KBN

 ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa 53
 


Społeczeństwo Informacyjne
Strategie
Forum ds.
Społeczeństwa Informacyjnego
JHLC
ENPG
Information Society Technologies Programme
Konferencje
Artykuły i referaty
Strona Departamentu
Systemów Informatycznych Nauki
English version

Inne strony poświęcone
Społeczeństwu Informacyjnemu

Ministerstwo Infrastruktury
CEPIS - Rada Europejskich Profesjonalnych Stowarzyszeń Informatycznych
Przedstawicielem Polski w CEPIS jest Polskie Towarzystwo Informatyczne
Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
Risk E-Business: Seizing the Opportunity of Global E-Readiness, sierpień 2000 r.

Ostatnia modyfikacja: 7 stycznia 2002 r.