ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa 53

Program Pierwszego Regionalnego Forum Innowacyjnego8.00 – 9.00

Rejestracja uczestników
9.00

Otwarcie Forum – Prof. dr hab. Wiesław Pu¶, Rektor Uniwersytetu Łódzkiego
9.10

Powitanie uczestników – Mieczysław Teodorczyk, Marszałek Województwa Łódzkiego
9.20

„Wzmocnienie potencjału innowacyjnego  regionów – perspektywy dla Polski” – Prof. dr hab. inż. Michał Kleiber, Minister Nauki.
9.50

„Założenia Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Łódzkiego”, Prof. dr hab. Bogdan Piasecki, Uniwersytet Łódzki,
10.30

„Program Offsetowy dla Uniwersytetu Łódzkiego” – Prof. dr hab. Wiesław Pu¶, Rektor Uniwersytetu Łódzkiego
10.50

„Fundusze Strukturalne a możliwo¶ci tworzenia Centrum Biomedycznego w Łodzi, dr inż. Andrzej Siemaszko, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego 6-go Programu Ramowego.
11.10

„Regionalna Strategia Innowacji a Fundusze Strukturalne” – Małgorzata Snarska-¦widerska, Urz±d Marszałkowski w Łodzi
11.30 – 11.45

Przerwa
11.45 – 13.30

Spotkania w Tematycznych Grupach Roboczych.
13.30

Lunch


Ostatnia modyfikacja: 13 czerwca 2003 roku


BACK