ul. Wspólna 1/3 
00-529 Warszawa 53

Rozdysponowanie środków finansowych w 2002 roku

o Dotacje podmiotowe dla szkół wyższych, jednostek badawczo-rozwojowych i placówek naukowych PAN (w tym kategoryzacja):
o Badania własne szkół wyższych:
o Wykaz jednostek objętych dotacjami na inwestycje aparaturowe oraz wysokość dotacji celowej:
o Wykaz jednostek objętych dotacjami na inwestycje budowlane oraz wysokość dotacji celowej:
o Rozdysponowanie środków finansowych w zakresie infrastruktury informatycznej na 2002 r.

Ostatnia modyfikacja: 13 grudnia 2002 rokuBACK