KBN

 ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa 53
 


Społeczeństwo Informacyjne
Forum ds.
Społeczeństwa Informacyjnego
Społeczeństwo
Informacyjne w Europie
JHLC
ENPG
Information Society Technologies Programme
Konferencje
Artykuły i referaty
Inne strony
Strona Departamentu
Systemów Informatycznych Nauki
English version

Strategie rozwoju
społeczeństwa informacyjnego w Polsce

Cele i kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce,
28 listopada 2000 r.
Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie budowania
podstaw Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce
, 14 lipca 2000 r.
Stanowisko Rady Ministrów wobec uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2000 r. w sprawie budowania podstaw społeczeństwa informacyjnego w Polsce, 28 listopada 2000 r.
Zapis do protokołu z posiedzenia Rady Ministrów w dniu 28 listopada 2000 r.,
28 listopada 2000 r.
ePolska - Plan działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2001-2006 , 11 września 2001 r.
Program rozwoju infrastruktury informatycznej polskiego środowiska
naukowo-akademickiego na lata 2001-2005 "PIONIER: Polski Internet
Optyczny - Zaawansowane Aplikacje, Usługi i Technologie dla Społeczeństwa Informacyjnego"
, 21 września 2000 r.
PIONIER: zaproszenie do współpracy, 7 lipca 2000 r.
Strategia rozwoju informatyki w Polsce:
Raport 1. Kongresu Informatyki Polskiej, Warszawa, 26 kwietnia 1995 r.
Raport 2. Kongresu Informatyki Polskiej, Warszawa, 21 czerwca 1999 r.
Ostatnia modyfikacja: 21 września 2001 r.