ul. Wspólna 1/3 
00-529 Warszawa 53

Dotacje podmiotowe na dofinansowanie działalności statutowej 
dla szkół wyższych

 Ostateczne szczegółowe zasady kategoryzacji jednostek naukowych

 Plik dostępny jest również w formacie:

 
Lp.
Nazwa jednostki
Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności statutowej w 2000 roku
1
2
3
     
1
SZKOŁY ARTYSTYCZNE
1 713 800
2
AKADEMIE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
2 721 500
3
SZKOŁY EKONOMICZNE
10 938 600
4
SZKOŁY MEDYCZNE
57 148 700
5
SZKOŁY MORSKIE
2 122 100
6
SZKOŁY PEDAGOGICZNE
6 362 960
7
POLITECHNIKI
172 720 600
8
SZKOŁY ROLNICZE
41 375 100
9
UNIWERSYTETY
129 116 100
10
SZKOŁY WYZNANIOWE
225 700
11
SZKOŁY MON I MSWiA
23 976 900
 

Ostatnia modyfikacja: 23 maja 2000 roku BACK