ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa 53

Finansowanie badań naukowycho Wykaz ofert na realizację projektów badawczych zamawianych, jakie wpłynęły do ministerstwa w wyniku konkursow ogłoszonych 7 i 24 lipca 2003.
o Zestawienie złożonych do Ministerstwa Nauki i Informatyzacji ofert na realizację projektów badawczych zamawianych. Konkursy ogłoszone w miesiącach maj - czerwiec 2003.
o Informacja dotycząca zmian organizacyjnych: zmiana nazwy rachunku bankowego, NIP i REGON Ministerstwa Nauki i Informatyzacji
o Projekt ustawy o finansowaniu nauki
o Założenia reformy systemu organizacji i finansowania nauki
o Artykuł Ministra Nauki prof. Michała Kleibera pt. "Finansowanie nauki - kto, komu, za co?"
o Finansowanie projektów celowych dla Regionalnych Strategii Innowacji (RSI).
o Rozdysponowanie środków finansowych
o Kryteria i tryb finansowania (zasady i formularze)
o Offset
o Szanse uzyskania offsetu dla nauki
o Wytyczne KBN w sprawie kryterium praktycznego znaczenia podejmowanej problematyki badawczej.
o Ankieta jednostki naukowej.
o Nowy numer rachunku bankowego KBN
o System oceny parametrycznej jednostek ubiegających się o dofinansowanie działalności statutowej
o List Ministra Nauki w sprawie oceny parametrycznej i "Ankiety jednostki"
o Baza danych o projektach badawczych KBN finansowanych od VII konkursu
o Konkursy otwarte KBN na realizację projektów badawczych
o List Ministra Nauki w sprawie zwiększenia przyznanych dotacji celowych na realizację zakupów aparatury naukowo-badawczej, celem pokrycia nieplanowanych nakładów powstałych z tytułu podatku VAT
o List ministra nauki w sprawie dofinansowania działalności statutowej jednostek naukowych i badań własnych szkół wyższych
o List Ministra Nauki w sprawie ustalenia zobowiązań podatkowych przy usługach badawczo-rozwojowych
o List Podsekretarz Stanu Małgorzaty Kozłowskiej w sprawie możliwości uzyskania zwolnienia z płacenia podatku VAT i cła od aparatury naukowej wwożonej do Polski
o Koszty uzyskania przychodów w odniesieniu do prac naukowych i badawczo-rozwojowych
o Stosowanie ustawy o finansach publicznych
o Zamówienia publiczne
o Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
o Program COPERNICUS - zmiany interpretacji dotyczącej bezzwrotnej pomocy zagranicznej
o Informacja w sprawie obowiązku objęcia składką na ubezpieczenia społeczne umów zleceń i umów o dziełoOstatnia modyfikacja: 20 pażdziernika 2003 rokuBACK