KBN

 ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa 53
 


Społeczeństwo Informacyjne
Strategie
Forum ds.
Społeczeństwa Informacyjnego
JHLC
ENPG
Information Society Technologies Programme
Konferencje
Artykuły i referaty
Inne strony
Strona Departamentu
Systemów Informatycznych Nauki
English version

Społeczeństwo Informacyjne
w Europie

Europejskie programy w dziedzinie społeczeństwa informacyjnego
     eContent
        Koordynatorem udziału Polski w programie jest
        Komitet Badań Naukowych
     IDA II
        Koordynatorem udziału Polski w programie jest
        Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
eEurope 2005 - An Information Society for All - plan działań, Bruksela,
28 maja 2002 r.
Plan działań został ogłoszony w dniu 22 czerwca 2002 r. podczas Szczytu Unii Europejskiej w Sewilli
eEurope+ - A Co-operative Effort to Implement the Information Society
in Europe
, Göteborg, 16 czerwca 2001 r.
Wnioski z Konferencji Ministerialnej "Information Society - Connecting Europe", Ljubljana, 3-4 czerwca 2002 r.
eEurope+ - Wspólne działania na rzecz wdrożenia Społeczeństwa Informacyjnego
w Europie (wersja polska)
Raport o stanie realizacji Planu dzialań "eEurope+" w krajach kandydujących,,
Ljubljana 3-4 czerwca 2002 r.
          Wersja polska
          Wersja angielska
eEurope 2002 - An Information Society for All - plan działań, Bruksela,
14 czerwca 2000 r.
eEurope - An Information Society For All, Bruksela, 8 grudnia 1999 r.
Podsumowanie Europejskiej Konferencji Ministerialnej, Warszawa, 11-12 maja 2000 r.
Europa i społeczeństwo globalnej informacji - Raport Bangemanna , Bruksela,
26 maja 1994 r.
Integracja europejska: Omówienie stanowiska negocjacyjnego Polski w obszarze
"Telekomunikacja i technologie informacyjne", grudzień 1999 r.
Ku Społeczeństwu Informacyjnemu w Krajach Europy Środkowej i Wschodniej:
30 pomysłów na europejskie inicjatywy:
      Plan działań, 13 września 1996 r.
      Raport z realizacji planu działań, 10 października 1997 r.
Deklaracja Ministerialna
przyjęta podczas Konferencji Ministerialnej "eGovernment - From Policy to Practice", Bruksela, 29-30 listopada 2001 r.
Dokumenty Unii Europejskiej
Information Society DG
CORDIS - Community Research & Development Information Service
Information Society Forum
ESIS - European Survey on Information Society
Ostatnia modyfikacja: 26 czerwca 2002 r.