ul. Wspólna 1/3 
00-529 Warszawa 53

Zbiorcza lista 
czasopism i wydawnictw konferencyjnych 
sporządzona na podstawie list poszczególnych zespołów Komitetu

Uwaga:
stan aktualizacji na 3 listopada 2001 r.

* Program WinZip służy do kompresji i plików. Jego darmowa wersja jest dostępna na stronie
http://www.winzip.com/.

.
Ostatnia modyfikacja: 5 listopada 2001 rokuBACK