KBN
ul. Wspólna 1/3 
00-529 Warszawa 53, Polska

List Podsekretarz Stanu Małgorzaty Kozłowskiej

w sprawie możliwości uzyskania zwolnienia z płacenia podatku VAT
i cła od aparatury naukowej wwożonej do Polski

Warszawa, 12.02.2001.
Podsekretarz Stanu
Małgorzata Kozłowska
 

DE/130/2001
 
 

Szanowny Pan
Doc. dr hab. Michał Witt
Zastępca Dyrektora
Międzynarodowego Instytutu
Biologii Molekularnej i Komórkowej

Szanowny Panie

           Nawiązując do wcześniejszej korespondencji dotyczącej możliwości uzyskania zwolnienia z płacenia podatku VAT i cła od aparatury naukowej wwożonej do Polski przez Towarzystwo Maxa Plancka w ramach realizacji wspólnego programu badawczego na podstawie wzajemnej umowy, w sytuacji gdy sprzęt pozostaje własnością strony niemieckiej, uprzejmie informuję, że obecny stan prawny umożliwia uzyskanie takiego zwolnienia pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

           Kodeks celny (Dz. U. Nr 23, poz. 117, z 1997 roku) w art. 145-150 przewiduje procedurę odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od cła. Listę towarów, które mogą podlegać procedurze czasowej określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 1999 r. w sprawie gospodarczych procedur celnych (Dz. U. Nr 104, poz. 1195 z 1999 r.). Wśród towarów objętych całkowitym zwolnieniem od cła w § 128 pkt 31 rozporządzenie wymienia wyposażenie naukowe .... wraz z akcesoriami i częściami zamiennymi.

          Organ celny wyznacza termin, w którym towary powinny zostać powrotnie wywiezione lub otrzymać nowe przeznaczenie celne. Termin ten nie może przekroczyć dwóch lat, jednak w uzasadnionych okolicznościach, na wniosek osoby, której sprawa dotyczy, organ może przedłużyć ten termin w celu umożliwienia wykorzystania towaru.

          Ustawa o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z 1993 roku z późniejszymi zmianami) w art. 7 ust. 1 pkt 4b zwalnia od podatku VAT import towarów objętych procedurą odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od cła. 
 

Z wyrazami szacunku

 

 
Ostatnia modyfikacja: 13 lutego 2001 rokuBACK