ul. Wspólna 1/3 
00-529 Warszawa 53

Punktacja czasopism zespołu T-12

lista dostępna jest także w formatach:
Word_6.0..........RTF..........
(korekty wprowadzone na wniosek Zespołu i za zgodą Przewodniczącego KBN
umieszczone są na końcu poniższej treści)

1a. Czasopisma z listy filadelfijskiej: (12 punktów)

1c.1 Publikacje w innym recenzowanym czasopiśmie zagranicznym lub czasopiśmie polskim o zasięgu, co najmniej krajowym (6 punktów)

 1. Acta Geologica Polonica
 2. Acta Geophysica Polonica
 3. Acta Hydrobiologica
 4. Acta Microbiologica Polonica
 5. Acta Montana
 6. Acta Montanistica Slovaca. Kwartalnik.
 7. Acta Paleobotanica
 8. Annales Geophysicae
 9. Annales Societatis Geologorum Poloniae
 10. Annales Universitates Mariae Curie Skłodowska, Sectio B
 11. Annual of Navigation
 12. Applied Thermal Engineering
 13. Archives of Transport
 14. Archiwum Combustionis
 15. Archiwum Geologii
 16. Archiwum Górnictwa
 17. Archiwum Mineralogiczne
 18. Archiwum Motoryzacji
 19. Archiwum Procesów Spalania
 20. Astrometrija i Geodinamika
 21. Astronomical and Astrophysical Transactions
 22. Artificial Satellites
 23. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie
 24. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
 25. Bolletino di Geodesia e Science Affini
 26. Budownictwo Okrętowe i Gospodarka Morska
 27. Bulk Solids Handling
 28. Bulletin d' Information des Marees Tarrestres
 29. Bulletin of the Polish Academy of Sciences, ser. Earth Sciences
 30. Canadian Aeronautics and Space Institute Publications
 31. Chrońmy Przyrodę Ojczystą
 32. Coal Preparation. International Journal
 33. COST Scientific Reports
 34. Deutsche Geodaetische Kommision
 35. Elektrische Bahnen
 36. Emissions Control Technology
 37. Engineering Geology
 38. Erdol Erdgas Kohle. Miesięcznik
 39. ESA Publications
 40. European Engineering Yearbook
 41. European Journal of Environmental and Engineering Geophysics
 42. EUVN Reports
 43. FISITA
 44. Fizykochemiczne Problemy Mineralurgii - Politechnika Wrocławska
 45. Folia Malacologica
 46. Folia Quaternaria
 47. Geochronometria
 48. Geodezja - półrocznik AGH
 49. Geoinformatica Polonica. PAU
 50. Geomicrobiology Journal
 51. Geodezja i Kartografia
 52. Geografia, Geologia, Mineralogia, Petrografia
 53. Geologica Sudetica
 54. Geotechnique
 55. Glueckant i Glueckant Forschungshefte
 56. Gospodarka Surowcami Mineralnymi
 57. Górnictwo Odkrywkowe
 58. International Journal of Engine Research
 59. International Journal of Heat and Mass Transfer
 60. International Journal of Mechanical Engineering
 61. International Journal of Mineral Processing
 62. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences
 63. International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics
 64. Inzenernaja Ekologia
 65. Inżynieria Mineralna - Polskie Towarzystwo Przeróbki Kopalin
 66. Issues in Emissions Control Technology
 67. Journal of Environmental and Engineering Geophysics
 68. Journal of Geodesy
 69. Journal of Kones
 70. Journal of POLISH CIMAC
 71. Journal of Theoretical and Applied Mechanics
 72. Journal of the South African Institute of Mining and Metallurgy
 73. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering
 74. Journal of Petroleum Science Engineering
 75. Journal of Petroleum Technology
 76. Journees. Observatoire de Paris
 77. Karbo
 78. Kwartalnik AGH “Geologia"
 79. Kwartalnik Geologiczny -Geological Quarterly (nowa nazwa)
 80. Kwartalnik AGH “Górnictwo"
 81. Log Analyst
 82. Logistyka
 83. Magnetic and Electrical Separation
 84. Materiały Międzynarodowej Konwencji Kolei
 85. Mechanics and Mechanical Engineering International
 86. Mechanika
 87. Mechanika Teoretyczna i Stosowana
 88. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
 89. Mineralogia Polonica
 90. Minerals Engineering
 91. Mineral and Metallurgical Processing
 92. Navigation
 93. Normalizacja ( miesięcznik Polskiego Komitetu Normalizacyjnego)
 94. Oceanological Studies
 95. Petroleum Reviev
 96. Physics of Vibration
 97. Pisma v Astronomiceskij Zurnal
 98. Pojazdy Szynowe
 99. Polish Marlitime Research
 100. Polityka Energetyczna. PAN
 101. Pomiary, Automatyka, Kontrola
 102. Powder Technology
 103. Prace Geologiczne -Komisja Nauk Geologicznych. PAN
 104. Prace Mineralogiczne - Komisja Nauk Mineralogicznych PAN
 105. Prace Naukowe GIG
 106. Prace Naukowe Politechniki Wrocławskiej
 107. Prace Specjalne Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego
 108. Progress in Astronautics and Aeronautics
 109. Przegląd Geodezyjny (Artykuły recenzowane)
 110. Przegląd Geologiczny
 111. Przegląd Górniczy
 112. Przemysł Chemiczny
 113. Publications of the Institute of Geophysics
 114. Quaternary Studies in Poland
 115. Radiofizika
 116. Railway Technology Sterling Publications Ltd.
 117. Report of the Finnish Geodetic Institute
 118. Reports of Geodesy
 119. Revue de l' Institut Franca is d u Petrole
 120. Rock Mechanics and Rock Engineering
 121. Rocznik “Ochrona Przyrody"
 122. SAE Papers (recenzowane publikacje Society of Automotive Engineering publikowane w formie wydawnictw książkowych -zbiory referatów i indywidualnie)
 123. SINH -Sterowanie i Napędy Hydrauliczne
 124. Studia Geologica Polonica
 125. Studia Quaternaria
 126. Technology
 127. Transactions of the Institution of Mining and Metallurgy. Section A, Mining
 128. Transactions of the Technical University of Kosice. Kwartalnik
 129. Transport Przemysłowy
 130. Transport and Environment
 131. Unites States Geological Survey Bulletin
 132. Unites States Geological Survey Professional Papers
 133. Wojskowy Przegląd Techniczny i Logistyczny
 134. Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej
 135. Zeszyty Naukowe Politechniki Warszawskiej
 136. Zeszyty Naukowe Politechniki Wrocławskiej
 137. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej
1c.2 Publikacje w innym recenzowanym czasopiśmie zagranicznym lub czasopiśmie polskim o zasięgu, co najmniej krajowym (3 punkty)
 
