ul. Wspólna 1/3 
00-529 Warszawa 53

Zamówienia publiczne

 
 
o Skrócona informacja dotycząca zasad i trybu stosowania ustawy o zamówieniach publicznych
o Interpretacja ustawy o zamówieniach publicznych w odniesieniu do środków na nauke
o Wykładnia Trybunału Konstytucyjnego nt.stosowania ustawy o zamówieniach publicznych przez jednostki sfery nauki.
 
Ostatnia modyfikacja: 10 maja 1999 roku


 BACK