ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa 53

Rozdysponowanie środków finansowych w 2003 roku


o Rozdysponowanie środków finansowych w zakresie infrastruktury informatycznej na 2003 r.
o Uchwała KBN w sprawie przyznania środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie działalności statutowej jednostek naukowych w 2003 r.

Ostatnia modyfikacja: 4 listopada 2003 rokuBACK