ul. Wspólna 1/3 
00-529 Warszawa 53

Rozdysponowanie ¶rodków finansowych w 2000 roku

 
o Dotacje podmiotowe dla szkół wyższych 
           - na dofinansowanie badań własnych
           - na dofinansowanie działalno¶ci statutowej
o Dotacje podmiotowe dla placówek naukowych PAN i jednostek badawczo-rozwojowych
o Wykaz jednostek objętych dotacjami aparaturowymi
o Wykaz jednostek objętych dotacjami w zakresie inwestycji budowlanych
o Rozdysponowanie ¶rodkow finansowych w zakresie infrastruktury informatycznej

Ostatnia modyfikacja: 22 maja 2000 rokuBACK