ul. Wspólna 1/3 
00-529 Warszawa 53

Dział Informatyzacji

 .
Informatyzacja - serwis Departamentu Promocji Społeczeństwa Informacyjnego
(www.informatyzacja.gov.pl)
 .
.
- 2003.03.31 Konkurs na najciekawsze rozwiązania z zakresu eGovernment
- 2003.03.14 Projekt ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (12.03.2003)
- 2003.03.13 Strategia Informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej - ePolska
- 2002.12.19 Wstępna koncepcja projektu "Wrota Polski" (plik w formacie PDF - 3,01 MB)
- 2002.11.21 11. spotkanie Joint High Level Commitee
- 2002.11.19 Prezentacja Fundacji Polskiej Biblioteki Internetowej
- 2002.11.18 Spotkanie z Prezesem Biura Reklamy S.A.
- 2002.11.15 Spotkanie z panem Marcinem Piątkowskim
- 2002.11.14 Debata dotycząca wdrożenia systemu CEPiK
- 2002.11.13 Konferencja "Linux w szkole"
- 2002.11.07 Paneuropejska Regionalna Konferencja Ministerialna w sprawie Społeczeństwa Informacyjnego
- 2002.11.03 Oficjalna wizyta w Izraelu
- 2002.10.29 Kongres Technologiczny "Rozwiązania dla nowoczesnej gospodarki"
- 2002.10.29 Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
- 2002.10.28 Posiedzenie Sejmu RP
- 2002.10.22 Przyznanie Ministrowi Wojciechowi Szewko nagrody Hard Drive Award
- 2002.10.22 Spotkanie z przedstawicielami firmy Lockheed Martin Mission Systems
- 2002.10.22 Kongres TELEINFO 2002
- 2002.10.21 Spotkanie z przedstawicielami programu KidSmart, organizowanego przez IBM
- 2002.10.17 Posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP
- 2002.10.17 Posiedzenie Komitetu Integracji Europejskiej
- 2002.10.17 Spotkanie Komitetu Badań Naukowych
- 2002.10.16 Spotkanie z kierownictwem oraz specjalistami firmy HP Polska
- 2002.10.16 Pokaz systemu personalizacji dowodów rejestracyjnych pojazdów
- 2002.10.16 Posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP
- 2002.10.13 Wizyta w Kijowie na zaproszenie Ministerstwa Łączności i Informatyzacji Ukrainy
- 2002.10.11 Posiedzenie Sejmu RP
- 2002.10.11 Spotkanie z przedstawicielami Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP
- 2002.10.11 Spotkanie z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Kultury - panem Rafałem Skąpskim oraz z Podsekretarzem Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - panem Sławomirem Wiatrem
- 2002.10.09 Spotkanie z Ministrem Tomaszem Michalakiem - Szefem Służby Celnej
- 2002.10.08 Spotkanie z panią Teresą E. Szymorowską - Dyrektorem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej "Książnica Kopernikańska"
- 2002.10.07 Spotkanie programowe w sprawie konferencji organizowanej przez Związek Pracodawców Polskich
- 2002.10.04 Spotkanie z dyrekcją firmy Cisco Systems Poland Sp. z o.o.
- 2002.10.02 VII Forum Teleinformatyki
- 2002.10.02 Spotkanie z przedstawicielami firmy CITRIX
- 2002.10.01 Spotkanie z dyrektorami Centrów Komputerowych
- 2002.09.27 Dyskusja "TELEINFO"
- 2002.09.27 Podpisanie Porozumienia Ramowego w Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie
- 2002.09.26 Gala "Lider Informatyki 2002"
- 2002.09.26 Konferencja IT w strategii biznesowej
- 2002.09.25 Podpisanie Porozumienia Ramowego w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie
- 2002.09.24 Spotkanie z Rektorem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
- 2002.09.24 "Dzień Informacyjny Programu eContent"
- 2002.09.12 Spotkanie z przedstawicielem Lockheed Martin Missions Systems
- 2002.09.12 Posiedzenie Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji
- 2002.09.11 Posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży
- 2002.09.11 Spotkanie z Ministrem Kimmo Kalevi Immeri Sasi
- 2002.09.09 Przemówienie na seminarium w Sejmie RP nt. informatyzacji kraju i budowy społeczeństwa informacyjnego
....

Ostatnia modyfikacja: 31 marca 2003 r.BACK