Aktualności | Definicja | Komitet Sterujący | Dokumenty | Konferencje | Kontakt
.

.
Strona główna

........Program Foresight realizowany jest z inicjatywy Ministra Nauki, koordynowany przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji i prowadzony we współpracy z Ministerstwem Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Został on ujęty jako jedno z działań w zakresie wspierania innowacyjności w dokumencie pt. "Plan działań prowzrostowych w latach 2003- 2004" przyjętym przez Radę Ministrów 1 lipca 2003 r. i przewidzianym do uruchomienia w IV kwartale 2003 r.
.Aktualności, wydarzenia
Aktualności
Co to jest Foresight?
Foresight
Komitet Sterujący
Komitet SterującyDokumenty
Dokumenty
Konferencje, sympozja, posiedzenia
Konferencje
Dane kontaktowe
Kontakt.
.......Foresight obejmuje zespół działań umożliwiających wielowymiarowe określenie przyszłych kierunków rozwoju na podstawie bieżącego stanu nauki, technologii i świadomości społecznej oraz ich wzajemnych powiązań.
..

.

..........................................................
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.

Aktualności | Definicja | Komitet Sterujący | Dokumenty | Konferencje | Kontakt Departament Strategii i Rozwoju Nauki ...