 1. Acta Geophysica Polonica
 2. American Gas
 3. Atlas Geosynoptyczny
 4. Biuletyn Peryglacjalny
 5. Cement, Wapno, Beton,
 6. Chemia i Inżynieria Ekologiczna
 7. Cuprum
 8. Developments in Polish rolling stock
 9. Fotointerpretacja w Geografii
 10. Fuel and Energy Abstracts
 11. Gas Abstracts
 12. Gas Engineering and Management Gas. Zeitschrift fűr Wirtschaftliche und Umweltreundliche Energieanwendung
 13. Gaz d' Aujourd ' hui
 14. Gazovaja Promyslennost
 15. Geofizikai Kozlemenyek (Geophysical Transactions)
 16. Geologija Nefti i Gaza
 17. Gospodarka Paliwami i Energią
 18. Gospodarka Wodna
 19. International Coal Preparation Congress
 20. International Minerał Processing Congress
 21. Inżynieria Materiałowa
 22. Inżynieria Morska i Geotechnika
 23. Journal of Canadian Petroleum Technology
 24. Journal of Technical Physics
 25. L' Hydrocarbure
 26. LNG Journal
 27. Maszyny Górnicze
 28. Materiały Zimowej Szkoły Mechaniki Górotworu"-
 29. Mechanika - półrocznik AGH
 30. Mining Magazine,
 31. Monografie Komitetu Gospodarki Wodnej
 32. Nafta i Gaz
 33. Neftjanoje Chozjajstvo
 34. Nowoczesne Techniki i Technologie Bezwykopowe. Kwartalnik
 35. Ochrona Powietrza i Gospodarka Odpadami
 36. Offshore
 37. Oil and Gas Journal
 38. Oil and Gas News from Poland
 39. Oilfield Reviev
 40. Opto-Electronics Review
 41. Petrole et Techniques
 42. Petroleum Economist
 43. Pipelines and Gas Journal
 44. Polski Przegląd Kartograficzny
 45. Prace Instytutu Geodezji i Kartografii
 46. Prace Komisji Górniczo-Geodezyjnej
 47. Problemy Kolejnictwa
 48. Problemy Maszyn Roboczych
 49. Przegląd Archeologiczny
 50. Przegląd Geograficzny
 51. Przegląd Kolejowy
 52. Przegląd Komunikacyjny
 53. Przegląd Mechaniczny
 54. Przegląd statystyczny PAN - Komitet Statystyki i Ekonomiki, Warszawa
 55. Publications of the Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences
 56. Railway Technology International
 57. Rapport on Geodesy
 58. Research and Applications of Plasmas
 59. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego - ASGP (nowa nazwa)
 60. Schuttgut
 61. Scientific Journal of the Poznan Technical University
 62. Scientific of the Rzeszow Polytechnics
 63. Separation and Purification Technology
 64. Silniki Spalinowe (wyd. Cegielski)
 65. SPE Drilling and Completion
 66. SPE Production
 67. SPE Reservoir Evaluation and Engineering
 68. Surface Mining
 69. Szkoła Eksploatacji Podziemnej PAN
 70. Szkoła Gospodarki Odpadami PAN
 71. Technika Poszukiwań Geologicznych, Geosynoptyka i Geotermia.
 72. Technika Transportu Szynowego
 73. The Leading Edge
 74. The Journal of Navigation
 75. Wiertnictwo, Nafta, Gaz - rocznik AGH
 76. Współczesne Problemy Hydrogeologii
 77. Wydawnictwa PAU
 78. Ziemny Płyn a Nafta. Miesięcznik
 79. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Geodezja i Urządzenia Wiertnicze
 80. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Seria Geodezja
 81. Zeszyty Naukowe pozostałych Uczelni
1c.3 Publikacje w innym recenzowanym czasopiśmie zagranicznym lub czasopiśmie polskim o zasięgu, co najmniej krajowym (Wydawnictwa Konferencyjne)(2 punkty)
 1. American Chemical Society, Branch of Geochemistry (ACS)
 2. American Geophysical Union (AGU)
 3. Annual Meeting of the American Astronomical Society/Division of Planetary Sciences
 4. Annual Meeting of the Meteoritical Society
 5. Annual European Meeting on Atmospheric Studies by Optical Methods
 6. Annual Precise Time and Time Interval (PTTI) Systems and Applications Meeting
