ul. Wspólna 1/3 
00-529 Warszawa 53

Lista czasopism punktowanych w ramach
oceny parametrycznej jednostek

zbiorcza lista czasopism i wydawnictw.


Ostatnia modyfikacja: 2 kwietnia 2003 rokuBACK