ul. Wspólna 1/3 
00-529 Warszawa 53

Lista polskich recenzowanych czasopism naukowych 
oraz  konferencji międzynarodowych Zespołu T08 - 2003 rok


Załącznik 1
Lista krajowych czasopism o ocenianych według punktu 1.c. Zasad szczegółowych
ocena parametrycznej jednostek wchodzących w skład zespołu T08
"Inżynieria materiałowa i technologie materiałowe".

 1. Archiwum Nauki o Materiałach
 2. Ceramika-Polski Biuletyn Ceramiczny
 3. Hutnik-Wiadomości Hutnicze
 4. Inżynieria Materiałowa
 5. Rudy i Metale Nieżelazne

Załącznik 2
Lista międzynarodowych konferencji ocenianych według punktu 1.c. Zasad szczegółowych
ocena parametrycznej jednostek wchodzących w skład zespołu T08
"Inżynieria materiałowa i technologie materiałowe".

 1. Achievements in Mechanical and Materials Engineering
 2. Advanced Materials and Technologies
 3. Applied Crystallography
 4. CIMTEC
 5. ECERS
 6. Electron Microscopy of Solids
 7. Euromat
 8. International Conference for Wire and Cable Manufacturing Technology
 9. International Congress on Glass
 10. International Symposium on Combustion Processes
 11. Materials Congress
 12. Metal Forming.
 13. Międzynarodowe Sympozjum IGWT (International Gesellschaft für Warenwissenschaften und Technologie)
 14. QMAT and STERMAT

Załącznik 3
Lista pism ocenianych według punktu 1.d. Zasad szczegółowych ocena parametrycznej jednostek wchodzących w skład zespołu T08
"Inżynieria materiałowa i technologie materiałowe".

 1. Advances in Materials Science
 2. Biomateriały
 3. Ceramika - Materiały Budowlane
 4. Ceramika Budowlana
 5. Elastomery
 6. Inżynieria Powierzchni
 7. Kompozyty
 8. Materiały Ceramiczne (dawna nazwa: Ceramika - Materiały Ogniotrwałe)
 9. Natural Fibres
 10. Ochrona Przed Korozją
 11. Przegląd Mechaniczny
 12. Przegląd Odlewniczy
 13. Przegląd Papierniczy
 14. Przegląd Skórzany
 15. Przegląd Spawalnictwa
 16. Przegląd Włókienniczy
 17. Szkło i Ceramika
 18. Zagadnienia Eksploatacji Maszyn


 

Ostatnia modyfikacja: 29 października 2003 rokuBACK