KBN
ul. Wspólna 1/3 
00-529 Warszawa 53, Polska

Informacja dotycząca zmian organizacyjnych

Zmiana nazwy rachunku bankowego
NIP i REGON Ministerstwa Nauki i Informatyzacji

W związku ze zniesieniem z dniem 1 kwietnia 2003 r. urzędu Komitetu Badań Naukowych i powołaniem Ministerstwa Nauki i Informatyzacji, informuję, że:
 1. zmieniono nazwę rachunku bankowego w Narodowym Banku Polskim z "Komitet Badań Naukowych" na "Ministerstwo Nauki i Informatyzacji", ale numer rachunku pozostał ten sam, tj.:

 2.  
   - nr 03 1010 1010 0032 5822 3000 0000 jeśli dotyczy środków przekazanych w bieżącym roku budżetowym,

   - nr 50 1010 1010 0032 5822 3100 0000 jeśli dotyczy środków przekazanych w ubiegłych latach budżetowych.

      
 3. Numer REGON Ministerstwa Nauki i Informatyzacji
   1.  
    015449139
     
 4. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) Ministerstwa Nauki i Informatyzacji
 5.  
  526-26-83-994
   

 

Ostatnia modyfikacja:  3 kwietnia 2003  rokuBACK