logo KBN ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa 53

Najczęściej przeglądane podstrony serwisu WWW KBN

Wyszukiwarka.


- Jak otrzymać grant promotorski?
- Wyjaśnienia w sprawach organizacyjnych związanych z utworzeniem Ministerstwa Nauki i Informatyzacji
- Formularze (zbiorcze zestawienie odnośników do formularzy)
- Projekt ustawy o finansowaniu nauki
- Kryteria i tryb przyznawania i rozliczania środków finansowych ustalanych w budżecie państwa na naukę (Rozporządzenie Przewodniczącego KBN z dnia 30 listopada 2001 r.)
- Rozdysponowanie środków finansowych w 2002 roku (m. in. dotacje podmiotowe i badania własne szkół wyższych)
- Kategoryzacja jednostek naukowych
- Dotacje podmiotowe na dofinansowanie działalności statutowej (załącznik do uchwały Nr 15/2002 KBN)
- "Zasady szczegółowe" oceny parametrycznej jednostek naukowych na 2002 r.
- Objaśnienia do opracowania wniosków o przyznanie dotacji na działalność statutową na rok 2003
- Lista czasopism punktowanych w ramach oceny parametrycznej jednostek
- Lista czasopism indeksowanych przez filadelfijski Instytut Informacji Naukowej (ISI).NET
- Finansowanie projektów celowych dla Regionalnych Strategii Innowacji (RIS)
- Biblioteka Wirtualna - system sieciowego udostępniania naukowych baz danych poprzez ICMNET
- Wstępna wersja wykazu słów kluczowych okrelających dziedziny i dyscypliny naukowe
- Offset dla nauki
- 6. Program Ramowy UE 5. Program Ramowy UE
- Społeczeństwo informacyjne punkt kontaktowy
- Dzienniki Urzędowe Ministra Nauki i Komitetu Badań Naukowych
- O Komitecie Badań Naukowych

.
- Telefony i adresy e-mail w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji
.
Ostatnia modyfikacja: 25 czerwca 2003 roku
Strony WWW KBN kodowane są w:
ISO Latin-2 (iso-8859-2)

BACK