ul. Wspólna 1/3 
00-529 Warszawa 53

System oceny parametrycznej w latach 1999-2001

 
o Ostateczne szczegółowe zasady kategoryzacji jednostek naukowych
o Zasady oceny, kategoryzacja oraz ustalanie dotacji na działalność statutową  (projekt wytycznych dla zespołów KBS i KBP)
o List przewodniczącego w sprawie systemu oceny merytorycznej
o Ramowe zasady i definicje oceny parametrycznej
o Szczególne zasady i definicje oceny parametrycznej
o Ogólne reguły oceny parametrycznej i kategoryzacji jednostki
o Wytyczne komisji KBN dla ustalenia kategorii oraz wysokości dotacji podmiotowej dla jednostek naukowych i naukowo-badawczych w roku 2000
o Informacja dotycząca bieżących uwag w sprawach parametrycznego systemu ocen
.Ostatnia modyfikacja: 30 marca 2001 roku


BACK