ul. Wspólna 1/3 
00-529 Warszawa 53

Rozdysponowanie ¶rodków finansowych w 1999 roku

 
o Dotacje podmiotowe dla szkół wyższych
o Dotacje podmiotowe dla jednostek badawczo-rozwojowych i placówek naukowych PAN 
o Wykaz jednostek objętych dotacjami aparaturowymi
o Dotacje KBN w zakresie inwestycji budowlanych
o Rozdysponowanie ¶rodkow finansowych w zakresie infrastruktury informatycznej
 

Ostatnia modyfikacja: 19 maja 1999 roku BACK