KBN

 ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa 53
 


Społeczeństwo Informacyjne
Strategie
Forum ds.
Społeczeństwa Informacyjnego
Społeczeństwo
Informacyjne w Europie
JHLC
ENPG
Konferencje
Artykuły i referaty
Inne strony
Strona Departamentu
Systemów Informatycznych Nauki
English version

Information Society Technologies Programme


Program Information Society Technologies (IST) - II podprogram tematyczny 5. Programu Ramowego UE Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji, poświęcony problematyce społeczeństwa informacyjnego - został utworzony Decyzją Rady Unii Europejskiej z dnia 25 stycznia 1999 r.

Informacją i doradztwem w zakresie programu IST zajmuje się pan Krzysztof Trojanowski w Krajowym Punkcie Kontaktowym.

  Sprawy Społeczeństwa Informacyjnego
  w 4. Programie Ramowym ujęte były
  w trzech podprogramach:
W chwili obecnej prowadzone są prace
nad programem tematycznym dotyczącym społeczeństwa informacyjnego
w 6. Programie Ramowym    IST Workprogramme 2002 - wersja z dnia 25 września 2001 r.
         Dokument w formacie Word 97 (2 877 KB) lub RTF (2877 KB)

Ostatnia modyfikacja: 4 lutego 2002 r.