ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa 53

Finansowanie projektów celowych
dla Regionalnych Strategii Innowacji (RSI)o Informacje ogólne o projektach celowych dla Regionalnych Strategii Innowacji oraz metodologia opracowania RSI
o Kryteria oceny wniosków o dofinansowanie projektu celowego dla Regionalnej Strategii Innowacji
o Deklaracja przyjęta w dniu 10.06 2002 roku w Warszawie na konferencji "Nauka polska dla integracji europejskiej"
o Zespół Interdyscyplinarny do spraw Regionalnych Strategii Innowacji (I-16)
o Konferencja w sprawie projektów celowych zgłaszanych przez organy samorządu województwa - Regionalna Strategia Innowacji (17 września 2002 r.)
o Zasady przygotowania wniosków o dofinansowanie projektu celowego dla Regionalnej Strategii Innowacji:
plik RSI_zasady.doc lub RSI_zasady.rtf

.


o Wzór wniosku o dofinansowanie projektu celowego dla Regionalnej Strategii Innowacji:
plik RSI_wniosek.doc lub RSI_wniosek.rtf

.
o Wzory umów i załączników:.
..Ostatnia modyfikacja: 2 czerwca 2003 roku


BACK