 7. Association of Geoscientists for International Development (AGID)
 8. Civil GPS Service Interface Committee, International Information Subcommittee European Meeting
 9. Conference on Antennas and Propagation (ESA)
 10. Congress of Carbonifrous and Permian Stratigraphy
 11. Environmental and Engineering Geophysical Society (EEGS)
 12. European Association of Geoscientists and Engineers (EAGE)
 13. European Association of Organic Geochemistry (EAOG)
 14. European Clay Group Association (ECGA)
 15. Europen Frequency and Time Forum
 16. European Geophysical Society (EGS)
 17. European Mineralogical Union (EMU)
 18. GIFCO Conferences
 19. Institute of Navigation Conferences
 20. International Association on the Genesis of Ore Deposits (IAGOD)
 21. International Association of Geodesy (IAG)
 22. International Association for Mathematical Geology (IAMG)
 23. International Association of Geochemistry and Cosmochemistry (IAGC)
 24. International Association of Sedimentologists (IAS)
 25. International Association of Seismology and Physics of the Earth Interior (IASPEI)
 26. International Atomic Energy Agency (IAEA)
 27. International Committee for Coal and Organic Petrology (ICCP)
 28. International Conference on Marine Traffic Engineering (Szczecin)
 29. International Conference on Asteroides, Comets, Meteors
 30. International Geological Correlation Programmes UNESCO (IGCP)
 31. International Mineralogical Association (IMA)
 32. International Plasma Astrophysics and Space Physics Conference
 33. International Symposium of Navigation (Gdynia)
 34. International Symposium on ISTP Satelites and Ground Based Observations
 35. International Scientific and Technical Conference: The Role of navigation as a Support of Man’s Activities at Sea
 36. International Scientific Conference on Satellite and Simulation System in Aviation
 37. International Conference on Avionic
 38. International Conference on Civil Engineering and Environment
 39. International Conference on GPS in Central Europe
 40. International Conference on Substorms
 41. International Symposium on Earth Tides
 42. International Union of Geological Sciences (IUGS)
 43. International Workshop on Laser Ranging
 44. Lunar and Planetary Science Conference
 45. Rural Land Management and Catastre - Komitet Geodezji PAN
 46. Problemy automatyzacji geodezji inżynieryjnej - Komitet Geodezji PAN
 47. Problemy i metody wyceny nieruchomości - Towarzystwo Naukowe Nieruchomości
 48. Problemy nawigacji i bezpieczeństwa żeglugi - Komitet Geodezji
 49. Society for Environmental Geochemistry and Health (SEGH)
 50. Scientific Assembly of the COSPAR (COSPAR)
 51. Scientific Assembly of the International Association of Geomagnetism and Aeronomy (IAGA)
 52. Society for Organic Petrology (TSOP)
 53. Society of Economic Geologists (SEG)
 54. Society of Exploration Geophysicists (SEG)
 55. Society of Geology Applied to Mineral Deposits (SGA)
 56. Society of Petroleum Geophysicists (SPG)
 57. Society of Professional Well-log Analysts (SPWA)
 58. Systemy Informacji Przestrzennej - Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej
 59. URSI General Assembly (URSI)
 60. World Geological Congress
 61. World Petroleum Congress
 62. Współczesne problemy podstawowych sieci geodezyjnych - Komitet Geodezji PAN
 63. Współczesne problemy fotogrametrii i teledetekcji - Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji, Komitet Geodezji PAN

