KBN

 ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa 53
 


Społeczeństwo Informacyjne
Strategie
Forum ds.
Społeczeństwa Informacyjnego
Społeczeństwo
Informacyjne w Europie
JHLC
ENPG
Information Society Technologies Programme
Konferencje
Inne strony
Strona Departamentu
Systemów Informatycznych Nauki
English version

Artykuły i referaty

W dużym skrócie o Społeczeństwie Informacyjnym
Andrzej J. Piotrowski - Rzecznik Prasowy 2. Kongresu Informatyki Polskiej
Pakt na rzecz budowy Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce
Polska droga do społeczeństwa informacyjnego - Andrzej J. Piotrowski (TELECOM FORUM nr 9/1999, wrzesień 1999 r.)
Czas na decyzje - Wywiad Andrzeja J. Piotrowskiego z Małgorzatą Kozłowską, Podsekretarzem Stanu w urzędzie Komitetu Badań Naukowych (TELEINFO - Forum Społeczeństwa Informacyjnego, marzec 1999 r.)
Ostatnia modyfikacja: 23 października 2002 r.