 - 718 Olsztyn
Mgr inż. Anna Piękos sekr. tel. 0 - 89 523 44 60
sekr. e-mail: pienkosa@uwm.edu.pl
prof. dr hab. Franciszek Przała
tel./fax 0 - 89 523 39 82
e-mail: pienkosa@uwm.edu.pl
Lokalna Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach
Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego
Katedra i Zakład Toksykologii
ul. Dojazd 30
60 - 631 Poznań
Mgr Anna Wachowiak sekr. tel. 0 - 61 847 20 81 wew. 59
sekr. e-mail: lokomet@usoms.poznan.pl
prof. dr hab. Ewa Florek
tel. 0 - 61 847 20 81 wew. 31
e-mail: eflorek@usoms.poznan.pl
lub
eflorek@am.poznan.pl

Lokalna Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach
Akademia Rolnicza
ul. Doktora Judyma 6
71 - 466 Szczecin
Mgr inż. Barbara Rolicz sekr. tel. 0 - 91 454 15 21 wew.330
sekr. e-mail: kom.etyczna@biot.ar.szczecin.pl
prof. dr hab. Alojzy Ramisz
tel. 0 - 91 454 15 21 wew. 328
e-mail: a.ramisz@biot.ar.szczecin.pl
I Lokalna Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
ul. Pasteura 3
02 - 093 Warszawa
Małgorzata Fedorowicz sekr. tel. 0 - 22 659 85 71 wew. 212
e-mail: fedo@nencki.gov.pl
lub fedo@ameba.nencki.gov.pl
doc. dr hab. Krzysztof Turlejski
tel. 0 - 22 659 85 71 wew.326
e-mail: krist@nencki.gov.pl
II Lokalna Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach
Akademia Medyczna
ul. Żwirki i Wigury 61
02 - 091 Warszawa
Elwira Zielińska sekr. tel. 0 - 22 572 01 10
e-mail: elwiraz@akamed.waw.pl
prof. dr hab. Bogdan Ciszek
tel. 0 - 22 629 52 83
e-mail: bciszek@embryo.ib.amwaw.edu.pl
III Lokalna Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
ul. Rakowiecka 26/30, pok. 16/II
02 - 528 Warszawa
Monika Mikulska sekr. tel. 0 - 22 849 78 57
e-mail: etyka3@wp.pl,
prof. dr hab. Elżbieta Wirth - Dzięciołowska
tel. 0 - 22 644 86 83
e-mail: ewd@go2.pl
IV Lokalna Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
ul. Chełmska 30/34
00 - 725 Warszawa
Danuta Makarewicz sekr. tel. 0 - 22 851 43 79
e-mail: makarewicz@il.waw.pl
dr Janusz Skierski
tel. 0 - 22 851 43 79
e-mail: skierski@il.waw.pl
I Lokalna Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
ul. Rudolfa Weigla 12
53 - 114 Wrocław
Alicja Obodczuk sekr. tel. 0 - 71 337 11 72 wew. 244
e-mail: alicja@iitd.pan.wroc.pl
prof. dr hab. Leon Strządała
tel. 0 - 71 337 11 72 wew. 241
e-mail: strzadal@iitd.pan.wroc.pl
II Lokalna Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach
Akademia Rolnicza
ul. Chełmońskiego 38 c
51 - 630 Wrocław
Anna Rudnicka sekr. tel. 0 - 71 320 58 61
sekr. e-mail: kom_et.ar@ozi.ar.wroc.pl,
prof. dr hab. Roman Kołacz
tel. 0 - 71 320 58 68
e-mail: kolacz@ozi.ar.wroc.pl


Ostatnia modyfikacja: 4 czerwca 2004 roku


BACK