 
 
 
 

1d . Publikacje w recenzowanym czasopiśmie krajowym o zasięgu lokalnym (1 punkt)

 1. Biuletyn Informacyjny "Węgiel Brunatny"
 2. Biuletyn Komitetu Oddziaływania Środowiska
 3. Biuletyn Naukowo- Techniczny OBRUM
 4. Budownictwo Górnicze i Tunelowe
 5. Ekoinżynieria
 6. Eksploatacja i Niezawodność
 7. Gaz Płynny
 8. Gaz, Woda i Technika Sanitarna
 9. Geodeta
 10. Inżynieria Środowiska
 11. Komerzblatt
 12. Kopaliny pospolite
 13. Magazyn “Polska Nafta i Gaz“
 14. Maszyny Dźwigowo- Transportowe
 15. Nafta i Gaz Biznes
 16. Nowoczesne Gazownictwo
 17. Ochrona przed Korozją
 18. Oleje, Paliwa, Smary
 19. Polskie drogi.
 20. Prace Instytutu Geodezji i Kartografii
 21. Problemy Eksploatacyjne
 22. Przegląd Handlowy
 23. Przegląd Morski
 24. Ratownictwo Górnicze
 25. Rocznik Astronomiczny
 26. Rudy i Metale Nieżelazne
 27. Rurociągi
 28. Transport Miejski
 29. Węgiel Brunatny
 30. Węgiel, Ropa, Gaz na Świecie
 31. Wiadomości Naftowe i Gazownicze
 32. Wiadomości Górnicze
KOREKTY WPROWADZONE NA WNIOSEK ZESPOŁU I ZA ZGODĄ PRZEWODNICZĄCEGO KBN


Umieszczenia na liście czasopism Zespołu T12 następującego czasopisma: "Teka Komisji Naukowo-Problemowej Motoryzacji" PAN Oddział w Krakowie przyznając mu 1 punkt.
 
 
 

Ostatnia modyfikacja: 17 lipca 2001 rokuBACK