ul. Wspólna 1/3 
00-529 Warszawa 53

Kwestionariusz nt. etyki w nauce w krajach kandydujących 
do Unii Europejskiej

W Dyrekcji Generalnej ds. Badań Komisji Europejskiej istnieje wydział ds. "Kwestii etycznych w nauce i badaniach", który zajmuje się promocją "odpowiedzialnych badań" w Europie i harmonizacją nauki z etycznymi wartościami Europejczyków. W celu wzbogacenia wiedzy strony wspólnotowej na temat etyki w nauce w krajach kandydujących do Unii Europejskiej wydział ten rozesłał do stosownych agend w tych krajach kwestionariusz (plik Word'a 6.0 lub RTF) z prośbą o odpowiedź na zawarte w nim pytania.

Zanim Komitet Badań Naukowych prześle do KE odpowiedzi na postawione w kwestionariuszu pytania, wszystkich zainteresowanych zaprasza się do zabrania głosu w przedmiotowej sprawie pod kątem sformułowanych pytań i przesłania komentarzy na adres poczty elektronicznej astolarc@kbn.gov.pl do 13 sierpnia 2001.
 
 


Ostatnia modyfikacja: 30 lipca 2001 rokuBACK