MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

logo KBN ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa 53
mapa i zdjęcie
tel. centr.:
(+48 22)-529-27-18
fax: (+48 22)-628-09-22
Godło RP

Nowe strony Ministerstwa
Zapraszamy na strony internetowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższegoflaga polska ...flaga brytyjska

Wyszukiwarka MNiI.
Mirror WWW MNiI i KBN
(kopia WWW MNiI i KBN
na serwerze ICM-u)
Serwis WAP http://www.kbn.gov.pl/wap.wml

Ministerstwo Nauki i Informatyzacji (telefony i adresy e-mail)


Biuletyn Informacji Publicznej
POMOC (najczęściej przeglądane podstrony WWW KBN)
Formularze- Aktualności
w tym:
- Komunikat w sprawie Centrów Doskonałości
- Patentowanie oprogramowania
- Nauka w Narodowym Planie Rozwoju na lata 2007 - 2013.
- Konferencja "Nauka 2004"
- Ocena gospodarki opartej na wiedzy w Polsce
- Ogłoszenie wyników ewaluacji projektów Centrów Zaawansowanych Technologii - dokument w formacie PDF
- Model informacyjny rejestrów państwowych - dokument w formacie PDF
- Strategia zwiększania nakładów na działalność B+R w celu osiągnięcia założeń Strategii Lizbońskiej - dokument w formacie DOC
- Wybory do zespołów Komitetu Badań Naukowych V kadencji
- Debata w sprawie wykorzystania komórek macierzystych w badaniach naukowych
- VAT za Internet.
- Dzień Nauki
- Projekt ustawy o finansowaniu nauki
- Projekt ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne... (plik PDF)
- Projekty rozporządzeń Ministra Nauki do ustawy Prawo celne
- Założenia reformy systemu organizacji i finansowania nauki
- Konferencje
- Offset dla nauki
- Regionalne Strategie Innowacji (RIS)

- Organizacja i działalność
w tym:
- Ogłoszenia o konkursach na wyższe stanowiska w służbie cywilnej
- Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy w MNiI
- O Komitecie Badań Naukowych
- Skład organów KBN
- Dokumenty dotyczące Ministerstwa Nauki i Informatyzacji, KBN, oraz badań naukowych
- Dzienniki Urzędowe Ministra Nauki i Komitetu Badań Naukowych
- "Sprawy Nauki" Biuletyn MNiI..prenumerata
- "Przegląd Eureka" Serwis Informacji Naukowo-Technicznej KBN.
- Telefony i adresy e-mail w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji
- Informacje własne departamentów Ministerstwa Nauki i Informatyzacji
- Zamówienia publiczne
- Nowości biblioteki MNiI

- Finansowanie badań naukowych
w tym:
- Rozdysponowanie środków finansowych (w tym kategoryzacja jednostek naukowych)
- Kryteria i tryb finansowania (zasady i formularze)
- System oceny parametrycznej jednostek ubiegających się o dofinansowanie działalności statutowej
- Lista czasopism punktowanych w ramach oceny parametrycznej jednostek
- Lista czasopism indeksowanych przez filadelfijski Instytut Informacji Naukowej (ISI) NET

- Informatyzacja
- Forum do spraw Społeczeństwa Informacyjnego
- Globalne Społeczeństwo Informacyjne - punkt kontaktowy

- Współpraca międzynarodowa
w tym:
- Programy międzynarodowe
- 6. Program Ramowy Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej
- 5. Program Ramowy Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej
- Inicjatywa EUREKA (teksty w języku polskim i angielskim)
- COST (Europejski Program Współpracy...)
- Stypendia naukowe NATO
- Współpraca dwustronna

- Etyka w badaniach naukowych
w tym:
- Krajowa Komisja Etyczna ds Doświadczeń na Zwierzętach

- Analizy i prognozy

- Informacje z innych serwerów
w tym:
- Jednostki naukowe i badawczo-rozwojowe
- Ministerstwa i naczelne organy administracji państwowej
Ostatnia modyfikacja: 23 czerwca 2004 roku
Witryny WWW KBN kodowane są w:
ISO Latin-2 (iso-8859-2)

Wszelkie pytania oraz uwagi dotyczące stron WWW KBN proszę kierować pod adresem e-mail: bip@mnii.gov.pl