ul. Wspólna 1/3 
00-529 Warszawa 53

 "Zasady szczegółowe" oceny parametrycznej jednostek naukowych

...
"Zasady szczegółowe" poszczególnych zespołów dostępne są w formatach "Microsoft Word  6.0" lub "Microsoft Word 97" oraz w formacie "RTF". Prosimy wybrać jeden z powyższych formatów, zapisać na twardym dysku i otworzyć w programie Microsoft Word lub innym edytorze tekstów.

 
 
o Zespół Nauk Humanistycznych (H-01).
WORD 6.....WORD 97.....RTF
o Zespół Nauk Społecznych, Ekonomicznych i Prawnych (H-02)
WORD 6.....WORD 97.....RTF
o Zespół Nauk Matematycznych, Fizycznych i Astronomii (P-03)
WORD 6.....WORD 97.....RTF
o Zespół Nauk Biologicznych, Nauk o Ziemi i Ochrony Środowiska (P-04).
WORD 6.....WORD 97.....RTF.....zakres punktacji: WORD 97.....RTF
o Zespół Nauk Medycznych (P-05)
WORD 6.....WORD 97.....RTF
o Zespół Nauk Rolniczych i Leśnych (P-06)
WORD 6.....WORD 97.....RTF
o Zespół Mechaniki, Budownictwa i Architektury (T-07).
WORD 6.....WORD 97.....RTF
o Zespół Inżynierii Materiałowej i Technologii Materiałowej (T-08).
WORD 6.....WORD 97.....RTF
o Zespół Chemii, Technologii Chemicznej oraz Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska (T-09).
WORD 6.....WORD 97.....RTF.....tabele: WORD 97.....RTF
o Zespół Elektrotechniki, Energetyki i Metrologii (T-10).
WORD 6.....WORD 97.....RTF
o Zespół Elektroniki, Automatyki i Robotyki, Informatyki i Telekomunikacji (T-11)
WORD 6.....WORD 97.....RTF
o Zespół Górnictwa, Geodezji i Transportu (T-12)
WORD 6.....WORD 97.....RTF
o Zespół Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa (O-13)
WORD 6.....WORD 97.....RTF
ZAŁĄCZNIKI:
  wzór tabeli 1
  wzór tabeli 2
Ostatnia modyfikacja: 18 kwietnia 2002 roku


BACK