logo KBN ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa 53

Formularze

Zbiorcze zestawienie odnośników do formularzy dostępnych na stronach WWW KBN- Formularze stanowiące załączniki do rozporządzenia Przewodniczącego KBN z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych ustalanych w budżecie państwa na naukę. (Dz. U. Nr 146, poz. 1642):

- Nowy wzór umowy o realizację projektu badawczego własnego/promotorskiego (plik umowa nowa.doc)
- Inne wzory formularzy, umów, wniosków, ankiet i raportów udostępniane przez Departament Badań KBN

.
- Finansowanie projektów celowych dla Regionalnych Strategii Innowacji (RIS):


.
- Krajowa Komisja Etyczna ds. Doświadczeń na Zwierzętach:Ostatnia modyfikacja: 8 lipca 2003 rokuBACK