ul. Wspólna 1/3 
00-529 Warszawa 53

Rozdysponowanie środków finansowych w 2001 roku

o Międzynarodowe specjalne programy realizowane w 2001 r.
o Wysokość środków finansowych przyznanych poszczególnym jednostkom naukowym na finansowanie lub dofinansowanie działalności statutowej w 2001 r.
o Rozdysponowanie środków finansowych w zakresie infrastruktury informatycznej na 2001 r.

Ostatnia modyfikacja: 22 kwietnia 2002 rokuBACK