ul. Wspólna 1/3 
00-529 Warszawa 53

System oceny parametrycznej jednostek ubiegających się
o dofinansowanie działalności statutowej

 
o List Ministra Nauki w sprawie oceny parametrycznej i "Ankiety jednostki"
o "Zasady ogólne" i "Zasady ramowe" oceny parametrycznej jednostek naukowych
o "Zasady szczegółowe" oceny parametrycznej jednostek naukowych na 2002 r..
o Harmonogram prac Zespołów, Komisji i Komitetu Badań Naukowych nad zasadami oceny działalności statutowej jednostek naukowych i jednostek badawczo-rozwojowych
o Lista czasopism punktowanych w ramach oceny parametrycznej jednostek
o Lista polskich czasopism indeksowanych przez filadelfijski Instytut Informacji Naukowej (ISI)
o Lista czasopism indeksowanych przez filadelfijski Instytut Informacji Naukowej (ISI)NET
o System oceny parametrycznej w latach 1999-2001
o Wykaz dyscyplin naukowych według klasyfikacji KBN
..Ostatnia modyfikacja: 25 paździenika 2001 roku


BACK